Skip to content ↓

Chemia w kryminalistyce

Chemia w kryminalistyce II stopień  Po śladach molekuł do rozwiązania zagadek

Dlaczego warto studiować "Chemię w kryminalistyce"?

Jeżeli po pierwszym stopniu studiów nadal fascynujesz się chemią i biologią i marzy Ci się praca w laboratorium, ale też nieobce są Ci zagadnienia humanistyczne i prawne – to właśnie znalazłaś/eś drugi stopień dla siebie!

Studia „Chemia w kryminalistyce” kształcą absolwentów zdolnych do posługiwania się specjalistyczną wiedzą z zakresu chemii sądowej, analizy chemicznej, analizy materiałów dowodowych oraz technik stosowanych w kryminalistyce. Program studiów ma za zadanie zintegrowanie wiedzy z zakresu pracy laboratoryjnej z materiałami dowodowymi, z wiedzą dotyczącą zagadnień chemicznych, biologicznych, toksykologicznych i informatycznych. Kierunek oferuje nowoczesne formy kształcenia bazujące na dużej liczbie zajęć o charakterze praktycznym, umożliwiających studentom rozwiązywanie realnych problemów oraz rozwój umiejętności miękkich i pracy w grupie. 


Zasmakuj polskiego Erasmusa

Studia prowadzi wspólnie Politechnika Łódzka wraz z ekspertami z AGH, krakowskim Instytutem Ekspertyz Sądowych oraz Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji
z Krakowa. Stąd zajęcia odbywają się w dwóch pięknych miastach: Łodzi i Krakowie. Ma to ogromne plusy – Krakusom – pozwala wyrwać się z bezpiecznych pieleszy grodu Kraka, a rodowitym łodzianom – poznać Wawelskiego Smoka. Kandydaci z innych miejscowości oczywiście doświadczają obydwu tych zalet jednocześnie! Takie doświadczenia bardzo jednoczą ludzi stąd nasi absolwenci tworzą bardzo zwartą grupę wspierających się przyjaciół, a studiowanie dzięki nietypowemu charakterowi określają mianem „polskiego Erasmusa”.

 

W czasie pierwszego semestru w Politechnice Łódzkiej, studenci wprowadzeni zostaną w tematykę chemii sądowej, technik kryminalistycznych i nowoczesnych technik analitycznych. Ponadto, studiować będą podstawy chemometrii i logiki, a także biometrii w kryminalistyce oraz chemii i detekcji związków psychoaktywnych. W Krakowie, w ramach drugiego semestru – specjaliści z: Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH, Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna oraz Laboratorium Kryminalistycznego KWP będą prowadzili wykłady, laboratoria i ćwiczenia
z zakresu: metod instrumentalnych w analizie kryminalistycznej, eksperckiej oceny zdarzeń, analizy cyfrowych nośników danych, biologii i genetyki, farmakologii i metabolizmu związków psychoaktywnych, oraz podstaw zachowań człowieka i innych tematów wiążących się ściśle z pracą z materiałem dowodowym. 


Umiejętności Absolwenta

Interdyscyplinarność oferowanego wykształcenia pozwoli absolwentom tego kierunku uzyskać wszechstronną wiedzę z:

  • Nowoczesnych metod analitycznych stosowanych w badaniach kryminalistycznych,
  • Identyfikacji śladów zabezpieczonych na miejscu zdarzenia,
  • Poznania zagadnień prawnych, m.in. dotyczących wydawania opinii kryminalistycznych w procesie karnym,
  • Zidentyfikowania i zabezpieczenia miejsce zdarzenia kryminalistycznego, w tym zabezpieczenie śladów przy zastosowaniu właściwych metod i technik,
  • Właściwego dobrania techniki analitycznych i eksperymentalnych podczas rozwiązywania problemu analitycznego,
  • Opracowywania statystycznie danych, w tym danych biometrycznych, za pomocą różnych metod przydatnych w kryminalistyce, w tym testów statystycznych oraz metod analizy danych wielowymiarowych,
  • Prowadzenia badań chemicznych w zakresie analizy materiałów dowodowych oraz dyskusji na tematy chemiczne ze specjalistami z innych dziedzin wykorzystywanych w kryminalistyce. 

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu studiów absolwenci będą specjalistami z zakresu analizy chemicznej, w tym analizy śladowej, tak istotnej w badaniach kryminalistycznych. Absolwenci będą posiadali także umiejętności oceny zjawisk społecznych związanych z zagrożeniami kryminalnymi, będą rozumieli mechanizmy popełniania czynów zabronionych, będą umieli wyjaśnić zjawisko przestępczości. 

Ciekawa tematyka prac dyplomowych, praca z wybitnymi specjalistami z dziedziny kryminalistyki w Polsce sprawia, że absolwenci chemii w kryminalistyce są przygotowani do pracy w laboratoriach kryminalistycznych policji i służby celnej. Należy podkreślić, że zdobyte umiejętności mogą być bardzo potrzebne w innych laboratoriach i nie zawężają perspektywy zatrudnienia tylko do placówek policyjnych. Stąd ukończenie kierunku daje również możliwość pracy w laboratoriach badawczych, laboratoriach kontrolnych, laboratoriach diagnostycznych sektorze firm chemicznych, farmaceutycznych, biotechnologicznych jak również w firmach zajmujących się produkcją i handlem materiałami i urządzeniami analitycznymi, wykorzystywanymi w badaniach kryminalistycznych, chemicznych i pokrewnych. 

Stopka