Skip to content ↓

Biomateriały, kompozyty, polimery i materiały węglowe

Na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oferujemy szeroki zakres badań w obszarze biomateriałów.

Nasze główne ścieżki badawcze to:

 • Polimery, kompozyty i nanokompozyty do regeneracji i rekonstrukcji tkanki kostnej i chrzęstnej
 • Substytuty tkanki kostnej i chrzęstnej na bazie zmineralizowanych hydrożeli
 • Akrylanowe i poliuretanowe wielofunkcyjne cementy kostne z kontrolowaną temperaturą sieciowania
 • Materiały poliuretanowe o właściwościach samoleczących
 • Podłoża polimerowe i nanokompozytowe naśladujące tkanki
 • Materiały o powierzchniach ułatwiających interakcję komórka-materiał
 • Implanty stymulujące procesy naprawcze uszkodzonych tkanek: kości, skóry, nerwów, narządów wewnętrznych
 • Materiały zaawansowane przeciwdziałające powstawanie biofilmu i stymulujące wzrost komórkowy
 • Materiały nanokompozytowe o właściwościach magnetycznych i elektrycznych
 • Materiały dla potrzeb nowoczesnych sztucznych narządów
 • Materiały polimerowe modyfikowane substancjami biologicznie aktywnymi w regeneracji nerwów obwodowych i ośrodkowego układu nerwowego
 • Biomimikra w inżynierii biomateriałów do zastosowań w rekonstrukcji i stymulacji regeneracji tkanek elektroaktywnych  - tkanka nerwowa i mięśniowa
 • Biomateriały do zastosowań w neurochirurgii naczyniowej i neurooftalmologii (neurookulistyka)
 • Materiały dla modułowej inżynierii tkankowej oparte na resorbowalnych mikrosferach
 • Modyfikowane powierzchniowo degradowalne membrany dla periodontologii
 • Degradowalne materiały polimerowe do inżynierii naczyń krwionośnych
 • Membrany barierowe do sterowanej regeneracji tkanek
 • Ceramiczne rusztowania z TiO2 oraz ZrO2 do zastosowań medycznych
 • Systemy dostarczania leków oparte na resorbowalnych nano- i mikrocząstkach i hydrożelach
 • Wziewne systemy dostarczania leków przeciwnowotworowych oparte na mikrocząstkach lipidowych i nanocząstkach magnetycznych
 • Wziewne polimerowe nośniki antybiotyków i inhibitorów sygnalizatorów zagęszczenia do leczenia zaostrzeń przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
 • Systemy dostarczania peptydów antybakteryjnych
 • Techniki formowania służące dopasowaniu mikrostrukturalnemu biomateriałów i implantów: elektroprzędzenie, liofilizacja, inwersja fazowa, druk 3D, melt-blown, wet-spinning
 • Techniki służące biofunkcjonalizacji powierzchni implantów: spin-coating, elektrospraying, dip coating, electrodepositon (EPD)
 • Modyfikacja powierzchni materiałów polimerowych metodami fizycznymi i chemicznymi
 • Adsorpcja białek i glikozaminoglikanów na powierzchni biomateriałów i jej wpływ na zachowanie komórek
 • Badanie organizacji zaadsorbowanych biomolekuł w skali nanometrycznej za pomocą mikroskopii sił atomowych
 • Synteza materiałów poliuretanowych modyfikowanych polimerami pochodzenia naturalnego
 • Polimerowe materiały fazowo-zmienne do akumulacji energii cieplnej
 • Nanokompozyty poliacetalowe
 • Polimery przewodzące w zastosowaniach technicznych i biomedycznych
 • Polimerowe i kompozytowe materiały konstrukcyjne i specjalne (materiały inteligentne - polimery z pamięcią kształtu, samonaprawiające się), biopolimery i powłoki polimerowe
 • Kompozyty polimerowe wzmacniane włóknami pochodzenia naturalnego i syntetycznego do zastosowań technicznych
 • Nanowłókna węglowe i hybrydowe nanowłókna węglowe
 • Warstwy z nanomateriałów węglowych
 • Nowej generacji włókna węglowe
 • Kompozyty węgiel-węgiel
 • Kompozyty węglowo-ceramiczne
 • Otrzymywanie warstw i osnów kompozytowych z pirowęgla (PyC)
 • Ziarniste kompozyty węglowe
 • Węglowo-polimerowe kompozyty przewodzące
 • Alternatywne spoiwa/lepiszcza dla technologii materiałów węglowo-grafitowych
 • Recykling kompozytów z włóknem węglowym
 • Druk 3D, biodruk, elektroprzędzenie kompozytów z nanonapełniaczami węglowymi
 • Nanokompozyty z dodatkiem nanomateriałów węglowych dla celów biomedycznych i przemysłowych
 • Badanie właściwości mechanicznych materiałów polimerowych metodami DMA oraz ultradźwiękowymi
 • Analiza termiczna materiałów polimerowych (DSC, TGA), badania stabilności termicznej i procesów degradacji
 • Badania biomateriałów i implantów z wykorzystaniem modeli komórkowych
 • Badania biomateriałów i implantów z wykorzystaniem modeli zwierzęcych
 • Badania mikrobiologiczne biomateriałów.

Stopka