Skip to content ↓

Nanoinżynieria materiałów

Nanoinżynieria materiałów II Stopień

pogłębiona wiedza i umiejętności na styku nanotechnologii i inżynierii materiałowej

Dlaczego warto studiować "Nanoinżynierię Materiałów"?

Studia II stopnia na kierunku „Nanoinżynieria materiałów” to kolejny poziom kształcenia, który pozwala na pogłębienie wiedzy z zakresu projektowania, modelowania, wytwarzania oraz badania nanomateriałów. Studenci zdobędą praktyczną wiedzę w zakresie zastosowania materiałów w skali nanometrycznej w przemyśle elektronicznym, chemicznym, energetycznym, medycznym oraz w obszarze innych zaawansowanych technologii.


Ścieżki dyplomowania

Studia drugiego stopnia na kierunku "Nanoinżynieria Materiałów" pozwalają na wybór dwóch ścieżek kształcenia: eksperymentalnej lub obliczeniowej.

  • Eksperymentalna ścieżka skupia się na praktycznych aspektach, takich jak metody badawcze, procesy otrzymywania nanomateriałów i prace eksperymentalne.
  • Obliczeniowa ścieżka koncentruje się na projektowaniu i modelowaniu nanomateriałów, obejmując zagadnienia takie jak modelowanie numeryczne, analiza elementów skończonych, symulacje dynamiki molekularnej i uczenie maszynowe.

Przedmioty obieralne

Studenci obu ścieżek kształcenia mają również możliwość wyboru przedmiotów specjalistycznych, które pozwolą na poszerzenie ich wiedzy w zakresie inżynierii materiałowej, chemii, fizyki i matematyki, a także zarządzania projektami.


Umiejętności Absolwenta

Nasi absolwenci posiadają unikatowe umiejętności, obejmujące projektowanie i syntezę materiałów na poziomie nanometrycznym, a także analizę ich struktury i właściwości. Dzięki możliwości wyboru ścieżki, absolwenci opanowują techniki pomiarowe, analizę danych oraz narzędzia do symulacji i modelowania. Ponadto, zdobywają wiedzę na temat wyjątkowych właściwości nanomateriałów.

Perspektywy zawodowe

Studia drugiego stopnia na kierunku Nanoinżynieria Materiałów przygotowują absolwentów do pracy w firmach projektujących, wytwarzających i stosujących nanomateriały o specjalnych właściwościach. Absolwenci znajdują zatrudnienie także w laboratoriach badawczo-kontrolnych oraz jednostkach naukowych. Program kierowany jest również do przedsiębiorczych studentów, którzy marzą o własnej działalności gospodarczej w dziedzinie projektowania i zastosowania nanomateriałów.


Rozpocznij z nami swoją nanoinżynieryjną podróż już dziś, zdobywając wiedzę praktyczną i teoretyczną, która otworzy przed Tobą drzwi do dynamicznych obszarów nanotechnologii i inżynierii materiałowej!

Stopka