Skip to content ↓

Ceramika tradycyjna, zaawansowana i materiały ogniotrwałe

Na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oferujemy szeroki zakres badań w obszarze ceramiki tradycyjnej i zaawansowanej.

Nasze główne ścieżki badawcze to:

  1. Badania surowców ceramicznych w technologiach tradycyjnych i jako nanododatków
  2. Badania mas ceramicznych (w tym badania reologiczne)
  3. Badania kompozytów ceramicznych i materiałów polikrystalicznych (w tym badania mikrostrukturalne)
  4. Technologia ceramiki tradycyjnej
  5. Technologia tlenkowej ceramiki technicznej i kompozytów ziarnistych, ceramiki węglikowej i ultrawysokotemperaturowej.
  6. Technologia materiałów ogniotrwałych (formowanych i nieformowanych), materiałów hydrożelowych gaśniczych i ognioodpornych, farb pęczniejących i klejów przeciwpożarowych
  7. Technologia proszków (synteza proszków metodami "mokrymi", synteza proszków techniką SHS, proszki do zastosowań w ochronie środowiska, proszkowe nośniki leków dla terapii antynowotworowych)
  8. Materiały niskotopliwe
  9. Materiały do zastosowań antybalistycznych i ochronnych.

Stopka