Skip to content ↓

Projekty

Projekty prowadzone na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

Tytuł projektu: Związek między właściwościami strukturalnymi i termoelektrycznymi w materiałach o sieci gęsto upakowanych tetraedrów na przykładzie Cu6Te3S i Cu9.1TeSb3

Okres trwania projektu: 2023-2025

Źródło finansowania: NCN

Akronim konkursu: Preludium 21

Kierownik projektu: Oleksandr Cherniushok, Katedra Chemii Nieorganicznej

Tytuł projektu: Wzmocnione nanocząsteczkami elektroforetyczne współosadzanie powłok spinelowych na interkonektory ze stali ferrytycznej, dedykowane dla elektrochemicznych urządzeń do konwersji energii

Okres trwania projektu: 2023-2026

Źródło finansowania: NCN

Akronim konkursu: Preludium 21

Kierownik projektu: Łukasz Mazur, Katedra Fizykochemii i Modelowania Procesów

Tytuł projektu: Opracowanie nowej generacji dyszy silników rakietowych z materiału kompozytowego typu węgiel-węgiel

Okres trwania projektu: 2023-2026

Źródło finansowania: Lider 13

Akronim konkursu: NCBiR

Kierownik projektu: dr inż. Maciej Gubernat, Katedra Biomateriałów i Kompozytów

Tytuł projektu: Innowacyjne kompozyty węglikowo-borkowe typu Ultra High Temperature Ceramics otrzymywane in situ metodą spiekania reakcyjnego

Okres trwania projektu: 2023-2026

Źródło finansowania: Lider 13

Akronim konkursu: NCBiR

Kierownik projektu: dr inż. Dawid Kozień, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych 

Tytuł projektu: Inżynieria entropowa oraz optymalizacja złącz w materiałach do efektywnej termoelektrycznej konwersji energii

Okres trwania projektu: 2023-2026

Źródło finansowania: Weave-Unisono 2022

Akronim konkursu: NCN

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Krzysztof Wojciechowski, Katedra Chemii Nieorganicznej 

Tytuł projektu: Innowacyjne katody dla ogniw PCFC: optymalizacja perowskitowych materiałów trójprzewodzących

Okres trwania projektu: 2023-2026

Źródło finansowania: Perły Nauki

Akronim konkursu: MEiN

Katedra: KFiMP

Kierownik projektu: Maria Szymczak, Katedra Fizykochemii i Modelowanie Procesów

Tytuł projektu: Modyfikowane kationowo czarne szkła jako materiały anodowe do baterii Li/Na-ion

Okres trwania projektu: 2023-2026

Źródło finansowania: Perły Nauki

Akronim konkursu: MEiN

Kierownik projektu: mgr inż. Klaudia Łyszczarz, doktorantka w Szkole Doktorskiej AGH (nauki chemiczne na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)

Tytuł projektu: Badania mechanizmów narastania wielofazowych zgorzelin ochronnych na wybranych grupach materiałów wysokotemperaturowych z wykorzystaniem spektroskopii ramanowskiej w warunkach in-situ i ex-situ

Okres trwania projektu: 2023-2025

Źródło finansowania: Opus 25

Akronim konkursu: NCN

Kierownik projektu: dr inż. Maciej Bik, Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych 

Tytuł projektu: Nowe samoorganizujące się biomateriały na bazie metylocelulozy i hydroksyapatytu, modyfikowane miedzią

Okres trwania projektu: 2023-2024

Źródło finansowania: Miniatura 7

Akronim konkursu: NCN

Kierownik projektu: dr inż. Joanna Czechowska, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych 

Tytuł projektu: Wysokowytrzymałe podłoża hydrożelowe stanowiące nośnik substancji aktywnych biologicznie stymulujących regenerację chrząstki

Okres trwania projektu: 2023-2024

Źródło finansowania: Miniatura 7

Akronim konkursu: NCN

Kierownik projektu: dr inż. Anna Morawska-Chochół, Katedra Biomateriałów i Kompozytów 

Tytuł projektu: Projektowanie własności funkcjonalnych spineli wysokoentropowych poprzez analizę ich struktury na poziomie atomowym

Okres trwania projektu: 2022-2026

Źródło finansowania: Opus 23

Akronim konkursu: NCN

Kierownik projektu: dr inż. Juliusz Dąbrowa, Katedra Fizykochemii i Modelowania Procesów 

Tytuł projektu: Opracowanie nowej generacji inteligentnych bezchromowych materiałów ogniotrwałych dla przemysłu miedziowego

Okres trwania projektu: 2022-2025

Źródło finansowania: Lider 12

Akronim konkursu: NCBiR

Kierownik projektu: dr inż. Ilona Jastrzębska, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych 

Tytuł projektu: Diagnostyka i badania mechaniczne starzonych warstw klejowych stosowanych w połączeniach konstrukcji drewnianych

Okres trwania projektu: 2022-2025

Źródło finansowania: Opus 22 Lap

Akronim konkursu: NCN

Kierownik projektu: dr hab. inż. Magdalena Szumera, prof. AGH, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych 

Tytuł projektu: Optymalizacja efektów synergicznych w wieloskładnikowych chalkogenach metali przejściowych w celu uzyskania wszechstronnych i ekonomicznych elektrokatalizatorów dla technologii konwersji energii

Okres trwania projektu: 2022-2025

Źródło finansowania: Opus 23

Akronim konkursu: NCN

Kierownik projektu: dr inż. Andrzej Mikuła, Katedra Chemii Nieorganicznej 

Tytuł projektu: Niskoemisyjne, niskoskurczowe cementy belitowo-ye'elemitowo-żelazianowe (BYF): optymalizacja składu oraz badanie struktury i trwałości produktów hydratacji.

Okres trwania projektu: 2022-2025

Źródło finansowania: Sonata 17

Akronim konkursu: NCN

Kierownik projektu: dr inż. Ewa Kapeluszna, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych 

Tytuł projektu: Funkcjonalizacja powierzchni nanocząstek węglika boru i ocena ich potencjalnego zastosowania jako nośnika w terapii borowo-neutronowej

Okres trwania projektu: 2022-2023

Źródło finansowania: Miniatura 5

Akronim konkursu: NCN

Kierownik projektu: dr inż. Dawid Kozień, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych 

Tytuł projektu: Kompozytowe ceramiczne warstwy ochronno-przewodzące na stalowe interkonektory dla elektrochemicznych urządzeń do konwersji energii

Okres trwania projektu: 2022-2026

Źródło finansowania: Opus 21

Akronim konkursu: NCN

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Tomasz Brylewski, Katedra Fizykochemii i Modelowania Procesów 

Tytuł projektu: Badania długoczasowego utleniania i właściwości elektrycznych układów stal/ceramika z przeznaczaniem na interkonektor do protonowo przewodzącego ogniwa paliwowego PCFC

Okres trwania projektu: 2022-2023

Źródło finansowania: Miniatura 5

Akronim konkursu: NCN

Kierownik projektu: dr inż. Ewa Durda, Katedra Fizykochemii i Modelowania Procesów 

Tytuł projektu: Innowacyjne podejście do projektowania elektrod powietrznych dla technologii stałotlenkowych ogniw paliwowych i elektrolizerów - funkcjonalne materiały tlenkowe o wysokiej entropii

Okres trwania projektu: 2022-2025

Źródło finansowania: Opus 21

Akronim konkursu: NCN

Kierownik projektu: dr inż. Juliusz Dąbrowa, Katedra Fizykochemii i Modelowania Procesów 

Tytuł projektu: Układy warstwowe stal/ceramika na bazie tlenków wysokoentropowych z przeznaczeniem na interkonektory do stałotlenkowych ogniw paliwowych

Okres trwania projektu: 2022-2025

Źródło finansowania: Opus 21

Akronim konkursu: NCN

Kierownik projektu: dr inż. Mirosław Stygar, Katedra Fizykochemii i Modelowania Procesów  

Tytuł projektu: Badania właściwości elektrochemicznych siarczków metali pod kątem zastosowania w nieenzymatycznych sensorach glukozy

Okres trwania projektu: 2022-2024

Źródło finansowania: Preludium 20

Akronim konkursu: KCIMO

Kierownik projektu: Julia Mazurków, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych

Tytuł projektu: Antybakteryjne i osteoindukcyjne multiwarstwy biopolimerowe zawierające biologiczne aktywne nanocząstki w modyfikacji powierzchni stopów z pamięcią kształtu

Okres trwania projektu: 2022-2025

Źródło finansowania: Preludium 20

Akronim konkursu: NCN

Kierownik projektu: mgr inż. Piotr Jabłoński, Katedra Fizykochemii i Modelowania Procesów 

Tytuł projektu: Czujniki elektrochemiczne o swobodnie modelowanej geometrii receptora na drodze częściowego maskowania powierzchni elektrod

Okres trwania projektu: 2022-2023

Źródło finansowania: Miniatura 6

Akronim konkursu: NCN

Kierownik projektu: Katarzyna Jedlińska, Katedra Chemii Analitycznej i Biochemii 

Tytuł projektu: Wpływ dodatków krzemków na temperaturę

Okres trwania projektu: 2022-2023

Źródło finansowania: Miniatura 6

Akronim konkursu: NCN

Kierownik projektu: dr inż. Kamil Kornaus, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych 

Tytuł projektu: Wpływ warunków prowadzenia syntezy szkieł obecnych w wybranych odpadach przemysłowych na ich strukturę i reaktywność w układach modelowych symulujących warunki hydratyzującego cementu

Okres trwania projektu: 2022-2023

Źródło finansowania: Miniatura 6

Akronim konkursu: NCN

Kierownik projektu: dr inż. Sylwia Kucharczyk, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych  

Tytuł projektu: Wieloskalowy model korozji prętów zbrojeniowych w oparciu o teorię stężonych elektrolitów uwzględniający trójwymiarową hierarchiczną strukturę betonu

Okres trwania projektu: 2021-2024

Źródło finansowania: Opus 19

Akronim konkursu: NCN

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Robert Filipek, Katedra Fizykochemii i Modelowania Procesów 

Tytuł projektu: Reaktory fotoelektrochemiczne wspomagane procesem „up-conversion”

Okres trwania projektu: 2021-2024

Źródło finansowania: Opus 9

Akronim konkursu: NCN

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Marta Radecka, Katedra Chemii Nieorganicznej 

Tytuł projektu: Węglowe kompozyty hybrydowe do stymulacji komórek centralnego układu nerwowego

Okres trwania projektu: 2021-2024

Źródło finansowania: Opus 20

Akronim konkursu: NCN

Kierownik projektu: dr hab. inż. Aneta Frączek-Szczypta, prof. AGH, Katedra Biomateriałów i Kompozytów 

Tytuł projektu: Wyjaśnienie właściwości transportowych w stopach o wysokiej entropii z zastosowaniem podejścia zorientowanego obliczeniowo

Okres trwania projektu: 2021-2024

Źródło finansowania: Sonata 16

Akronim konkursu: NCN

Kierownik projektu: dr inż. Marek Zajusz, Katedra Fizykochemii i Modelowania Procesów 

Stopka