Skip to content ↓

Chemia analityczna i biochemia

Na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oferujemy szeroki zakres badań w obszarze „Chemii analitycznej i biochemii”.

Nasze główne ścieżki badawcze to:

 • Opracowywanie sensorów potencjometrycznych i woltamperometrycznych o wysokiej czułości
 • Opracowywanie nowych algorytmów przetwarzania sygnałów, nowatorskich strategii modelowania deterministycznego i niedeterministycznego oraz uczenia maszynowego
 • Projektowanie i implementacja oprogramowania do elektroanalitycznych systemów pomiarowych
 • Wykorzystanie technik atomowej spektroskopii absorpcyjnej, spektrofluorymetrii, spektrofotometrii, fotometrii płomieniowej, chromatografii cieczowej, woltamperometrii i potencjometrii.
 • Badania ilościowe, jakościowe i specjacyjne analitów organicznych i nieorganicznych.
 • Walidacja metod analitycznych dla różnych substancji
 • Ekstrakcja leków, suplementów diety i substancji pochodzenia naturalnego do sztucznych soków trawiennych
 • Biosynteza leków
 • Synteza peptydomimetyków i peptydów o działaniu terapeutycznym, w tym substancji o potencjalnym działaniu przeciwnowotworowym
 • Badania własności elektrochemicznych materiałów
 • Pomiary gęstości ciał stałych, wyznaczanie porowatości otwartej
 • Preparatyka materiałów o założonym składzie chemicznym i morfologii metodami: reakcji w fazie stałej, współstrącania, hydrotermalną, cytrynianową itp.
 • Badania chemisorpcji, reakcji utleniania i redukcji metodami termoprogramowalnymi (TPRD)
 • Chromatografia cieczowa z detekcją UV-VIS, fluorescencyjną,  spektrometrią mas
 • Analiza MS cząsteczek organicznych w zakresie mas od 100 Da
 • Analiza fragmentacyjna MS (do 7-8 pokolenia jonów fragmentacyjnych) z wykorzystaniem CID
 • Identyfikacja białek technikami nanoLC-MS/MS oraz analiza proteomiczna
 • Elektroforeza 1D PAGE
 • Wysokorozdzielcza analiza MW, maksymalna rozdzielczość 240 000
 • Analiza proteomiczna ilościowa z wykorzystaniem znaczników iTRAQ oraz TMT 16-plex
 • Wizualizacja żeli elektroforetycznych UV/VIS/fluorescencyjna
 • Western blotting do identyfikacji białek (wizualizacja enzymatyczna)
 • Obrazowanie MS z przygotowaniem tkanek
 • Podstawowe techniki hodowli komórkowych i homogenizacji w life sciences.

Stopka