Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Wyniki XXV konkursu na najlepszą pracę dyplomową Diamenty AGH

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

Wyniki XXV konkursu na najlepszą pracę dyplomową Diamenty AGH

Wyniki XXV konkursu na najlepszą pracę dyplomową Diamenty AGH

Wśród laureatów XXV konkursu Diamenty AGH jest dwoje absolwentów studiów II stopnia na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. Konkurs organizowany jest wspólnie przez Stowarzyszenie „Studenckie Towarzystwo Naukowe” i AGH. Prace dyplomowe oceniano w dwóch kategoriach: prace teoretyczne i prace aplikacyjne.

I miejsce - Monika Mielniczuk 

W kategorii prac aplikacyjnych I miejsce zdobyła Monika Mielniczuk za pracę: Microstructure and properties: the next dimension of tailored property design of high-entropy oxides zrealizowaną pod opieką dr hab. Ewy Drożdż, prof. AGH.

III miejsce - Miłosz Kożusznik

W kategorii prac teoretycznych III miejsce zdobył Miłosz Kożusznik za pracę: Synthesis and catalytic properties of mutlicomponent transition metal chalcogenides zrealizowaną pod opieką dr inż. Andrzeja Mikuły.

Obie prace powstały w Katedrze Chemii Nieorganicznej. Obojgu Laureatom serdecznie gratulujemy!

Moniki Mielniczuk, której pasją już od gimnazjum była chemia i fizyka. Po ukończeniu klasy o profilu matematyczno-fizyczno-chemicznym w II Liceum Ogólnokształcące im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie, rozpoczęła studia I stopnia na naszym Wydziale na kierunku Inżynieria Materiałowa. W 2021 r. pod opieką dr hab. Ewy Drożdż zrealizowała pracę inżynierską na temat syntezy i właściwości redukcyjnych i elektrycznych tytanianu strontu domieszkowanego niklem. Podczas studiów dzięki promotorce swojej pracy inżynierskiej miała okazję brać udział w badaniach absorpcji promieniowania rentgenowskiego (XAS) w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS w Krakowie. Na ostatnim roku studiów II stopnia odbyła 6-miesięczny staż naukowy w Empa - Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology w grupie prof. Thomasa Graule, gdzie prowadziła badania do swojej pracy magisterskiej na temat wykorzystania tlenków wysokoentropowych w reakcjach katalitycznych, w szczególności uwodornienia dwutlenku węgla. Praca została obroniona z wyróżnieniem. Przeprowadzone badania pozwoliły na opracowanie jednej z pierwszych na świecie metod syntezy hollow structure złożonych z tlenków wysokoentropowych. Podczas stażu Monika Mielniczuk miała także okazję brać udział i prezentować wyniki swoich badań podczas konferencji (np. 1st Swiss Symposium on Materials Chemistry).

Obecnie jest doktorantką w Laboratorium Katalizy i Zrównoważonej Chemii w Instytucie Paula Scherrera, ETH Zürich w Szwajcarii, gdzie prowadzi badania związane z konwersją metanolu do olefin.

Sylwetka zdobywczyni głównej nagrody XXV edycji konkursu Diamenty AGH

Monika Mielniczuk urodziła się 23 czerwca 1999 r. w Rzeszowie. W Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Sędziszowie Małopolskim, do którego uczęszczała, jej pasją stały się chemia i fizyka. Naukę kontynuowała w II Liceum Ogólnokształcącym im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie, w klasie o profilu matematyczno-fizyczno-chemicznym. W 2018 r. rozpoczęła studia I stopnia na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki na kierunku Inżynieria Materiałowa. W 2021 r. pod opieką dr hab. Ewy Drożdż zrealizowała pracę inżynierską na temat syntezy i właściwości redukcyjnych i elektrycznych tytanianu strontu domieszkowanego niklem.

Podczas studiów dzięki promotorce swojej pracy inżynierskiej miała okazję brać udział w badaniach absorpcji promieniowania rentgenowskiego (XAS) w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS w Krakowie. Na ostatnim roku studiów II stopnia odbyła 6-miesięczny staż naukowy w Empa Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology w grupie prof. Thomasa Graule, gdzie prowadziła badania do swojej pracy magisterskiej na temat wykorzystania tlenków wysokoentropowych w reakcjach katalitycznych, w szczególności uwodornienia dwutlenku węgla. Praca została obroniona z wyróżnieniem. Przeprowadzone badania pozwoliły na opracowanie jednej z pierwszych na świecie metod syntezy hollow structure złożonych z tlenków wysokoentropowych.

Podczas stażu Monika Mielniczuk miała także okazję brać udział i prezentować wyniki swoich badań podczas konferencji (np. 1st Swiss Symposium on Materials Chemistry). 
Obecnie jest doktorantką w Laboratorium Katalizy i Zrównoważonej Chemii w Instytucie Paula Scherrera, ETH Zürich w Szwajcarii, gdzie prowadzi badania związane z konwersją metanolu do olefin. W wolnym czasie lubi grać na pianinie, podróżować i oglądać thrillery.

Źródło:
Znamy laureatki i laureatów XXV konkursu „Diamenty AGH”

Konkurs Diamenty AGH

 

Monika Mielniczuk, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

I miejsce za pracę: Microstructure and properties: the next dimension of tailored property design of high-entropy oxides zrealizowaną pod opieką dr hab. inż. Ewy Drożdż, prof. AGH.

Miłosz Kożusznik, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

III miejsce za pracę: Synthesis and catalytic properties of mutlicomponent transition metal chalcogenides zrealizowaną pod opieką dr inż. Andrzeja Mikuły

Stopka