Skip to content ↓

Praktyki studenckie

Praktyki studenckie na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

Praktyka studencka stanowi obowiązkową część programu studiów.

Aktualne regulacje dotyczące zasady odbywania praktyk w AGH znajdują się w Zarządzeniu Rektora nr 94/2023.

Szczegóły dotyczące praktyki na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki można znaleźć w sylabusie.

Opiekunowie praktyk

Opiekunami oraz osobami odpowiadającymi za koordynację praktyk na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki są:

dr hab. inż. Janusz Partyka, prof. AGH partyka(at)agh.edu.pl    tel. +12 617 36 54
dr inż. Joanna Czechowska     jczech(at)agh.edu.pl     tel. +12 617 39 52
mgr inż. Barbara Zientara        barbaraz(at)agh.edu.pl  tel. +12 617 25 19

 

Terminy konsultacji z opiekunami praktyk ustalane są indywidualnie po uprzednim kontakcie e-mailowym.

Realizacja praktyk

Wykaz firm i instytucji, w których można będzie zrealizować praktykę będzie dostępny u opiekunów praktyk. Ponadto w Centrum Karier istnieje baza firm z różnych branż, które zatrudniają studentów i absolwentów AGH. Z aktualnie dostępnymi ofertami można zapoznać się na Centrum Karier JobTeaser

W świetle obowiązującego Zarządzenia Rektora AGH podstawą do zaliczenia praktyki może być również praca (lub wolontariat). Warunki możliwości zaliczenia praktyki w oparciu o staż/ pracę/wolontariat opisane są w Zarządzeniu Rektora AGH (§3 pkt 17). Należy pamiętać, że każdy przypadek musi być rozpatrzony indywidualnie przez opiekuna praktyk. W przypadkach nieuregulowanych należy w pierwszej kolejności skontaktować się z opiekunem praktyk.

Po zakończeniu praktyk należy przygotować oraz złożyć do opiekuna praktyk sprawozdanie.

Ubezpieczenie

Na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki bezwzględnie zalecane jest posiadanie przez studenta ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków lub polisy odpowiedzialności cywilnej, którą należy wykupić we własnym zakresie. Posiadanie takiego ubezpieczenie niejednokrotnie jest wymagane przez firmy, w których studenci będą odbywali praktyki przemysłowe.

Na AGH studenci mogą skorzystać z oferty dostępnej na stronie Uczelnianej Rady Samorządu Studentów AGH.

Stopka