Skip to content ↓

Chemia krzemianów i związków wielkocząsteczkowych

W ramach obszaru badawczego „Chemia krzemianów i związków wielkocząsteczkowych” na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki prowadzone są:

 1. Badania strukturalne
 2. Badania termiczne (TG+EGA+MS)
 3. Badania elektrochemiczne
 4. Testy odporności korozyjnej
 5. Badania biozgodności i bakteriobójczości
 6. Badania wytwarzania przyrostowego trójwymiarowych struktur o zaprojektowanej budowie
 7. Badania właściwości magnetycznych
 8. Obliczenia teoretyczne właściwości materiałów.

Badaniom poddawane są następujące materiały:

 • Siloksany i silseskwioksany jako prekursory ceramiczne
 • Amorficzne i krystaliczne fosfokrzemiany jako potencjalne materiały bioceramiczne
 • Krzemianowe i siloksanowe powłoki i cienkie filmy na podłożach metalicznych i tlenkowych
 • Polimery krzemoorganiczne
 • Materiały optyczne dla optoelektroniki
 • Inne.

Stopka