Skip to content ↓

Materiały budowlane

Na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oferujemy szeroki zakres badań w obszarze technologii materiałów budowlanych.

Nasze główne ścieżki badawcze to:

 1. Projektowanie nowych materiałów, rozwój nowoczesnych technologii oraz badania właściwości materiałów budowlanych:
 • Betony
 • Materiały wiążące w tym: cementy, spoiwa wapienne, gipsowe, spoiwa specjalne
 • Nowoczesna ceramika budowlana
 • Materiały autoklawizowane
 • Geopolimery
 • Nowoczesne materiały izolacyjne
 • „Smart” materials
 • Kompozyty mineralne
 1. Badania procesu klinkieryzacji i hydratacji spoiw mineralnych
 2. Badania wpływu dodatków mineralnych i domieszek chemicznych nowej generacji na proces hydratacji i twardnienia materiałów wiążących, betonów oraz reologię mieszanek ceramicznych, a także na właściwości materiałów budowlanych
 3. Badania roli materiałów budowlanych w gospodarce o cyklu zamkniętym
 4. Możliwości zastosowania produktów ubocznych w technologii materiałów budowlanych
 5. Rozwój technologii bezklinkierowych materiałów wiążących i betonów
 6. Ocena immobilizacji substancji szkodliwych (w tym metali ciężkich) w różnego rodzaju spoiwach i betonach
 7. Badania prowadzące do obniżenia energochłonności procesów produkcyjnych
 8. Badania trwałości materiałów budowlanych w różnych warunkach korozyjnych
 9. Rozwój metod analiz chemicznych stosowanych w technologii materiałów budowlanych
 10. Zagadnienia związane z zarządzaniem w przemyśle materiałów budowlanych.

Stopka