Skip to content ↓

Infrastruktura badawcza

Przykładowa aparatura na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

Spektrometr masowy Exploris240 z systemem nanoLC Ultimate 3000

Katedra Chemii Analitycznej i Biochemii

Opis techniczny: Wysokorozdzielczy spektrometr masowy (maksymalna rozdzielczość 240000) ze źródłami jonów ESI oraz nanoESI, wyposażony w kapilarny chromatograf cieczowy z dodatkowym pomiarem UV-VIS.

Słowa kluczowe: metabolomika  m/z  proteomika  spektrometr masowy  widmo masowe

Stanowisko badań właściwości mechanicznych tworzyw ceramicznych

Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych

Opis techniczny: Maszyna wytrzymałościowa Zwick/Roell Z150 pozwala na wykonywanie pomiarów przy maksymalnym obciążeniu do 150kN. W zależności od zastosowanego osprzętu można wykonywać pomiary przy zginaniu (trzy i czteropunktowe podparcie) ściskaniu czy rozciąganiu. Uchwyty do rozciągania umożliwiają badanie próbek płaskich oraz prętów o średnicach od 4 do 25mm.

Słowa kluczowe: granica plastyczności  moduł Younga  praca zniszczenia   Wytrzymałość na rozciąganie  Wytrzymałość na ściskanie  wytrzymałość na zginanie

Stanowisko do pomiaru właściwości termofizycznych materiałów

Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych

Opis techniczny: Analizatory różnicowej kalorymetrii skaningowej DSC, termicznej analizy różnicowej DTA, termograwimetrii TG, dyfuzyjności cieplnej metodą laserową oraz dylatometr wysokotemperaturowy.

Słowa kluczowe: ciepło właściwe  DSC  DTA  dyfuzyjność cieplna  dylatometria  LFA  przewodność  cieplna  rozszerzalność  termiczna  termoanaliza  TG

NOVA NanoSEM 200

Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych

Opis techniczny: Ultrawysokorozdzielczy skaningowy mikroskop elektronowy z działem z emisją polową (FEG– emiter SCHOTKYEGO), współpracujący z analizatorem EDS firmy EDAX. Zdolność rozdzielcza do 2 nm,  powiększenia 70 – 500 000x.

Słowa kluczowe: analiza chemiczna  EDS   elemental analysishigh  resolution  microstructure  mikrostruktura  morfologia  morphology  SEM  wysoka rozdzielczość

Mikroskop konfokalny

Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych

Opis techniczny: Olympus LEXT OLS4000 to mikroskop konfokalny o wysokiej rozdzielczości przeznaczony do obrazowania powierzchni 3D oraz pomiarów chropowatości. Powiększenie (optyczne i cyfrowe) tego mikroskopu mieści się w zakresie od 108x do 17 280x. 

Słowa kluczowe: Mikroskop konfokalny   Obrazowanie powierzchni  3D  Profil  powierzchni  Szorstkość

Zestaw do mikroskopii skaningowej

Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych

Opis techniczny: Mikroskopy SEM z kolumnami elektronowymi (FEG) oraz jonową, galową – Scios 2. Do oprzyrządowania należą spektroskopy EDS (EDAX), katodoluminescencyjny (GATAN AMETEK) oraz masowy jonów wtórnych z pomiarem czasu przelotu – TOF-SIMS. Urządzenia posiadają szeroki wachlarz detektorów półprzewodnikowych i scyntylacyjnych, w tym między innymi detektor do trybu STEM. Zawierają optykę elektrostatyczną i magnetyczną.

Słowa kluczowe: CL  ebsd  ECCI  EDS   kolumna  jonowa  mikrostruktura  morfologia  SEM  STEM  TOF-SIMS

 

Katedra Biomateriałów i Kompozytów

 • Analizator termiczny STA Jupiter 449 F3 (firma NETZSCH)
 • Spektroskop FTIR (Tensor 27), wyposażony w zestaw przystawek i akcesoriów: ATR firmy PIKE MIRacle kryształ germanowy i diamentowy + ZnSe, ATR firmy Specac Quest z kryształem diamentowym, DRIFT firmy PIKE, SPEC firmy PIKE, przystawka do pomiaru w transmisji oraz do pomiaru lotnych produktów rozkładu termicznego (działająca w sprzężeniu z STA Jupiter 449 F3 (firma NETZSCH)
 • Urządzenie do wyznaczania punktu kroplenia i topnienia materiałów, MP70
 • Tiratest 2300
 • Potencjostat Ossila T20006A
 • Stanowisko do 4-pkt. pomiaru przewodności elektrycznej Ossila T2001A3
 • Defektoskop EPOCH 600
 • Betonoskop Pundit Lab+
 • Defektoskop DI-60
 • Materials tester CT-3
 • Ultradźwiękowy Zestaw Pomiarowy UZP-1
 • Materials tester 541
 • Materials tester 540
 • Materials tester 543
 • Reometr MCR 302
 • Chromatograf gazowy GCMS-QP 2010SE
 • Bioreaktor przepływowy
 • Mikroskop cyfrowy VHX-900F
 • Mikroskop stereoskopowy, Zeiss StereoDiscovery.V8
 • Mikroskop sił atomowych Explorer, ThermoMicroscopes
 • Mikroskop fluorescencyjny z odwrócona optyką Axiovert, Zeiss
 • Czytnik płytek FLUOROstar Omega, BMG Labtech
 • Termocykler qPCR, MIC PCR, BMS
 • Waga analityczna z systemem antyelektrostatycznym Metler Toledo
 • Automatyczny licznik komórek
 • Dyfraktometr laserowy Mastersizer 3000E
 • Cytometr przepływowy Muse Cell Analyzer
 • Goniometr Krus 25 DSA
 • Goniometr Krus 10 DSA
 • Profilometr Hommelwerke
 • Elektroprzędzarka
 • Liofilizator szafkowy, Labconco
 • Spektrofotometr Uv-Vis, Cecil 2502
 • DSC1, Różnicowy kalorymetr skaningowy z modulacją temperatury (TOPEM DSC)
 • TGA 550 Discovery, Analizator termograwimetryczny
 • DMA 850 Discovery, Dynamiczny analizator mechaniczny
 • Mętnościomierz
 • Uniwersalna maszyna wytrzymałościowa Zwick 1435
 • Biodrukarka Cellink BioX, wyposażona w głowice pneumatyczne z funkcją chłodzenia i grzania (zakres 4 - 65oC) oraz głowicę do drukowania termoplastów z granulatu. Ciśnienie robocze 0-200 kPa (wewnętrzny kompresor) lub 0-700 kPa (zewnętrzny kompresor). Wyposażona w filtr HEPA or diody UV do sieciowania, o długościach fali: 365, 405, 485, 520 nm. Możliwość umieszczenia w komorze laminarnej i drukowania w warunkach sterylnych
 • Generator funkcji Keysight 33500B

 

Katedra Chemii Analitycznej i Biochemii

 • Spektrofotometr absorpcji atomowej Model 3110, Perkin-Elmer, USA
 • Spektrofotometr absorpcji atomowej Model 3110, Perkin-Elmer, USA
 • Spektrofotometr absorpcji atomowej typ ZL 4100, Perkin-Elmer, Niemcy
 • Chromatograf cieczowy HPLC, Dionex
 • Chromatograf cieczowy LC, BAS, USA
 • Spektrofluorymetr FP-8000 JASCO, Japonia
 • Potencjometr 16-kanałowy Lawson Labs, Inc., Stany Zjednoczone
 • Analizator elektrochemiczny AUT302N.FRA2-AUTOLAB, Metrohm Autolab, Holandia
 • Wielofunkcyjne analizatory elektrochemiczne M 161 ze statywani elektrodowymi M164 (mtm-anko, Polska)
 • Potencjostat VersaSTST4 z dodatkowym modułem FRA
 • Wielofunkcyjny miernik elektrochemiczny CX-705, Elmetron
 • Potencjostat/Galwanostat z przystawką do pomiarów impedancji faradajowskiej (FRA) µAutolab III/FRA2, Metrohm
 • Statyw prototypowy wraz z 7-kanałowym wzmacniaczem nanoprądów, mtm-anko Polska
 • Stanowisko próżniowe firmy Struers do inkludowania próbek w żywicy chemoutwardzalnej wraz z pompą
 • Piknometr helowy AccuPyc 1340(HP)
 • Piece wysokotemperaturowe 1500C (atmosfera powietrza), 1000C (dowolna atmosfera gazowa), młyn wibracyjno-kulowy, autoklawy.
 • Analizator chemisorpcji TPDRO 1100, Thermo Scientific, USA
 • Solatron FRA 1260 sprzężony z interfejsem dielektrycznym- model 1296 oraz z interfejsem elektrochemicznym Si 1287
 • Zestaw analizatorów biomedycznych firmy Thermo Fisher Scientific, USA
 • Zestaw aparatury elektrochemicznej i sektroskopwej do badań w technologii sensorów
 • Drukarka 3D Flashforge Creator Pro 2
 • Homogenizator ultradźwiękowy Hielscher UP50H
 • Mineralizator mikrofalowy Multiwave 3000
 • Anton Paar, Niemcy
 • Mineralizator mikrofalowy UniCleverII Plazmatronika, Polska
 • Mineralizator 909 UV Digester, Metrohm, Szwajcaria
 • Spektrofotometr UV-VIS JASCO V-630, Japonia
 • Fotometr płomieniowy BWB-XP firmy BWB Technologies UK LTD
 • Stanowiska do pomiarów potencjometrycznych i konduktometrycznych
 • Wagi analityczne
 • Wirówki i wytrząsarki laboratoryjne
 • Spektrometr masowy Amazon SL, Bruker
 • Spektrometr masowy Amazon ETD, Bruker
 • Wysokorozdzielczy spektrometr masowy Exploris 240, Thermo
 • System chromatografii cieczowej (analityczny/kapilarny) Ultimate 3000, Thermo
 • System chromatografii cieczowej (kapilarny) Ultimate 3000, Thermo
 • System chromatografii cieczowej (analityczny), Nexera, Shimadzu
 • System chromatografii cieczowej (półpreparatywny), Nexera, Shimadzu
 • Detektor fluorescencyjny do systemów chromatografii analitycznej, Shimadzu
 • System automatycznego napylania matrycy dla potrzeb obrazowania MS
 • Liofilizator dla próbek o zakresie objętości do 4x50 ml
 • Liofilizator do próbek o zakresie objętości do 100x2,0 ml
 • System uzyskiwania wody ultraczystej Merck-Millipore
 • Zasilacze do elektroforezy 1D oraz western blottingu
 • Systemy elektroforezy 1 D oraz blottingu
 • Automatyczny system do PCR
 • Homogenizator mechaniczny
 • Homogenizator ultradźwiękowy
 • Waga analityczna (do 0,01 mg)
 • Waga laboratoryjna cyfrowa
 • Mikroskop odwrócony Nikon TS 100
 • Komora laminarna do hodowli komórek, biohazard, dwuosobowa, NuAire
 • Inkubator CO2, NuAire
 • Autoklaw Melag (objętość komory 25 litrów)
 • Czytnik płytek ELISA, spektrofotometryczny, BMG labtech
 • Dewary do transportu i przechowywania próbek tkanek i komórek
 • Wirówki z chłodzeniem i bez (Eppendorf)
 • Łaźnie wodne, termomiksery
 • Wyparka próżniowa do objętości max 500 ml

Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych

 • Analizator termiczny NETZSCH STA 449 F3®
 • Analizator NETZSCH LFA 427
 • Dylatometr NETZSCH DIL 402C
 • Mikroskop NOVA NANO SEM 200
 • Mikroskop Thermo Scientific Apreo 2 
 • Mikroskop Thermo Scientific Scios 2
 • Maszyna wytrzymałościowa Zwick/Roell Z150
 • Analizator drgań własnych i tłumienia RFDA HT1600
 • Analizator powierzchni właściwej (BET) ASAP 2010 (Micromeritics Instr.) 
 • Analizator powierzchni właściwej Nova 1200e (Quantachrome Instr.)
 • Półautomatyczne szlifierko-polerki firmy Struers
 • Przecinarki firmy Struers
 • Epovac - includowanie próżniowe
 • Prasa na gorąco 
 • Izostatyczna prasa na gorąco
 • Prasa izostatyczna
 • Komora ciśnieniowa do syntez SHS
 • Urządzenie do wytwarzania proszków metodą zamrażania-sublimacji
 • Piece w różnej konfiguracji do wypału ceramiki tlenkowej
 • Piece w różnej konfiguracji do wypału w atmosferach ochronnych
 • Zestaw urządzeń do formowania technikami przyrostowymi

 

Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych

 • Spektrometr ramanowski alpha300M+ (WITec, Niemcy)
 • Spektrometr ramanowski LabRAM HR UV-Vis-NIR (Horiba, Japonia)
 • Spektrometr FT-IR Vertex 70v (Bruker, Stany Zjednoczone)
 • Spektrometr FT-IR Excalibur (Bio-Rad, Stany Zjednoczone)
 • Dyfraktometr rentgenowski Empyrean (Malvern Panalytical, Wielka Brytania)
 • Dyfraktometr rentgenowski X’Pert Pro (Philips, Holandia)
 • Spektrometr WDXRF Axios mAX (Malvern Panalytical, Wielka Brytania)
 • Drukarka 3D FDM UBOT 3D S+ (UBOT 3D, Polska)
 • Drukarka 3D FDM Creator PRO II (FlashForge, Chiny)
 • Drukarka 3D FDM Guider IIS (FlashForge, Chiny)
 • Wytłaczarka filamentu 3devo COMPOSER 450 (3devo, Holandia)
 • Drukarka 3D DLP Wanhao Duplicator D7 Plus (Wanhao, Chiny)
 • Drukarka 3D DLP Lumen X (Cellink, Szwecja)
 • Komora UV CureM U102H (Graphy, Korea Południowa)
 • Drukarka 3D DIW F-NIS 23151 (Sygnis, Polska)
 • Drukarka 3D DIW F-NIS 23151 z modułem UV (Sygnis, Polska)
 • Mieszalnik planetarny szybkoobrotowy Thinky ARM-310 (Thinky, Japonia)
 • Mikroskop SEM Phenom XL (ThermoFisher Scientific, Stany Zjednoczone)
 • Napylarka Leica ACE200 (Leica Microsystems, Niemcy)
 • Mikroskop AFM MultiMode 8 (Bruker, Stany Zjednoczone)
 • Układ do otrzymywania powłok metodą EPD (konstrukcja własna) z zasilaczem laboratoryjnym prądu stałego Aim-TTi PLH250 (Aim-TTi, Wielka Brytania)
 • Goniometr Krüss DSA25 (Krüss, Niemcy)
 • Reometr modułowy Anton Paar MCR 72 (Anton Paar, Austria)
 • Wirówka laboratoryjna MPW-352 (MPW, Polska)
 • Wyparka obrotowa Rotavapor R-215 (Büchi Labortechnik, Niemcy)
 • Piec komorowy wysokotemperaturowy Nabertherm L 08/14 (Nabertherm, Niemcy)
 • Piec komorowy wysokotemperaturowy Nabertherm HT 04/17 (Nabertherm, Niemcy)
 • Komora rękawicowa GP(Campus) (Jacomex, Francja)
 • Układ do otrzymywania powłok metodą dip-coatingu (konstrukcja własna)
 • Piec komorowy wysokotemperaturowy FCF 4/170M (Czylok, Polska)
 • Piec rurowy wysokotemperaturowy PRC 40x220/160M (Czylok, Polska)
 • Mikroskop optyczny Olympus SZX7 (Olympus, Japonia)

 

Katedra Fizykochemii i Modelowania Procesów

 • Aparatura mikrotermograwimetryczna
 • Stanowisko do utleniania w warunkach cyklicznych zmian temperatury
 • Stanowisko do utleniania dwuetapowego
 • Aparatura do analizy warstw powierzchniowych metodami SIMS i XPS, VSW Ltd., Wielka Brytania
 • Aparatura mikrotermograwimetryczna do badania kinetyki i mechanizmu procesów utleniania oraz siarkowania, konstrukcja własna, KFiMP WIMiC AGH
 • Stanowisko do utleniania w warunkach cyklicznych zmian temperatury w środowisku utleniającym i zawierającym parę wodną
 • Generator wodoru, Peak Scientific, Wielka Brytania
 • Laboratoryjny piec łukowy MAM-1, Edmund Bühler GmbH, Niemcy
 • System PA CVD – MS PVD do modyfikacji powierzchni materiałów w warunkach plazmy i otrzymywania powłok, Elettrorava S.p.A., Włochy
 • Urządzenie Spin-Coater do otrzymywania powłok, Laurell Technologies, USA
 • Urządzenie Dip-Coater ND-DC 150 do otrzymywania powłok, Nadetech Innovations, Hiszpania
 • Homogenizator ultradźwiękowy z komorą dźwiękochłonną, Sonics, USA
 • Piec indukcyjny z komorą próżniową (MFG-15-Met-Vac Linn High Therm GmbH, Niemcy
 • System do otrzymywania powłok metodą MO CVD
 • Stanowisko do badań utleniania w warunkach atmosfery (m.in. elementy ogniw paliwowych SOFC)
 • Stanowiska do pomiarów właściwości elektrycznych materiałów półprzewodnikowych (pomiar impedancji, rezystancji, efektu Seebeck'a)
 • Aparatura do badań właściwości transportowych wysokich temperaturach
 • Układ do syntez materiałów tlenkowych w warunkach kontrolowanych ciśnień parcjalnych tlenu
 • Układ do badania parowania lotnych związków chromu
 • Maszyna do sitodruku- Model SPB-200F
 • Aparatura do pomiaru z wykorzystaniem metody relaksacji i przewodnictwa elektrycznego
 • Układ pomiarowy do pomiarów elektrycznych i elektrochemicznych materiałów i ogniw, NORECS, Norwegia
 • Galwanostat-Potenciostat, Metrohm Autolab, Holandia
 • Tester do nieniszczącej oceny korozji DiaCorr
 • Aparatura do badań współczynników dyfuzji
 • Klaster (32 rdzenie) ProLiant DL385 G2, HP, USA
 • Aparatura mikrotermograwimetryczna, CI Electronics, Wielka Brytania
 • Zintegrowany układ pomiarowy do badania transportowych materiałów, Fine Instruments, Polska
 • Analizator impedancji z precyzyjnym miernikiem LCR, Zurich Instruments, Szwajcaria
 • Stanowisko do utleniania w warunkach cyklicznych zmian temperatury, konstrukcja własna, KFiMP WIMiC AGH
 • Wysokoenergetyczny młynek kulowy, SPEX Sample Prep., USA
 • Stanowisko DACL-800 do badań utleniania w atmosferze podwójnej w warunkach obciążenia prądowego wraz z oprogramowaniem, Fine Instruments, Polska
 • Stanowisko do pomiaru szybkości parowania chromu próbek metodą transpiracji, konstrukcja własna, KFiMP WIMiC AGH
 • Programowalna szlifierko-polerka z automatyczną grubości zeszlifowanej powierzchni i automatycznym dozowaniem płynów polerskich, Struers, USA
 • Dwutorowy system nawilżania i kontroli składu mieszanki gazowej GC-HUM2
 • Stanowisko pracy w atmosferze podwójnej w warunkach obciążenia prądowego wraz z oprogramowaniem

 

Katedra Chemii Nieorganicznej

 • Analizator chemisorpcji z możliwością temperaturowo programowanej desorpcji (TPD), redukcji (TPR) i utleniania (TPO), chemisorb 2750, Micromeritics
 • Aparatura do pomiarów przewodnictwa cieplnego LFA, Netzsch
 • Niskotemperaturowy układ do pomiarów fotoprzewodnictwa, Oxford Instrument
 • Analizator cienkich warstw, TFA Linseis
 • Analizator wielkości cząstek oraz potencjału zeta, Zetasizer Pro, Malvern Panalytical
 • Chromatograf gazowy z wytwornicą wodoru, Agilent
 • Dwuwiązkowy spektrofotometr UV-Vis-NIR, V-670 Jasco
 • Układ do pomiarów techniką elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej, Solartron
 • Skaningowy mikroskop elektrochemiczny, SECM Sensolytics
 • Kalorymetr różnicowy, DSC 2010 TA INSTRUMENTS
 • Układ do syntezy i konsolidacji materiałów SPS (spark plasma sintering)
 • Układ do syntezy i konsolidacji materiałów IHP (inductive hot pressing)
 • Układ do syntezy i konsolidacji materiałów PECS (pulsed electric current sintering)
 • Układ do liofilizacji materiałów, lyoquest-85
 • Układ do nanoszenia warstw metodą Doctor Blade, BEVS
 • Skaningowa mikrosonda termoelektryczna (STM)
 • Układy do pomiarów elektrycznych metodami stało- i zmiennoprądowymi
 • Układy do pomiarów foto- i elektrochemicznych (cykliczna woltamperometria, pomiary galwano- i potencjostatyczne)
 • Wielokanałowy układ do pomiarów elektrochemicznych i elektrokorozyjnych, Gamry Instrument
 • Sonda Kelvina
 • Spektrofluorymetr
 • Aparatura do testowania generatorów termoelektrycznych
 • Napylarka magnetronowa
 • Młynek planetarny Pulverisette 6, Fritsch
 • Reaktor do fotorozkładu związków organicznych
 • Układ do pomiarów właściwości elektrycznych i charakterystyk sensorowych
 • Układ do pomiarów charakterystyk fotoelektrochemicznych
 • Zestawy potencjostatów i galwanostatów, Metrohm-Autolab, Biologic-Lambda System, Gamry Instruments, MTM-Anko
 • Mikroreaktory i reaktory hydrotermalne
 • Suszarki próżniowe
 • Zestaw pieców rurowych oraz komorowych

Katedra Technologii Materiałów Budowlanych

 • Aparaty do wyznaczania współczynnika przewodzenia ciepła metodą stacjonarną w zakresie 0,02-0,5 W/(m·K) i 0,1-10 W/(m·K) w funkcji temperatury – LaserComp FOX 200 i TA Instruments FOX 50
 • Przenośny aparat do wyznaczania współczynnika przewodzenia ciepła metodą niestacjonarną w zakresie 0,03-6 W/(m·K) – Isomet 2104
 • Wielokanałowy miernik przepływu ciepła HFM,
 • Zestaw urządzeń do spektroskopii impedancyjnej – FRA Solartron 1255 z interfejsem do pomiarów dielektrycznych CDI i analizatorem impedancji HP 4192A,
 • Prototypowe stanowisko do wyznaczania współczynnika Seebecka kompozytów w zakresie -10 – +70oC,
 • Komora z przepływem laminarnym do wyznaczania skuteczności rozkładu fotokatalitycznego zanieczyszczeń powietrza, w skład której wchodzą analizatory NOX – AC32M,  SO2 – AF21M (Environnement SA), lampa UVA o regulowanym natężeniu 1-15 W/m2, precyzyjne cyfrowe regulatory przepływu MKS, nawilżacz gazu (regulacja w zakresie 0-90% RH), wielokanałowy moduł akwizycji danych,
 • Spektrofotometr UV-VIS Coulter-Beckman DU650 (podajnik automatyczny 6-ciocelkowy, Stabilizator Peltiera, programowalna pompa + celka przepływowa),
 • Jednokolumnowa maszyna wytrzym. QC508B-1
 • Analizator Termiczny STA 449 F3 Jupiter ® firmy Netzsch
 • Analizator gazów  QMS 403C Aëolos® firmy Netzsch, kwadrupolowy spektrometr masowy sprzężony z STA
 • Dylatometr kontaktowy DIL 802 firmy Bahr-Thermoanalyse,
 • Mikroskop wysokotemperaturowy Hesse Instruments
 • Laserowy aparat do pomiaru składu ziarnowego MasterSizer 2000 wraz z dyspergatorem cieczowym Hydro 2000,
 • Automatyczny aparat do wyznaczania powierzchni właściwej metodą Blaine’a,
 • Stanowiska do ciągłego monitorowania temperatury, wyznaczania pojemności cieplnej oraz badania kinetyki wydzielania ciepła hydratacji próbek spoiw o dużej objętości.
 • Stanowisko do badania formowalności ceramicznych mas plastycznych
 • Kamera termowizyjna FLIR ETS320
 • Mikroskop JSM-5400 - SKANINGOWY
 • Aparat do badania zawartości powietrza w betonie typ 8I-B2020
 • Komora zamrażająco-odmrażająca
 • Aparat do badania wodoprzepływu betonu
 • Maszyna do badania wytrzymałości normowych cementu ELE Auto Test
 • Air Tech max detektor CO2
 • Stanowisko do badań konduktometrycznych
 • Układ pomiarowy dysocjacji termicznej
 • Szafa chłodnicza
 • Zestaw do prowadzenia pomiarów elektrochemicznych w układzie przepływowym
 • Wstrząsarka LPzE-3e
 • Aparat do bad. zmian liniowych zaczynów i zapraw"
 • Komora klimatyczna
 • Aparat Pull-Off Easy 6D
 • Mikrokalorymetr przewodzący
 • Mikroskop polaryzacyjny NIKON
 • Prasa wytrzymałościowa 300/3000/150 kN
 • Stanowisko badań do oceny ścieralności metodą Bohemego
 • Stanowisko do pomiatu ciepła hydratacji metodą semiadiabatyczną
 • Bęben Los Angeles z kabiną i kulami
 • Aparat do badania zawartości powietrza w zaprawie
 • Stanowisko do badań efektywności nanoszenia warstw modyfikatora na pow. elektr. węglowych
 • Reaktor ciśnieniowy SLW 115 STD
 • Porozymetr Quantachrome
 • Piec laboratoryjny elektryczny 1300 st. C typ. FCF 22HM
 • Laboratoryjny młynek kulowo-wibracyjny typu NW-1
 • Komora do badań środowiskowych K-012 TOROPOL
 • Analizator dwutlenku węgla GNL-500F-CO2 z pompą
 • Stanowisko do badania struktury napowietrzania mieszanki betonowej AVA
 • Fotometr płomieniowy BMP XP
 • Mikrokalorymetr - TAM AIR
 • Kalorymetr przewodzący, różnicowy 6-cio stanowiskowy
 • Suszarka próżniowa VO 200
 • Miniaturowy przenośny analizator elektrochemiczny typu AUTOLAB PGSTAT204
 • Piec komorowy typ FCF 11/150M
 • Modułowy tensjometr optyczny Theta
 • Suszarka z wymuszonym obiegiem powietrza VENTICELL 111 Standard
 • Biureta automatyczna współpracująca z analizatorem elektrochemicznym Autolab 2014
 • Przyrząd wielofunkcyjny CyberScan PCD
 • Stolik do zagęszczania zapraw
 • Autoklaw 4679
 • Piec indukcyjny tyglowy 
 • Micracut 151 - precyzyjna piła metalograficzna z wyposażeniem
 • Szlifierko-polerka z półautomatyczną głowicą
 • Piec sylitowy komorowy Typ KS520/14
 • Piec sylitowy KO-13,5
 • Piec lab. CARBOLITE RHF 17/10M
 • Piec lab. komorowy KC120
 • Piec wysokotemperaturowy Typ FCF 14/160M
 • Piec laboratoryjny CT 65S z wysuwanym trzonem
 • Prasa FU 1000E
 • Maszyna wytrzymałościowa DELTA 6-100
 • Mieszarka lab. ZK 30E
 • Automatyczna mieszarka do zapraw ceramicznych Matest
 • Suszarka z wymuszonym obiegiem powietrza SLH-750 STD-Inox
 • Spekrofotometr Spekol 11
 • Dyfraktometr RTG - generator
 • Analizator elektrochemiczny AKT20
 • Zamrażarka automatyczna K003 Toro Pol
 • Dyfraktometr KMW 3000B - aparat RTG
 • Maszyna wytrzymałościowa BETA5-3000D
 • Komora klimatyczna do bad. karbonizacji betonu
 • Stanowisko laborat. do badania procesów hydratacji spoiw mineralnych
 • Aparat Ve-Be do pomiaru konsystencji betonu B-005
 • Oprogramowanie do obsługi analizatorów impedancji WinDETA+WinPlot

 

Katedra Technologii Szkła i Powłok Amorficznych

 • Aparat do badań termicznych DTA-7 Perkin Elmer 0-1500 C
 • Aparat do termicznej analizy mechanicznej TMA - 7   0 - 1000 C
 • Lepkościomierz Brookfield
 • Aparat do różnicowej kalorymetrii skaningowej DSC-7, 20-750 C
 • Derywatograf firmy MOM ( do 1000 C)
 • Rentgenowski analizator fazowy z przystawką wysokotemperaturową do 1000 C (jakościowa i ilościowa analiza materiałów metodą proszkową DSH)
 • Spektrofotometr IR typ M80
 • Zestaw do pomiaru naprężeń PS-100 firmy Strainoptic Technologis:
 • Polarymetr do precyzyjnego pomiaru naprężeń w próbkach i wyrobach małogabarytowych
 • Mikroskop do obserwacji naprężeń w próbkach i przeźroczystych wyrobach szklanych
 • Polaryskop do pomiarów naprężeń w wyrobach wielkogabarytowych (np.szyby samochodowe)
 • wizkozymetr Bahr VIS 402
 • Mikroskop wysokotemperaturowy firmy Leitz
 • Aparat do pomiarów właściwości optycznych cienkich warstw i płaskich powierzchnii — elipsometr PhE 102 firmy Angstrom Advanced Inc, spektrofotometr UV-VIS Jasco V-360 
 • Analizator rentgenowski HZG-4
 • Urządzenia do obróbki mechanicznej szkła tj.: cięcia, szlifowania i polerowania
 • Mikrotwardościomierz
 • Piece szklarskie i ceramiczne ( Nabertherm, Czylok ) , piece gradientowe
 • Liofilizator
 • Aparatura firmy Perin-Elmer: DTA, DSC, TMA
 • Mikroskop cyfrowy 4K Keyence Seria VHX-7000 z powiększeniem do 1000x i  analizą składu pierwiastkowego

 

Stopka