Skip to content ↓

Fizykochemia i modelowanie procesów

Na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki w ramach obszaru badawczego „Fizykochemia i modelowanie procesów”.

Nasze główne ścieżki badawcze to:

 • Układy warstwowe (jako materiały funkcjonalne i powłoki ochronne)
 • Materiały żaroodporne
 • Układy wielowarstwowe o różnych współczynnikach załamania do zastosowań w optoelektronice
 • Tlenkowe materiały wysokoentropowe w konwersji energii (materiały elektrodowe dla SOFC i Li-ion, powłoki ochronno-przewodzące dla interkonektorów w ogniwach SOFC, przewodniki jonowe i mieszane)
 • Optoelektronika (ceramika przezroczysta)
 • Elektroceramika ferroelektryczna (lite i kompozytowe materiały ceramiczne)
 • Kriogenika (nadprzewodniki ceramiczne)
 • Materiały do konwersji i magazynowania energii (elektrolity interkonektory do stałotlenkowych ogniw paliwowych typu SOFC i elektrolizerów typu SOEC, ceramika wysokoentropowa)
 • Otrzymywanie powłok metodami dip-coating i spin-coating
 • Nanoszenie warstw metodami PA CVD i RMS PVD
 • Badanie optycznych i termooptycznych właściwości warstw z układu Si-C-N-H
 • Inżynieria i metodyka analizy powierzchni materiałów (IMS, XPS, SIMS, AES)
 • Korozja elektrochemiczna i wysokotemperaturowa materiałów metalicznych i ceramicznych
 • Korozja materiałów żelbetowych
 • Kinetyka i mechanizm wysokotemperaturowej korozji i z niej wynikającej degradacji materiałów, w tym - procesów transportu masy i procesów zachodzących na granicach faz i w obszarach granicznych
 • Kinetyka transportu masy i procesów utleniania w stopach o wysokiej entropii (dyfuzja wzajemna, korozja wysokotemperaturowa stopów wysokoentropowych)
 • Dyfuzja wzajemna, reakcyjna, elektrodyfuzja w materiałach porowatych w geometrii 3D

Stopka