Skip to content ↓

Oferta badawcza

Oferta Badawcza Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

Prowadzimy zaawansowane badania naukowe oraz realizujemy innowacyjne projekty badawczo-rozwojowe w obszarze szeroko rozumianej inżynierii materiałowej, technologii chemicznej, ceramiki, nanoinżynierii, materiałoznawstwa.

Nasze zespoły badawcze skupiają się na opracowywaniu i rozwijaniu nowych materiałów i technologii przeznaczonych dla różnych gałęzi przemysłu. Prowadzimy prace nad każdym z ośmiu etapów “cyklu życia” materiałów:

  1. projektowanie
  2. wytwarzanie (różne technologie)
  3. modyfikacja (np. powierzchniowa)
  4. charakterystyka (skład, struktura, mikrostruktura, …)
  5. określanie własności (fizykochemicznych)
  6. testowanie (pod kątem aplikacyjnym)
  7. zastosowanie
  8. utylizacja/recykling

Jest to możliwe dzięki nowoczesnej infrastrukturze badawczej, wysokim kompetencjom oraz doświadczeniu naszych pracowników i bardzo dobrze rozwiniętej współpracy międzynarodowej i krajowej, naukowej oraz z sektorem przemysłowym.

Zapraszamy do współpracy naukowej oraz partnerskiej z naszym wydziałem, gdzie innowacje i nowatorskie podejście do zagadnień materiałowych stanowią fundament naszej działalności badawczej.

Kluczowe obszary oferty badawczej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

Stopka