Skip to content ↓

Seminarium Wydziałowe

Serdecznie zapraszamy na cykliczne otwarte Seminarium Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.  Seminaria mają charakter interdyscyplinarny i odbywają się pod hasłem „Znaczenie nauki dla rozwoju cywilizacji”.

Mamy nadzieję, że zechcą Państwo podzielić się swoimi opiniami i podjąć dyskusję.

 • 19 grudnia 2023 r.

Prof. Jae-Ho Jeon, Politechnika Gdańska/ Korea Institute of Material Science

„Microstructural Control of Functional Ceramics and Its Effects on Dielectric/Piezoelectric Properties”

 

 • 8 grudnia 2023 r.

Prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak, Centrum Energetyki AGH

„Bez ceramiki nie ma energetyki”

 

 • 20 października 2023 r.

Prof. dr hab. inż. Jan Deja, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH, wygłosi wykład:

„Dekarbonizacja przemysłu cementowo betonowego – wyzwanie i szanse”

 

 • 13 lipca 2023 r.

Prof. Emmanuel Pauthe, CY Cergy-Paris Université, France, wygłosi wykład:

“Biomaterials functionalized, natural active ingredients and bioactive glass matrices: Toward strategies to meet the challenges of implants integra-tions and tissues bioengineering”

 

 • 24 marca 2023 r.

Prof. Krzysztof Wojciechowski, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH, wygłosi wykład:

”Od inżynierii struktury elektronowej materiałów do generatorów termoelektrycznych”

 • 18 listopada 2022 r.

Prof. Dr. Ehrenfried Zschech, CTO | Co-Founder deepXscan GmbH. Germany, wygłosi wykład:

”High-resolution 3D imaging of opaque objects and materials using X-ray microscopy”

 

 • 17 października 2022 r.

Dr. Christine Courillon, Research Program Agent for “Synthetic Chemistry and Materials”, ERC Executive Agency, Brussels, Belgium, wygłosi wykład:

„ERC Individual and Synergy Grants”

 

 • 23 września 2022 r.

Dr hab. inż. Jerzy Jedliński, profesor uczelni, WIMiC AGH, wygłosi wykład:

”Nasz Wydział wobec wyzwań: spojrzenie w przyszłość”

 

 • 13 lipca 2022 r.

Dr Richard White, LucideonLimited, UK , wygłosi wykład:

”An overview of some ceramic activities at Lucideon”

 • 23 października 2020 r.

Dr hab. inż. Roman Major, prof. PAN z Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, wygłosi wykład:

„Modyfikacja powierzchni materiałów dedykowanych do regeneracji układu  krążenia”

 

 •  17 stycznia 2020 r.

Prof. Elżbieta Frąckowiak, Politechnika Poznańska, Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej

„Zalety i wady magazynowania energii w kondensatorach elektrochemicznych"

 • 13 grudnia 2019 r.

Dr n. med. Dariusz Szarek, Oddział Neurochirurgii Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im T. Marciniaka we Wrocławiu.

“Choroby naczyniowe mózgu-implanty i nierozwiązane potrzeby”

 

 • 22 listopada 2019 r.

Dr Mohsen Ben Haha, HeidelbergCement, Global Research and Development, Germany

“Advances in Understanding Ye’elimite-rich Cements”

 

 • 22 listopada 2019 r.

Dr Maciej Zając, HeidelbergCement, Global Research and Development, Germany

“CO2utilization for transfor-mationof cement paste into cementitious materials;

 

 • 16 października 2019 r.

Prof. Andrew Briggs, Department of Materials, University of Oxford, UK

“How to measure and tune quantum devices using machine learning”

  

 • 29 maja 2019 r.

Professor Prafulla K. Jha, Department of Physics, Faculty of Science, The M. S. University of Baroda, Vadodara, India.

“A Comparative Phonon and Phonon Transport Properties of Some Bulk and Two Dimensional Materials”

 

 • 12 kwietnia 2019 r.

Dr hab. inż. Jarosław Turkiewicz, Instytut Telekomunikacji Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechnika Warszawska

“Transmisja poza pasmem 1550 nm"

 

 • 22 marca 2019 r.

Prof. Pier Luigi Bonora, Department of Materials Engineering, Trento University, Italy

“Materials science and technology, alias Materials Engineering. Birth, evolution, specific tasks”

 • 23 października 2018 r.

Prof. Makio Naito, JWRI, Osaka University, Japan

“Nano/microstructure control of advanced materials by smart powder processing”

 

 • 20 czerwca 2018 r.

Prof. Jerzy Leszczyński, CREST Interdisciplinary Center for Nanotoxicity, Jackson State University

„Rational Design of Components of Solar Cell - Computational Approach”

 

 • 11 maja 2018 r.

Prof. dr hab. Krzysztof Dołowy, Katedra Fizyki, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Zakład Biofizyki

„Sprawa życia i śmierci - elektrochemia mitochondriów”

 

 • 13 kwietnia 2018 r.

Prof. Marcin Hoffmann, Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

„Cheminformatyka w badaniach oddziaływań między- i wewnątrz- cząsteczkowych"

 

 • 16 marca 2018 r.

Dr hab. Halina Krawiec, prof. AGH, AGH Wydział Odlewnictwa, Katedra Chemii i Korozji Metali

„Mikrostrukturalna korozja materiałów konstrukcyjnych i biomateriałów. Zastosowanie technik mikro-elektrodowych i mikro-kapilarnych”

 

 • 12 stycznia 2018 r.

Bartłomiej Jarkiewicz, MTT Polska, Sp. z o.o.,

„Historia, teraźniejszość i przyszłość druku 3D"

 • 8 grudnia 2017 r.

Prof. Marek Danielewski, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH 

„Fale i grawitacja w krysztale Plancka-Kleinerta, opis kwaternionowy"

 

 • 24 października 2017 r.

Dr. Ghanshyam Singh Associate Professor, Department of Electronics and Telecommunication Engineering, Malaviya National Institute of Technology Jaipur

"Photonic Integrated Devices and Systems: Technology for next Generation Telecom Networks"

 

 • 23 czerwca 2017 r.

Prof. Aydogan Ozcan, California NanoSystems Institute, University of California, Los Angeles

"Mobile Microscopy, Sensing and Diagnostic through Computational Photonics"

 

 • 31 maja 2017 r.

Dr. H. Hoe Tan, Department Head of Electronic Materials Engineering, Research School of Physics and Engineering, The Australian National University

"Semiconductor nano wires for optoelectronic and energy applications"

 

 • 19 maja 2017 r.

Prof. Rafal Abdank-Kozubski, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

"Atomowy obraz dyfuzji w układach metalicznych: symulacje Monte Carlo"

 

 • 3 lutego 2017 r.

Dr hab. inż. Jacek Filipecki, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Matematyczno – Przyrodniczy

„Zastosowanie spektroskopii czasów życia anihilujących pozytonów PALS w badaniach struktury materiałów”

 

 • 13 stycznia 2017 r.

Prof. Janina Molenda, Wydział Energetyki i Paliw AGH

„Inżynieria stanów elektronowych metodą poszukiwań nowych właściwości materiałów dla ogniw Li-ion i Na-ion”

 • 4 listopada 2016 r.

Prof. Marek Faryna, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie

"Dyfrakcja elektronów wstecznie rozproszonych jako narzędzie badawcze do analizy rozkładu granic ziaren w przestrzeni trójwymiarowej"

 

 • 16 czerwca 2016 r.

Prof. Véronique Larreta- Garde, Institut des Matériaux, Cergy-Pontoise University, University of Paris Seine, France

„Ephemeral biogels: from models to dynamical scaffolds for tissue regeneration and controlled drug delivery"

 

 • 20 maja 2016 r.

Adrian Harris, Micro Materials Ltd, UK

„Nanomechanical testing to 950 ºC"

 

 • 13 maja 2016 r.

Dr. Jean-Marc Breguet, Instytut EMPA w Szwajcarii

„Research capabilities of Alemnis nanoindenter instrument with in-situ SEM imaging”

 

 • 12 kwietnia 2016 r. 

Prof. Akira Yoshiasa, Graduate School of Science and Tech., Kumamoto University, Japan

„Detail structure and chemical bonding characterization of advanced material using synchrotron radiation under high-pressure and high-temperature: the usefulness of the synchrotron XRD and XAFS experiments”

 

 • 11 marca 2016 r.

Prof. Andrzej Stokłosa, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

"Równowagi defektowe w tlenkach metali 3d czystych i domieszkowanych. Historia i nowe możliwości interpretacji przewodnictwa elektrycznego"

 

 • 29 lutego 2016 r.

Dr. Oden L. Warren, President and Chief Technology Officer, Hysitron, Inc.

"Latest trends in nanomechanical testing"

 

 • 17 lutego 2016 r.

Dr. Pascal Mimero, EI. CESI – Centre de Lyon, Département Mastères Spécialisés

"3D Technologies, new R&D trends to meet the market and industrial needs"

 • 11 grudnia 2015 r.

Prof. Janusz Boratyński, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN

„Perspektywy zastosowań ceramicznych materiałów zawierających bor w borowo-neutronowej terapii nowotworów (BNCT)”

 

 • 9 grudnia 2015 r.

Prof. Jacek Banaś, Wydział Odlewnictwa, Akademia Górniczo-Hutnicza

„Korozja stopów żelaza w układzie H2O-CO2-H2S; problemy materiałowe instalacji wydobycia gazu i wód geotermalnych”

 

 • 21 października 2015 r.

Prof. Paweł Zięba, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie

„Procesy nanodyfuzji podczas przemian fazowych na migrujących granicach ziaren”

 

 • 3 lipca 2015r.

Prof. Paweł J. Kulesza, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego ,

„Nanostrukturalne układy elektrochemiczne, biokatalityczne i fotowoltaiczne dla potrzeb analitycznych i generowania energii”
 

 • 19 czerwca 2015 r.

Prof. Ewa Piórkowska, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi,

„Postępy w zrozumieniu krystalizacji polimerów”
 

 • 15 maja 2015r.

Prof. Caijun Shi, College of Civil Engineering, Hunan University, Changsha, China,

„Geopolymer: Current Status and Challenges”

 

 • 13 maja 2015r.

Dr Andrzej Królikowski, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska,

„Zastosowanie pomiarów impedancyjnych w badaniach układu stal-beton”

 

 • 23 stycznia 2015r.

Prof. Juri Grin, Max Planck Institute for Chemical Physics of Solids, Dresden,

"Anisotropy and homogeneity of chemical bonding and thermoelectric ability of materials"

 • 14 listopada 2014r.

Prof. Piotr Stepnowski, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański,

“ Czy ciecze jonowe staną się uciążliwymi zanieczyszczeniami środowiska?”

 

 • 5 listopada 2014r.

Prof. Boris Gusev, Russian Academy of Sciences, International Academy of Engineering,

"Technologia BWW i ich podstawowe właściwości"

 

 • 1 lipca 2014r.

Prof. Suk-Joong L. Kang, Korea Advanced Institute of Science and Technology

"Normal and Abnormal Grain Growth in Polycrystals”

 

 • 25 czerwca 2014r.

Prof. Fritz Scholz, Universität Greifswald

“The interaction of electrode surfaces with free oxygen radicals”.

 

 • 12 czerwca 2014r.

Dr. Hubert Jeager, SGL CARBON GmbH

"Carbon fibres … a material revolution”

 

 • 11 kwietnia 2014 r.

Dr. Thorsten Tonnesen, Institut für Gesteinshüttenkunde der RWTH Aachen

"Education in Refractories at RWTH Aachen University:

Teaching, fundamental, applied research and industrial relevance"

 

 • 14 marca 2014 r.

Prof. Henryk Koroniak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

„Chemia fluoroorganiczna – co w tym pasjonującego?”

 

 • 7 marca 2014 r.

Prof. Jacek Namieśnik, Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

"Zielona chemia, technologia  i inżynieria chemiczna"

 

 • 15 stycznia 2014 r.

Prof. Roman Pampuch, WIMiC AGH

"Immanente i przyswojone własności współczesnych materiałów ceramicznych"

 

 • 3 stycznia 2014 r.

Prof. Stanisław Cudziło, Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Nowych Technologii i Chemii

„Współczesne i przyszłe materiały wybuchowe"

 • 11 grudnia 2013 r.

Prof. dr hab. inż. Marek Przybylski, Akademickie Centrum Materiałów i Technologii AGH

"ACMiN przedstawia i zaprasza"

 

 • 6 grudnia 2013r.

Dr Bartosz Handke, Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych, WIMiC AGH

"Nowe możliwości pomiarowe Wydziałowej Pracowni Dyfrakcji i Fluorescencji Rentgenowskiej"

 

 • 13 listopada 2013 r.

Prof. Bogusław Major, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk.

"Profesor Jan Czochralski – wielki nieznany"

 

 • 30 października 2013 r.

Prof. Claire Peyratout, National Engineering College for Industrial Ceramics, Limoges, France

"Control of the microstructure of porous oxide materials - characterization of the thermal properties"

 

 • 14 czerwca 2013 r.

Prof. H.M. Heise, University of Applied Sciences of South-Westphalia, Germany; Editor in Chief of Vibrational Spectroscopy

"Process Analytical Spectroscopy with a focus on petrochemical applications using infrared fiber-optic probes"

 

 • 15 maja 2013 r.

Prof. Andriy Gusak, Cherkasy State University, Ukraine

"Diffusion, reactions and morphology evolution in nanomateria"

 

 • 8 maja 2013 r.

Dr. Jean Luc Grosseau-Poussard, La Rochelle Université, France

"Stress release mechanisms in thermally grown chromia layer"

 

 • 27 marca 2013

Prof. Karen Scrivener, Ecole Polytechnique Federale De Lausanne, Switzerland

"Reaction kinetics of cements: Importance, new results and open questions"

 

 • 20 marca 2013

Prof. Boris Straumal, Institute of Solid State Physics, Russian Academy of Sciences, Chernogolovka, Rosja

"Grain boundary phase transitions"

 

 • 27 lutego 2013

Prof. Arun K. Varshneya, Alfred University & Saxon Glass Technologies, Inc.

"Science & technology of chemical strengthening of glass"

 • 3 lipca 2012

Prof. Prabhat K. Gupta, The Ohio State University

"Energy Landscape View of Glass Transition and Relaxation"

 

 • 12 czerwca 2012

Prof. Karen Scrivener, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Szwajcaria, Edytor "Cement and Concrete Research"

"Supplementary Cementitious Materials; Microstructure, Kinetics and Durability"

 

 • 16 marca 2012

Prof. Dr. Matthias Epple, University of Duisburg-Essen, Prezydent Niemieckiego Stowarzyszenia Biomateriałów

"Calcium phosphates as versatile biomaterials: From centimeters to nanometers"

(seminarium współorganizowane przez Sekcję Biomateriały Komitetu Nauki o Materiałach PAN)

 • 9 grudnia 2011

Ks. prof. zw. dr hab. Michał Kazimierz Heller

"Kosmiczne środowisko człowieka"

 

 • 28 października 2011

Dr Oswin Öttinger, SGL Carbon Technology & Innovation Meitingen, Germany

"Carbon is Future - Some Industrial Perspectives & Challenges"

 

 • 18 października 2011

Prof. Ehrenfried Zschec, Fraunhofer Institute for Non-Destructive Testing IZFP Dresden, President of The Federation of European Materials Societies

"Energy-efficient microelectronics - The contribution of materials science and engineering"

 

 • 10 czerwca 2011

Ari Huczkowski, Otaniemi Marketing Ltd., Espoo, Finland

"Otaniemi Exemplary Practices in Innovation and Entrepreneurship"

 

 • 27 maja 2011

Dr Christoph Appert, Dr Alain B. Kounga, Institute Straumann, Basel, Switzerland

"New materials and techniques in dentistry"

 

 • 13 maja 2011

Prof. Roman Dziembaj, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

"Czy chemicy potrafią projektować i wytwarzać nanomateriały przeznaczone do uprzednio zdefiniowanych zastosowań? Wybrane przykłady działań chemików w inżynierii materiałowej"

 

 • 25 lutego 2011

Dr hab. Barbara Kubica, Instytut Fizyki Jądrowej PAN

"Maria Skłodowska-Curie - kobieta wyjątkowa"

 

 • 7 stycznia 2011

Prof. Józef Korecki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, AGH

"Czy powierzchnie rzeczywiście wymyślił Diabeł?"

 • 10 grudnia 2010

Dr hab. Katarzyna Tkacz-Śmiech, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, AGH

"Była sobie entropia..."

 

 • 15 października 2010

Prof. Krzysztof Pielichowski, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska

"Nanokompozyty polimerowe"

 

 • 11 czerwca 2010

Prof. Piotr Kula, Wydział Mechaniczny, Politechnika Łódzka

"Nierównowagowe procesy obróbki cieplno-chemicznej - narzędzia sztucznej inteligencji"

 

 • 14 maja 2010

Prof. Jerzy Silberring, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, AGH

"Neurobiologia agresji"

 

 • 16 kwietnia 2010

Prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska

"Perspektywy rozwoju nano-metali"

 

 • 5 marca 2010

Prof. Julian Plewa, Münster University of Applied Sciences

"Nowe materiały do wytwarzania białego światła"

 

 • 26 lutego 2010

Prof. Michael Bredol, Münster University of Applied Sciences

"Nanotechnology and Colloid Chemistry"

 • 11 grudnia 2009

Prof. Jan Deja

"Beton - materiał z przyszłością"

 

 • 13 listopada 2009

Prof. Marta Błażewicz

"Biomateriały - nowoczesne materiały funkcjonalne"

 

 • 4 września 2009

Prof. Tsutomu Mashimo

"Transport Phenomena under extreme external forces"

 

 • 5 czerwca 2009

Prof. Władysław Kubiak

"Golf - wyzwanie dla inżynierii materiałowej"

 

 • 15 maja 2009

Prof. Stanisław Komornicki

"Problemy materiałowe współczesnego sportu"

 

 • 3 kwietnia 2009

Prof. Marek Danielewski

"Elektro-mechano-chemia - stan obecny i perspektywy"

 

 • 13 marca 2009

Prof. Andrzej Małecki

"Człowiek i globalne ocieplenie - niewygodne prawdy"

 

 • 20 lutego 2009

Prof. Andrzej Lewenstam

"Modelowanie w nauce - poszukiwanie prawdy czy gra o prawdę"

 

Stopka