Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Konkurs Cersanit na najlepszą pracę inżynierską

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

Konkurs Cersanit na najlepszą pracę inżynierską

Konkurs na najlepszą pracę inżynierską z firmy Cersanit

Nagroda

Do wygrania stypendium naukowe w kwocie 1000 zł brutto/m-c, wypłacane autorowi zwycięskiej pracy przez okres dwóch semestrów

Warunki konkursu

  • Dotyczy prac inżynierskich z kierunków: ceramika, inżynieria materiałowa, chemia budowlana.
  • Do konkursu można zgłosić prace złożone i zaakceptowane przez promotora do 12 m-cy wstecz od daty zgłoszenia. Pracę należy przesłać drogą elektroniczną.
  • Data zgłoszenia prac: 30.04.2024 r.
  • Ogłoszenie wyników konkursu: 31.05.2024 r.
  • Kryteria wyboru pracy dyplomowej to: poprawność merytoryczna, przydatność i aplikowalność w przemyśle, logiczność i kreatywność, prowadzenie własnych badań.
  • Prace będą oceniane przez wewnętrzną komisję w Cersanit we współpracy z władzami AGH.
  • Warunkiem wypłaty stypendium jest posiadanie przez autora zwycięskiej pracy, statusu studenta na studiach II stopnia na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.
  • W trakcie wypłaty stypendium przez okres dwóch semestrów stypendysta będzie pełnił rolę ambasadora marki Cersanit na uczelni AGH.

Aplikuj

Stopka