Skip to content ↓

Inżynieria materiałowa

Inżynieria materiałowa II stopień materiały przyszłości

Kierunek Inżynieria Materiałowa Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

uplasował się na II miejscu w Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2023.

Dlaczego warto studiować „Inżynierię materiałową”?

Program kierunku Inżynieria Materiałowa na II stopniu studiów został zaplanowany w taki sposób, aby przekazać studentom aktualną wiedzę z zakresu szeroko rozumianej inżynierii materiałowej. W zależności od wybranej ścieżki dyplomowania absolwenci uzyskują poszerzoną wiedzę w zakresie materiałów nieorganicznych oraz organicznych, z ukierunkowaniem na ich zastosowanie w technologiach biomedycznych, kompozytowych, magazynowania i konwersji energii oraz formowania przyrostowego. Realizowane w ramach kierunku przedmioty pozwalają zaznajomić się z wyzwaniami stawianymi dzisiejszej inżynierii materiałowej, w obszarze kompozytów włóknistych i nanokompozytów, implantów medycznych, materiałów o podwyższonych parametrach mechanicznych, a także aktualnych aspektów gospodarki energetycznej, w tym ogniw paliwowych, produkcji wodoru, paneli fotowoltaicznych, modułów termoelektrycznych oraz akumulatorów do magazynowania energii.

Absolwenci kierunku znajdą zatrudnienie w nowoczesnych gałęziach przemysłu, uwzględniając w tym branżę wyrobów medycznych, branżę motoryzacyjną, lotniczą, budowlaną, chemiczną, ochronę środowiska, energetykę i konwersję energii, ochronę przed korozją oraz technologie wojskowe. Program kierowany jest również do studentów, którzy pragną rozwijać własną działalność gospodarczą w zakresie projektowania i wytwarzania materiałów.
 


Ścieżki dyplomowania

Na studiach II stopnia na kierunku Inżynieria Materiałowa, na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki wyodrębnione zostały następujące ścieżki dyplomowania:

  • Materiały Kompozytowe dla Medycyny i Techniki
  • Materiały do Magazynowania i Konwersji Energii
  • Materiały do Formowania Przyrostowego
  • Komputerowe Wspomaganie w Inżynierii Materiałów
  • Materials Engineering (ang.)

Przedmioty obieralne

Studenci każdej ze ścieżek mają do wyboru przedmioty z projektowania i wytwarzania materiałów, przedmioty specjalistyczne oraz przedmioty humanistyczne.


Umiejętności Absolwenta

Zdobyte podczas studiów wiedza i umiejętności stanowią bardzo dobrą podstawę do dalszego rozwoju absolwentów w ramach procesu uczenia się przez całe życie. Jest to niezwykle istotny atut w tak dynamicznie rozwijającym się i wymagającym, interdyscyplinarnym, obszarze, jakim jest inżynieria materiałowa.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci znajdują zatrudnienie między innymi w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, wytwarzaniem, formowaniem i zastosowaniem materiałów o specjalnych własnościach dla potrzeb nowoczesnych dziedzin przemysłu, w biurach projektowych, jednostkach kontroli jakości, laboratoriach badawczo-kontrolnych i jednostkach naukowych. 
 

Współpraca z przemysłem

Wydział może poszczycić się ścisłą współpracą z licznymi zakładami przemysłowymi w obszarze szeroko pojętej inżynierii materiałowej. Do najważniejszych firm, z którymi współpracuje WIMiC należą m.in. Me-Sep,  Tokay Cobex, Aptiv, Ciech-Sarzyna S.A., Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A., New Composite Solutions Sp. z o.o., Polski Bazalt S.A., Krosglass S.A., Chema Elektromed, Medgal, Polbionica. Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej „Zapel”, a także instytuty badawcze: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN.  Współpraca z przemysłem realizowana jest poprzez wspólne prowadzenie badań w ramach prac magisterskich i doktorskich oraz projektów badawczo-rozwojowych.
 

Kierunek inżynieria materiałowa posiada akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Średnie wynagrodzenie Absolwentów po pół roku od zakończenia studiów na kierunku Inżynieria Materiałowa wyniosło 7100 zł brutto.

*Według raportu “Badanie Losów Zawodowych Absolwentów AGH Kierunek: Inżynieria Materiałowa (WIMiC) Studia stacjonarne II stopnia, Kraków, czerwiec 2023” Centrum Karier AGH

Interdyscyplinarna wiedza zdobywana na kierunku inżynieria materiałowa sprawia, że aż 23% Absolwentów decyduje się na podjęcie kształcenia na studiach doktoranckich w kraju i za granicą.

Już dziś zapisz się na II stopień inżynierii materiałowej i odkryj tajemnice zaawansowanych materiałów kształtujących przyszłość naszego świata. Przekonaj się sam!

Stopka