Skip to content ↓

Tutoring

Tutoring zalicza się do najefektywniejszych form przekazywania wiedzy.

Jest to spersonalizowana metoda nauki oparta na indywidualnej relacji osoby prowadzącej i osoby studiującej, gdzie treść nauczania dostosowana jest do możliwości, potrzeb i talentów studenta.

 

Tutoring rozwojowy skupia się głównie na ukazywaniu potencjału i talentów studenta, natomiast tutoring naukowy ma na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności w wybranej dyscyplinie naukowej.


Tutoring naukowy można podzielić na:

  • klasyczny – skoncentrowany na wybranym zagadnieniu naukowym;
  • przedmiotowy – w którym prowadzący przedmiot spotyka się dodatkowo z jednym lub kilkoma studentami i pogłębia tematykę zajęć;
  • projektowy – w którym student uczestniczy w projekcie realizowanym przez tutora;
  • dyplomowy – w którym student w semestrze poprzedzającym realizację pracy dyplomowej wprowadzany jest przez przyszłego promotora w tematykę projektu.

Tutorzy WIMiC

•    dr inż. Aleksandra Benko
Specjalność: Inżynieria biomateriałów. Realizuje prace z zakresu biomedycznych zastosowań nanoform węgla. Posiada bogate doświadczenie w kierowaniu projektami naukowymi.
•    dr inż. Patrycja Domalik-Pyzik 
Specjalność: Inżynieria biomedyczna. Zajmuje się biodegradowalnymi podłożami polimerowymi, głównie na bazie chitozanu, dla potrzeb sterowanej regeneracji tkanek.
•    dr inż. Iwona Grelowska 
Specjalność: Inżynieria chemiczna. W pracy badawczej skupia się na szkłach tellurowych do zastosowań w optoelektronice oraz recyklingiem stłuczki szklanej. 
•    dr inż. Ewelina Kłosek-Wawrzyn 
Specjalność: Inżynieria chemiczna. Realizuje prace badawcze z zakresu projektowania ceramicznych materiałów budowlanych oraz procesów wysokotemperaturowych.
•    dr inż. Anna Kusior 
Specjalność: Nauki chemiczne. Zajmuje się projektowaniem nanomateriałów oraz modyfikacją powierzchni materiałów półprzewodnikowych do zastosowań fotoelektrochemicznych.

 

•    dr inż. Katarzyna Nowicka-Dunal 
Specjalność: Inżynieria materiałowa. W pracy badawczej skupia się na otrzymywaniu oraz charakterystyce polimerów oraz kompozytów w osnowie polimerowej. 
•    dr inż. Maria Rajska 
Specjalność: Inżynieria materiałowa. Realizuje prace z zakresu otrzymywania materiałów tlenkowych do zastosowań katalitycznych oraz kompozytów na bazie drewna.
•    dr inż. Mirosław Stygar 
Specjalność: Inżynieria materiałowa. Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi chemii ciała stałego, m.in. tlenkowymi materiałami wysokoentropowymi w technologiach konwersji energii.
•    dr hab. inż. Anita Trenczek-Zając, prof. AGH
Specjalność: Inżynieria materiałowa. Zajmuje się projektowaniem materiałów półprzewodnikowych do procesów fotokatalitycznego oczyszczania wody i produkcji wodoru.
•    dr inż. Magdalena Zarzecka-Napierała 
Specjalność: Inżynieria materiałowa. W pracy badawczej skupia się m.in. na badaniu powłok amorficznych o wysokiej odporności na ścieranie. 

Kształcenie metodą tutoringu początkowo przeznaczone było dla beneficjentów programu Prymusi AGH. Wysoka średnia z ocen pozwalała na uczestnictwo w zajęciach tutoringowych również studentom drugiego i starszych lat studiów I stopnia.


Od semestru letniego roku akademickiego 2023/2024 tutoring zostanie zaoferowany studentom studiów II stopnia. Będzie to wyłącznie tutoring naukowy.

Stopka