Skip to content ↓

Technologia chemiczna

Technologia chemiczna II stopień Fakty mówią same za siebie

Kierunek Technologia Chemiczna Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

uplasował się na V miejscu w Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy 2023.

Dlaczego warto studiować „Technologię chemiczną” 

Studia na kierunku Technologia Chemiczna na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki przygotowują absolwentów do zatrudnienia w różnych sektorach przemysłu chemicznego. Pomagają one zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w laboratoriach technologicznych, chemicznych i analitycznych w różnych gałęziach przemysłu, farmacji, medycyny i ochrony środowiska.

To, co wyróżnia te studia, to skoncentrowanie się i specjalizacja w projektowaniu materiałów oraz technologiach ceramicznych, takich jak technologia cementu i betonu, materiałów budowlanych, szkła, materiałów ogniotrwałych, ceramiki użytkowej i innych niemetalicznych materiałów o specjalnych właściwościach i zastosowaniach. 
Atutem studiów na II stopnia Technologii chemicznej jest możliwość realizacji ostatniego semestru studiów w ramach tzw. stażu przemysłowego.
 


Ścieżki dyplomowania

Na studiach II stopnia, na kierunku Technologia Chemiczna, na Wydziale IMiC wyodrębnione zostały ścieżki dyplomowania:

  • Analityka i Kontrola Jakości
  • Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi, na której student wybiera jeden z trzech bloków specjalistycznych:

•    Szkło i metody jego przetwórstwa, 
•    Ceramika i materiały ogniotrwałe,
•    Materiały budowlane (Tradycyjna i nowoczesna ceramika budowlana, Technologia betonu, Inżynieria materiałów wiążących)

Przedmioty obieralne

Student w ramach przedmiotów obieralnych może wybierać wśród modułów w języku polskim lub angielskim, w zależności od wybranej ścieżki dyplomowania, dzięki czemu może kształcić swoje kompetencje zgodnie z obraną ścieżką rozwoju.


Umiejętności Absolwenta

Kierunek Technologia chemiczna, gwarantuje zdobycie:

  • Wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uwzględniających współczesne potrzeby społeczno-gospodarcze
  • Świadomości roli poszczególnych kierunków technologii materiałowych, ich wpływu na środowisko oraz rozwój społeczno-gospodarczy kraju
  • Wiedzy dotyczącej metod i narzędzi zarządzania produkcją oraz zasad organizacji, projektowania i oceny techniczno-ekonomicznej procesów produkcyjnych
  • Prawidłowych nawyków pracy w laboratorium analitycznym oraz potrzebnych umiejętności do przeprowadzenia wszystkich etapów procesu analitycznego
  • Wiedzy, by zaprojektować aparaturę chemiczną lub proces technologiczny z wykorzystaniem technik analitycznych. 
     

Perspektywy zawodowe

Studia na kierunku Technologia Chemiczna przygotowują do pracy we wszystkich branżach przemysłu chemicznego. Pozwalają na ukierunkowanie i specjalizację w projektowaniu materiałów oraz technologii różnorodnych materiałów ceramicznych, obejmujących m.in. technologię cementu i betonu, ceramicznych materiałów budowlanych, szkła, materiałów ogniotrwałych, ceramiki użytkowej i innych materiałów niemetalicznych o specjalnych właściwościach i zastosowaniach. Umożliwiają zatrudnienie w laboratoriach prowadzących badania z zakresu kontroli jakości surowców, procesów i finalnych produktów oraz monitoringu środowiskowego. Absolwenci są poszukiwanymi i wartościowymi pracownikami w zakładach produkcyjnych, jednostkach naukowych i badawczo-rozwojowych oraz innych obszarach nowoczesnej gospodarki.
 

Współpraca z przemysłem

Dzięki współpracy Wydziału z przemysłem, w czasie II stopnia studiów na kierunku Technologia Chemiczna studenci mają możliwość realizacji praktycznych prac dyplomowych, w ścisłej współpracy z partnerami przemysłowymi, mających realny wpływ na kształtowanie się różnych technologii. Podczas trwania studiów, studenci odbywają również wizyty w zakładach przemysłowych, co pomaga szerzej zrozumieć procesy technologiczne. Firmy, z którymi współpracujemy to między innymi: FerroCarbo, Związek Pracodawców Polskie Szkło, Atlas, Cemex, Wienerberger, Lafarge, Solbet, Bruk-Bet, Cement Ożarów, Admitex, Geberit, Dyckerhoff Polska, Cementowania Odra, Lhoist, Zakłady Magnezytowe Ropczyce, Cementownia Warta, Sieć Badawcza Łukaszewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie, Heidelberg Materials Polska i wiele innych.
 

Staże przemysłowe
Na kierunku Technologia Chemiczna istnieje możliwość zaliczenia ostatniego semestru w ramach stażu przemysłowego. Wybór firmy i propozycja stażu odbywają się przy aktywnym wsparciu kadry Katedry dyplomującej i bardzo często są powiązane z realizacją pracy dyplomowej. 
 

100% badanych Absolwentów znajduje pracę w przeciągu pół roku od ukończenia studiów, a aż 60% z nich podjęło pracę jeszcze w czasie studiów.

*Według raportu “Badanie Losów Zawodowych Absolwentów AGH Kierunek: Technologia Chemiczna (WIMiC) Studia stacjonarne II stopnia, Kraków, czerwiec 2023” Centrum Karier AGH

Aż 45% naszych Absolwentów otrzymało więcej niż jedną ofertę pracy.

Stopka