Skip to content ↓

Chemia nieorganiczna

W ramach obszaru badawczego „Chemia nieorganiczna”, na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki prowadzimy badania w następujących ścieżkach badawczych

 • Otrzymywanie i testowanie materiałów tlenkowych do zastosowań katalitycznych
 • Otrzymywanie i charakterystyka nanostrukturalnych materiałów ceramicznych, metalicznych oraz kompozytowych
 • Mechanizm i kinetyka rozkładu ciał stałych
 • Materiały nowej generacji dla foto-elektrochemii/fato-katalizy i bioczujników  elektrochemicznych
 • Obliczenia ab initio z zakresu właściwości strukturalnych oraz struktury elektronowej materiałów
 • Analiza dzieł sztuki i zabytków
 • Rozwój narzędzi wykorzystywanych w badaniu obiektów dziedzictwa
 • Wytwarzanie warstw ceramicznych, metalicznych i kompozytowych (PVD, CVD, metody chemiczne i elektrochemiczne).
 • Wytwarzanie materiałów i powłok na osnowie faz międzymetalicznych
 • Charakterystyka właściwości fizycznych i chemicznych materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych (np. właściwości elektryczne i cieplne, odporność na wysokotemperaturowe utlenianie i korozję w roztworach elektrolitów)
 • Badanie kinetyki i mechanizmu dyfuzji reakcyjnej
 • Wpływ parametrów technologicznych na budowę, skład i właściwości materiałów i warstw.

Stopka