wimic agh

U_ 15 efekty uczenia się

U_14 zasady rozliczania godzin 2015_2016

U_13 ws zmiany ilości punków ECTS WF i przedmiot humanistyczny

U_12 liczba Stypendiów Doktoranckich 2015 2016 (reasumpcja U_9 2015

U_9 liczba Stypendiów Doktoranckich 2015 2016

U_8 reasumpcja U_17 plan Cer I 18.05.2012 

U_7 zasady rekrutacji na I rok 2016/2017

U_6 Limity przyjęć na I rok 2015/2016

U_5 opłaty za kształcenie

U_4 20.03.2015 Rekrutacja na Studia Doktor. 2016_2017

U_3 20. 03 2015 szczegółowe zasady rekrutacji na SD - 2015_2016

U_2 27.02.2015 rozszerzenia specjalności Technologia Materiałów Budowlanych
Załącznik nr 1  do Uchwały nr 2_2015

U_1profesor_honorowy_16.01.2015

U_15 godziny dydaktyczne 2014_2015 v1

U_14 liczba Stypendiów Doktoranckich 2014 2015

U_13 program Chemia Budowlana II stopień [załącznik]

U_12 Uchwałˆa Efekty kształcenia dla studiów II stopnia kierunku Chemia Budowlana

U_11 Uchwała - prog.  Chemia Budowlana I stopień [załącznik]

U_10 uchwała program Ceramika stacjonarne stopień II

U_9 uchwała program TCH niestacjonarne stopień II

U_8 Uchwała program IM i TCH niestacjonarne stopień I

U_7 25.04.2014 warunki i tryb rekrutacji 2015-2016

U_6 25.04.2014 Rozliczanie godzin dydaktycznych - reasumpcja

U_5 - Rekrutacja na Studia Doktor. 2015/16

U_4 - Reasumpcja - Rekrutacja na Studia Doktor. 2014/15

U_3 - szczegółowe zasady rekrutacji na SD na rok 2014/15

U_2 - Limity przyjęć [nowa poprawiona wersja 2014-04-15]

U_1 - Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna


 U_24 reasumpcja uchwały dot. liczby Stypendiów Doktoranckich 2013 2014.docx


U_23 30.09.2013 nowy program studiow doktoranckich-1.doc


U_22 rozliczanie godzin dydaktycznych 2013-2014.doc


U_21 korekta program IM niestacjonarne stopien II.docx


U_20 korekta program IM niestacjonarne stopien I.docx


U_19 5.07.2013 szczegolowe zasady planowania i rozliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 20122013.docx


U_18_Oplaty-5.07.2013.doc


U_17_zmiany_w_prog._IIst._Ceramika_5.07.2013.docx


U_16_zmiany_w_palanch_studiow_5.07.2013.docx


U_15 24.05.2013 liczba i wysokosc styp. doktoranckich 2013_2014.docx


U_14 24.05.2013 DHC Zbigniew Smieszek.docx


U_13 22.03.2013 Rekrutacja na Studia Doktor. 2014_2015.doc


U_12 22. 03 2013 szczegółowe zasady rekrutacji na SD - 2013_2014.doc


U_11 22.03.13 Reasumpcja U_6 z dn. 23.03.2012 warunki i tryb rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie.doc


U_10 22.03.2013 szczegółowe zasady planowania i rozliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 20122013.docx


U_9 22 .03.2013 nowelizacja WSZJK.docx


U_8 22.03.2013 DHC Lindsey A.Greer.docx


U_7 01.03.2013 efekty kształcenia - studia III stopnia.doc


U_6 22.03.2013 zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 20142015.pdf


U_5 01.03.2013 r. liczba planowanych miejsc na I rok studiów w r.ak.2012.2013.pdf


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH nr 4/RW/2013 z dnia 18 stycznia 2013


Uchwala_4_2013.pdf


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH nr 3/RW/2013 z dnia 18 stycznia 2013


Uchwala_3_2013.pdf


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH nr 2/RW/2013 z dnia 18 stycznia 2013


Uchwala_2_2013.pdf


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH nr 1/RW/2013 z dnia 18 stycznia 2013


Uchwala_1_2013.pdf


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH nr 37/RW/2012 z dnia 16 listopada 2012 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr hab. inż. Jerzego Lisa na członka korespondenta Polskiej Akademii Nauk


U_37.docx


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Nr 39/RW/2012 z dnia 14.12.2012r.


U_39 Bochenek habilit..docx


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Nr 38/RW/2012 z dnia 14.12.2012r.


U_38 Jedliński habilit..docx


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Nr 36 /RW/2012 z dnia 26.10.2012r. w sprawie powołania przedstawiciela do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej


U_36.docx


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Nr 35 /RW/2012 z dnia 26.10.2012r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej


U_35.docx


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Nr 34 /RW/2012 z dnia 26.10.2012r. w sprawie wyróżnień dyplomów magisterskich za rok akademicki 2011/12


U_34.docx


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Nr 33/RW/2012 z dnia 24.09.2012r.


U_33 habilit Wierzba.docx


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Nr 32/RW/2012 z dnia 24.09.2012r.


U_32 habilit Œroda.docx


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Nr 31/RW/2012 z dnia 24.09.2012r.


U_31 odw kom stud.docx


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Nr 30/RW/2012 z dnia 24.09.2012r.


U_30 odw kom dysc dr.docx


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Nr 29/RW/2012 z dnia 24.09.2012r.


U_29 kom dysc N Akad.docx


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Nr 28/RW/2012 z dnia 24.09.2012r.


U_28 kom dysc dktranci.docx


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Nr 27/RW/2012 z dnia 24.09.2012r.


U_27 kom dysc Stud.docx


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki nr 26 z dnia 24.09.2012 roku


U_26 CK.docx


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Nr 25/RW/2012 z dnia 29.06.2012r.


U_25 liczba i wysokoœć styp._2012-2013 -29.06.2012.doc


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Nr24/RW/2012 z dnia 29.06.2012 roku


U_24 doktor_kom_rekrut_2012_2013 - 29.06.2012.doc


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Nr 23/RW/2012 z dnia 29.06.2012r.


U_23 rozlicz-godz dydaktycz. 2012-2013 28.06.2012 ostateczna wersja.doc


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Nr 22/RW/2012 z dnia 18 maja 2012 roku


U_22 Opłaty - 18.05.2012.doc


Uchwała nr 21/RW/2012 Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH z dnia 18.05.2012 w sprawie projektu planu studiów na studiach pierwszego stopnia kierunku Chemia Budowlana na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH


U_21 plan ChemBud I 18.05.2012.doc


Uchwała nr 20/RW/2012 Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH z dnia 18.05.2012 w sprawie projektu efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia kierunku Chemia Budowlana na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH


U_20 efekty ChemBud I st 18.05.2012.doc


Uchwała nr 19b/RW/2012 Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH z dnia 18.05.2012 w sprawie projektu planu studiów na studiach drugiego stopnia kierunku Ceramika dla studentów ze stopniem licencjata na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH


U_19b plan Cer II (lic)-1 18.05.2012.doc


Uchwała nr 19a/RW/2012 Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH z dnia 18.05.2012 w sprawie projektu planu studiów na studiach drugiego stopnia kierunku Ceramika dla studentów ze stopniem inżyniera na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH


U_19a plan Cer II (inz)18.05.2012.doc


Uchwała nr 18/RW/2012 Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH z dnia 18.05.2012 w sprawie projektu efektów kształcenia na studiach drugiego stopnia kierunku Ceramika na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH


U_18 efekty Cer II st.doc


Uchwała nr 17/RW/2012 Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH z dnia 18.05.2012 w sprawie projektu planu studiów na studiach pierwszego stopnia kierunku Ceramika na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH


U_17 plan Cer I 18.05.2012.doc


Uchwała nr 16/RW/2012 Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH z dnia 18.05.2012 w sprawie projektu efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia kierunku Ceramika na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH


U_16 efekty Cer I st-1 18.05.2012.doc


Uchwała nr 15b/RW/2012 Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH z dnia 18.05.2012 w sprawie projektu planu studiów na studiach drugiego stopnia kierunku Inżynieria Materiałowa dla studentów ze stopniem licencjata na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH


U_15b plan IM II (lic) 18.05.2012.doc


Uchwała nr 15a/RW/2012 Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH z dnia 18.05.2012 w sprawie projektu planu studiów na studiach drugiego stopnia kierunku Inżynieria Materiałowa dla studentów ze stopniem inżyniera na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH


U_15a plan IM II (inz)18.05.2012.doc


Uchwała nr 14/RW/2012 Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH z dnia 18.05.2012 w sprawie projektu planu studiów na studiach pierwszego stopnia kierunku Inżynieria Materiałowa na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH


U_14 plan IM I 18.05.2012.doc


Uchwała nr 13b/RW/2012 Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH z dnia 18.05.2012 w sprawie projektu planu studiów na studiach drugiego stopnia kierunku Technologia Chemiczna dla studentów ze stopniem licencjata na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH


U_13b plan TCh II (lic) 18.05.2012.doc


Uchwała nr 13a/RW/2012 Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH z dnia 18.05.2012 w sprawie projektu planu studiów na studiach drugiego stopnia kierunku Technologia Chemiczna dla studentów ze stopniem inżyniera na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH


U_13a plan TCh II (inz)-1 18.05.2012.doc


Uchwała nr 12/RW/2012 Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH z dnia 18.05.2012 w sprawie projektu planu studiów na studiach pierwszego stopnia kierunku Technologia Chemiczna na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH


U_12 plan TCh I 18.05.2012.doc


Uchwała nr 11/RW/2012 Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH z dnia 20.04.2012 w sprawie projektu efektów kształcenia na studiach drugiego stopnia kierunku Inżynieria Materiałowa na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH


U_11 efekty IM II 18.05.2012.doc


Uchwała nr 10/RW/2012 Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH z dnia 20.04.2012 w sprawie projektu efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia kierunku Inżynieria Materiałowa na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH


U_10 efekty IM I 18.05.2012.doc


Uchwała nr 9/RW/2012 Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH z dnia 20.04.2012 w sprawie projektu efektów kształcenia na studiach drugiego stopnia kierunku Technologia Chemiczna na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH


U_9 efekty TCh II-1.doc


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Nr 8/RW/2012 z dnia 20.04.2012r.


U_8 Liczba i wysokoœć styp. doktor. po podwyżce 20.04.2012.docx


Uchwała nr 8/RW/2012 Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH z dnia 20.04.2012 w sprawie projektu efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia kierunku Technologia Chemiczna na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH


U_8 efekty TCh I 18.05.2012.doc


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki NR 6/RW/2012 z dnia 23 marca 2012 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2013/2014


U_6 23.03.2012 Rekrutacja na Studia Doktor. 2013-14.doc


Liczba i wysokość stypendiów doktoranckich


U_7b liczba i wysokoœc styp. doktoranckich - podwyżka.docx


Zasady Rekrutacji na studia doktorskie


U_7 zasady rerrutacji na S Doktor - 23 03 2012-13.doc


Uchwała nr 5/RW/2012 z dnia 20.01.2012 roku w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach 2012-2016


uchwala_nr_5_2012.doc


Uchwała Nr 4/RW/2012 z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2013/2014


uchwala_nr_4_2012.doc


Uchwała Nr 3/RW/2012 z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie limitów przyjęć na studia w roku akademickim 2012/2013


uchwala_nr_3_2012.doc


Uchwała Nr 2/RW/2012 z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie limitów na poszczególne specjalności na II stopniu kierunków: technologia chemiczna, inżynieria materiałowa, ceramika


uchwala_nr_2_2012.doc


Uchwała Nr 1/RW/2012 z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie egzaminu wstępnego na II stopień studiów na (makro)kierunek "Ceramika"


uchwala_nr_1_2012.doc


Uchwała Nr 26/RW/2011 z dnia 16.12.2011r. w sprawie zamknięcia Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Opocznie


uchwala_nr_26_2011.doc


Uchwała Nr 25/RW/2011 z dnia 16.12.2011r. w sprawie zamknięcia Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Bolesławcu


uchwala_nr_25_2011.doc


Uchwała nr 24/RW/2011 z dnia 16.12.2011 roku w sprawie kontynuacji nauki przez studentów wygasających studiów jednostopniowych na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH


uchwala_nr_24_2011.docx


Uchwała Nr 23/RW/2011 z dnia 21.10.2011r. (reasumpcja uchwały Nr 19/RW/2011 z dnia 28.06.2011r.) w sprawie: wysokości i liczby stypendiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki w roku akademickim 2011/2012


uchwala_nr_23_2011.doc


Uchwała Nr 22/RW/2011 z dnia 27.09.2011 roku w sprawie: modyfikacji standardów kształcenia oraz korekty programów studiów dla unikatowego kierunku studiów Chemia Budowlana


uchwala_nr_22_2011.docx


Uchwała Nr 21/RW/2011 z dnia 28.06.2011r. w sprawie: szczegółowych zasad planowania i rozliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2011/2012


uchwala_nr_21_2011.doc


Uchwała nr 20/RW/2010 z dnia 1.07.2011 roku w sprawie powołania Wydziałowej Doktoranckiej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2011/2012


uchwala_nr_20_2011.doc


Uchwała Nr 19/RW/2011 z dnia 28.06.2011r. w sprawie wysokości i liczby stypendiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki w roku akademickim 2011/2012


uchwala_nr_19_2011.doc


Uchwała Nr 18/RW/2011 z dnia 28 czerwca 2011 roku (REASUMCJA UCHWALY NR 10/RW/2011 z dnia 15 kwietnia 2011 roku)w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej i Wydziałowej Komisji Egzaminacyjnej


uchwala_nr_18_2011.docx


Uchwała nr 17/RW/2011 z dnia 28.06.2011r. w sprawie zatwierdzenia programu I i II semestru studiów I stopnia na unikatowym kierunku Chemia Budowlana


uchwala_nr_17_2011.doc


Uchwała nr 16/RW/2011 z dnia 28.06.2011r. w sprawie zatwierdzenia zmian w programie studiów I i II stopnia na kierunku makrokierunku Ceramika


uchwala_nr_16_2011.doc


Uchwała nr 15/RW/2011 z dnia 28.06.2011r. w sprawie zatwierdzenia zmian w programie studiów I i II stopnia na kierunku inżynieria materiałowa


uchwala_nr_15_2011.doc


Uchwała nr 14 RW/2011 z dnia 28.06.2011r. w sprawie zatwierdzenia zmian w programie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na kierunku technologia chemiczna


uchwala_nr_14_2011.doc


Uchwała Nr 13/RW/2011 z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie limitów przyjęć na studia w roku akademickim 2011/2012 (reasumpcja uchwały Nr6/RW/2011 z dnia 18 marca 2011 roku).


uchwala_nr_13_2011.doc


Uchwała Nr 12/RW/2011 z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2012/2013 (reasumpcja uchwały Nr 5/RW/2011 z dnia 18 marca 2011 roku).


uchwala_nr_12_2011.doc


Uchwała Nr 11/RW/2011 z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2011/2012 (reasumpcja uchwały NR 27/RW/2010 z dnia 9 lipca 2010).


uchwala_nr_11_2011.doc


Uchwała Nr 10/RW/2011 z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej i Wydziałowej Komisji Egzaminacyjnej.


uchwala_nr_10_2011.doc


Uchwała Nr 9/RW/2010 z dnia 18.03.2011 roku w sprawie szczegółowych warunków rekrutacji na Studia Doktoranckie w roku akademickim 2011/2012


uchwala_nr_9_2011.doc


Uchwała nr 8/RW/2011 z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie opłat dla studentów z krajów poza Unią Europejską


uchwala_nr_8_2011.doc


Uchwała Nr 7/RW/2011 z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie opłat za studia niestacjonarne w roku akademickim 2011/2012


uchwala_nr_7_2011.doc


Uchwała Nr 6/RW/2011 z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie limitów przyjęć na studia w roku akademickim 2011/2012


uchwala_nr_6_2011.doc


Uchwała Nr 5/RW/2011 z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2012/2013


uchwala_nr_5_2011.doc


Uchwała NR 4/RW/2011 z dnia 11 lutego 2011 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2012/2013


uchwala_nr_4_2011.doc


Uchwała Nr 3/RW/2011 z dnia 21.01.2011 roku. w sprawie uruchomienia Studiów Podyplomowych "Nowoczesne kierunki w produkcji i przetwórstwie szkła"


uchwala_nr_3_2011.doc


Uchwała Nr 2/RW/2011 z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie: wniosku Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki o przekształcenie Katedry Fizykochemii Ciała Stałego w Katedrę Fizykochemii i Modelowania Procesów


uchwala_nr_2_2011.doc


Uchwała Nr 1/RW/2011 z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie: wniosku Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki o połączenie Katedry Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych i Katedry Ceramiki Specjalnej i utworzenie nowej Katedry o nazwie: Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych.


uchwala_nr_1_2011.doc


Uchwała Nr 31/RW/2010 z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie: poziomu znajomości języka angielskiego przy zatrudnianiu na stanowisko lektora, dyplomowanego kustosza, asystenta, wykładowcy, starszego wykładowcy i adiunkta


uchwala_nr_31_2010.doc


Uchwała Nr 30/RW/2010 z dnia 30.09.2010 roku w sprawie: reasumpcji uchwały Nr 11/RW/2010 z dnia 10.02.2010 roku, dotyczącej szczegółowych warunków rekrutacji na Studia Doktoranckie w roku akademickim 2010/2011.


uchwala_nr_30_2010.doc


Uchwała Nr 29/RW/2010 z dnia 30.09.2010 roku w sprawie utworzenia unikatowego kierunku studiów Chemia Budowlana.


uchwala_nr_29_2010.doc


Uchwała Nr 28/RW/2010 z dnia 9.07.2010 roku w sprawie wniosku do Rektora AGH o utworzenie katedry Biochemii i Neurobiologii na okres 5-ciu lat.


uchwala_nr_28_2010.doc


Uchwała Nr 27/RW/2010 z dnia 9 lipca 2010 roku w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2011/2012 (reasumpcja uchwały NR 17/RW/2010 z dnia 26 marca 2010


uchwala_nr_27_2010.doc


Uchwała nr 26/RW/2010 z dnia 18.06.2010 roku w sprawie powołania Wydziałowej Doktoranckiej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2010/2011


uchwala_nr_26_2010.doc


Uchwała Nr 25 /RW/2010 z dnia 18.06.2010r. w sprawie: wysokości i liczby stypendiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki w roku akademickim 2010/2011.


uchwala_nr_25_2010.doc


Uchwała Nr 24 /RW/2010 z dnia 18.06.2010r. w sprawie szczegółowych zasad planowania i rozliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2010/2011.


uchwala_nr_24_2010.doc


Uchwała nr 23/RW/2010 z dnia 18.06.2010 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej


uchwala_nr_23_2010.doc


Uchwała Nr 22/RW/2010 z dnia 27.05.2010 roku w sprawie zgłoszenia kandydatów do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w dyscyplinach: chemia, inżynieria materiałowa, technologia chemiczna.


uchwala_nr_22_2010.doc


Uchwała Nr 21/RW/2010 z dnia 7.05.2010 roku w sprawie poparcia wniosku Dziekana Wydziału o nadanie tytułu ?Profesora Honorowego Akademii Górniczo-Hutniczej? dla prof. dr hab. inż. Leszka Stocha


uchwala_nr_21_2010.doc


Uchwała Nr 20/RW/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie limitów przyjęć na studia II stopnia w roku akademickim 2010/2011 na kierunku Inżynieria Materiałowa, specjalność Functional Materials


uchwala_nr_20_2010.doc


Uchwała nr 19/RW/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie opłat dla studentów z krajów poza Unią Europejską


uchwala_nr_19_2010.doc


Uchwała Nr 18/RW/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie wniosku Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki do Senatu AGH, dotyczącego utworzenia specjalności w języku angielskim na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki na kierunku Inżynieria Materiałowa oraz zatwierdzenia programu nauczania na tej specjalności


uchwala_nr_18_2010.doc


Uchwała Nr 17/RW/2010 z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2010/2011 (korekta uchwały Nr 3A/RW/2009 z dnia 27 lutego 2009 roku)


uchwala_nr_17_2010.doc


Uchwała Nr 16/RW/2010 z dnia 26 marca 2010 roku (korekta uchwały RW 2/RW/2010 z 29.01.2010) w sprawie limitów przyjęć na studia w roku akademickim 2010/2011


uchwala_nr_16_2010.doc


Uchwała Nr 15/RW/2010 z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie utworzenia studiów międzykierunkowych Inżynieria mechaniczna i materiałowa


uchwala_nr_15_2010.doc


Uchwała nr 14 /RW/2010 z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia programu specjalności na kierunkach Technologia Chemiczna, Inżynieria Materiałowa i makrokierunku Ceramika


uchwala_nr_14_2010.doc


Uchwała nr 13 /RW/2010 z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia programu studiów I i II stopnia stacjonarnych dla makrokierunku Ceramika


uchwala_nr_13_2010.doc


Uchwała Nr 6/RW/2010 z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie wniosku Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki do Senatu AGH, dotyczącego reorganizacji specjalności na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki na kierunku Inżynieria Materiałowa


uchwala_nr_6_2010.doc


Uchwała nr 12 z dnia 10.02.2010 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2011/2012


uchwala_nr_12_2010.doc


Uchwała Nr 11/RW/2010 z dnia 10.02.2010 roku w sprawie szczegółowych warunków rekrutacji na Studia Doktoranckie w roku akademickim 2010/2011


uchwala_nr_11_2010.doc


Uchwała Nr 10/RW/2010 z dnia 10 lutego 2010 roku w sprawie wniosku Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki do Senatu AGH, dotyczącego utworzenia specjalności na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki na makrokierunku Ceramika


uchwala_nr_10_2010.doc


Uchwała Nr 9/RW/2010 z dnia 10 lutego 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Standardów Kształcenia na nowotworzonym makrokierunku Ceramika


uchwala_nr_9_2010.doc


Uchwała Nr 8/RW/2010 z dnia 10 lutego 2010 roku w sprawie powołania makrokierunku Ceramika


uchwala_nr_8_2010.doc


Uchwała Nr 7/RW/2010 z dnia 10 lutego 2010 roku w sprawie wniosku Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki do Senatu AGH, dotyczącego reorganizacji specjalności na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki na kierunku Technologia Chemiczna


uchwala_nr_7_2010.doc


Uchwała nr 5 z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie wyborów uzupełniających członka Senatu z grupy studentów Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki na kadencję 2008-2012.


uchwala_nr_5_2010.doc


Uchwała nr 4 z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających członków Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH z grupy studentów Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki na kadencję 2008-2012.


uchwala_nr_4_2010.doc


Uchwała Nr 3/RW/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie opłat za studia niestacjonarne w roku akademickim 2010/2011.


uchwala_nr_3_2010.doc


Uchwała Nr 2/RW/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie limitów przyjęć na studia w roku akademickim 2010/2011.


uchwala_nr_2_2010.doc


Uchwała Nr 1/RW/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2011/2012.


uchwala_nr_1_2010.doc


Uchwała Nr 19/RW/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie powołania Fundacji "Cement ? Wapno ? Beton"


uchwala_nr_19_2009.doc


Uchwała Nr 18/RW/2009 z dnia 18.12.2009 roku w sprawie poparcia kandydatury prof. dr hab. Bogusława Majora ? dyrektora Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej ? na członka PAN.


uchwala_nr_18_2009.doc


Uchwała Nr 17/RW/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie wniosku o nadanie tytułu Doktora Honoris Causa Akademii Górniczo-Hutniczej prof. dr hab. inż. Jerzemu Buzkowi.


uchwala_nr_17_2009.doc


Uchwała nr 16/RW/2009 z dnia 25 września 2009 r. w sprawie opłat dla studentów z krajów poza Unią Europejską.


uchwala_nr_16_2009.doc


Uchwała nr 15 /RW/2009 z dnia 25 września 2009 r. w sprawie zatwierdzenia programu studiów I i II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych dla kierunku Inżynieria Materiałowa.


uchwala_nr_15_2009.doc


Uchwała nr 14/RW/2009 z dnia 1.07.2009r. w sprawie uruchomienia Studiów Podyplomowych.


uchwala_nr_14_2009.doc


Uchwała nr 13/RW/2009 z dnia 1.07.2009r. w sprawie zmiany składu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2009/2010.


uchwala_nr_13_2009.doc


Uchwała nr 12/RW/2009 z dnia 01 lipca 2009r. w sprawie szczegółowych zasad planowania i rozliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2009/2010.


uchwala_nr_12_2009.doc


Uchwała Nr 11/RW/2009 z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie limitu przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne I, II stopnia w roku akademickim 2010/2011.


uchwala_nr_11_2009.doc


Uchwała Nr 10/RW/2009 z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie korekty uchwały RW z dnia 27.02.2009 roku w sprawie szczegółowych warunków rekrutacji do Studium Doktoranckiego w roku akademickim 2009/2010.


uchwala_nr_10_2009.doc


Uchwała Nr 9/RW/2009 z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie wysokości opłat za studia na WIMiC


uchwala_nr_9_2009.doc


Uchwała nr 8 RW/2009 z dnia 22.05.2009r. w sprawie: zatwierdzenia planu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na kierunku technologia chemiczna


uchwala_nr_8_2009.doc


Uchwała nr 7 RW/2009 z dnia 24.04.2009r. w sprawie: ustanowienia Honorowego Wyróżnienia KERAMOS


uchwala_nr_7_2009.doc


Uchwała Nr 6/RW/2009 z dnia 27.02.2009 roku w sprawie poparcia wniosku Dziekana Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej o nadanie tytułu "Doktora Honoris Causa Akademii Górniczo-Hutniczej" dla prof. Jurgena Honiga z Uniwersytetu Purdue w U.S.A.


uchwala_nr_6_2009.doc


Uchwała Nr 5/RW/2009 z dnia 27.02.2009 roku w sprawie zatwierdzenia "Dokumentacji planów i programów dydaktycznych" dla studiów dwustopniowych na kierunku Technologia Chemiczna


uchwala_nr_5_2009.doc


Uchwała Nr 4/RW/2009 z dnia 27.02.2009 roku w sprawie szczegółowych warunków rekrutacji do Studium Doktoranckiego w roku akademickim 2009/2010.


uchwala_nr_4_2009.doc


Uchwała nr 3/RW/2009 z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2010/2011


uchwala_nr_3_2009.doc


Uchwała nr 2/RW/2009 z dnia 23.01.2009 roku w sprawie powołania Wydziałowej Doktoranckiej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2009/2010


uchwala_nr_2_2009.doc


Uchwała nr 1/RW/2009 z dnia 23.01.2009 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2009/2010


uchwala_nr_1_2009.doc


Uchwała Nr 12/RW/2008 z dnia 21 listopada 2008 r. dotycząca semestrów kontrolnych w programie studiów.


uchwala_nr_12_2008.doc


Uchwała nr 11/RW/2008 z dnia 21 listopada 2008r. dot. wyróżnienia dyplomów magisterskich w roku akademickim 2007/2008


uchwala_nr_11_2008.doc


Uchwała nr 10/RW/2008 z dnia 24.10.2008 roku w sprawie uruchomienia Studiów Podyplomowych


uchwala_nr_10_2008.doc


Uchwała nr 9/RW/2008 z dnia 24.10.2008 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Bibliotecznej


uchwala_nr_9_2008.doc


Uchwała Nr 8/RW/2008 z dnia 30.06.2008 roku w sprawie poparcia wniosku Dziekana Wydziału o nadanie tytułu "Profesora Honorowego Akademii Górniczo-Hutniczej" dla prof. dr hab. Stanisława Mroweca


uchwala_nr_8_2008.doc


Uchwała nr 7/RW/2008 z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie szczegółowych zasad planowania i rozliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2008/2009


uchwala_nr_7_2008.doc


Uchwała nr 6/RW/2008 z dnia 25.04.2008 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2009/2010.


uchwala_nr_6_2008.doc


Uchwała nr 5/RW/2008 z dnia 25.04.2008 roku w sprawie limitów przyjęć na studia na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki na rok akademicki 2008/2009.


uchwala_nr_5_2008.doc


Uchwała nr 4/RW/2008 z dnia 25.04.2008 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2008/2009.


uchwala_nr_4_2008.doc


Uchwała nr 3/RW/2008 z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2009/2010


uchwala_nr_3_2008.doc


Uchwała nr 2 /RW/2008 z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie wysokości opłat za studia na Wydziale IMiC


uchwala_nr_2_2008.doc


Uchwała nr 1/RW/2008 z dnia 22.02.2008 roku w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach 2009-2012.


uchwala_nr_1_2008.doc


Uchwała Nr 14/RW/2007 z dnia 19.10.2007 roku w sprawie zmian w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Wydziału.


uchwala_nr_14_2007.doc


Uchwała nr 13/RW/2007 z dnia 19.10.2007 roku w sprawie poparcia dla projektu utworzenia Centrum Synchrotronowego.


uchwala_nr_13_2007.doc


Uchwała nr 12/RW/2007 z dnia 19.10.2007 roku w sprawie uruchomienia studiów w języku angielskim.


uchwala_nr_12_2007.doc


Uchwała nr 11/RW/2007 z dnia 21 września 2007 r. w sprawie wniosku o nadanie tytułu Doktora Honoris Causa Akademii Górniczo Hutniczej mgr inż. Wiesławowi Ochmanowi.


uchwala_nr_11_2007.doc


Uchwała nr 10/RW/2007 z dnia 21 września 2007 r. w sprawie jakości kształcenia na Wydziale.


uchwala_nr_10_2007.doc


Uchwała nr 9/RW/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad planowania i rozliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2007/2008.


uchwala_nr_9_2007.doc


Uchwała nr 8/RW/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie wysokości opłat za studia niestacjonarne w roku akademickim 2007/2008 na Wydziale IMiC.


uchwala_nr_8_2007.doc


Uchwała nr 7/RW/2007 z dnia 01 czerwca 2007 roku w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2008/2009


uchwala_nr_7_2007.doc


Uchwała nr 6/RW/2007 z dnia 20.04.2007 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na Stacjonarne Studia III stopnia (doktoranckie) w roku akademickim 2008/2009


uchwala_nr_6_2007.doc


Uchwała nr 5/RW/2007 z dnia 23.03.2007r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przewodów habilitacyjnych zmieniająca uchwałę w tej sprawie z dnia 17.12.1999r.


uchwala_nr_5_2007.doc


Uchwała nr 4/RW/2007. z dnia 23.03.2007 roku w sprawie limitów przyjęć na studia na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki na rok akademicki 2007/2008.


uchwala_nr_4_2007.doc


Uchwała nr 3/RW/2006 z dnia 23.03.2007 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2007/2008.


uchwala_nr_3_2007.doc


Uchwała nr 2/RW/2007 z dnia 23.02.2007 roku w sprawie uruchomienia Studium Podyplomowego nt: "Współczesna ceramika budowlana wypalana" i powołania kierownika.


uchwala_nr_2_2007.doc


Uchwała nr 1/RW/07 z dnia 23.02.2007 roku w sprawie powołania Laboratoriów Wydziałowych i zatwierdzenia ich Zasad działania i Regulaminu.


uchwala_nr_1_2007.doc


Uchwała nr 16/RW/2006 z dnia 15.12.2006 roku w sprawie uruchomienia Studium Podyplomowego "Biomateriały-materiały dla medycyny" i powołania kierownika.


uchwala_nr_16_2006.doc


Uchwała nr 15/RW/2006 z dnia 01.12.2006 roku w sprawie dokształcania nauczycieli w ramach Podyplomowych Studiów Pedagogicznych i Zawodowych oraz uczniów w ramach Roku Zerowego.


uchwala_nr_15_2006.doc


Uchwała nr 14/RW/2006 z dnia 01.12.2006r. w sprawie rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia (uzupełniające magisterskie) na kierunek Technologia Chemiczna na rok akademicki 2007/2008.


uchwala_nr_14_2006.doc


Uchwała nr 13/RW/2006 z dnia 01.12.2006r. w sprawie rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia (uzupełniające magisterskie) na kierunek Inżynieria Materiałowa na rok akademicki 2007/2008.


uchwala_nr_13_2006.doc


Uchwała nr 12/RW/2006 z dnia 20.10.2006 roku w sprawie uruchomienia studium podyplomowego "Nowoczesne kierunki w produkcji i przetwórstwie szkła" i powołanie kierownika.


uchwala_nr_12_2006.doc


Uchwała nr 11/RW/2006 z dnia 20.10.2006 roku w sprawie wyborów uzupełniających członków Rady Wydziału z grupy doktorantów na kadencję 2005-2008


uchwala_nr_11_2006.doc


Uchwała Nr 10/RW/2006 z dnia 22.09.2006 roku w sprawie uruchomienia studium podyplomowego "Chemia analityczna w przemyśle materiałów budowlanych i ochronie środowiska" i powołanie kierownika


uchwala_nr_10_2006.doc


Uchwała Nr 9/RW/2006 z dnia 22.09.2006 roku w sprawie wyborów uzupełniających członków Rady Wydziału z grupy studentów na kadencję 2005-2008


uchwala_nr_9_2006.doc


Uchwała nr 8/RW/2006 z dnia 22 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad planowania i rozliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2006/2007


uchwala_nr_8_2006.doc


Uchwała Nr 7/RW/2006 z dnia 29.06.2006 roku w sprawie zmian w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Wydziału


uchwala_nr_7_2006.doc


Uchwała nr 6/RW/2006 z dnia 02.06.2006 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na Stacjonarne Studia Doktoranckie w roku akademickim 2007/2008


uchwala_nr_6_2006.doc


Uchwała nr 5/RW/2006 z dnia 21.04.2006 roku w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w roku akademickim 2007/2008.


uchwala_nr_5_2006.doc


Uchwała nr 4/RW/2006 z dnia 21.04.2006 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.


uchwala_nr_4_2006.doc


Uchwała nr 3/RW/2006 z dnia 24.03.2006 roku w sprawie likwidacji Międzynarodowej Szkoły Inżynierskiej.


uchwala_nr_3_2006.doc


Uchwała nr 2/RW/2006 z dnia 24.03.2006 roku w sprawie limitów przyjęć na studia na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki na rok akademicki 2006/2007.


uchwala_nr_2_2006.doc


Uchwała nr 1/RW/2006 z dnia 20.01.2006 roku w sprawie uruchomienia Studium Podyplomowego "Biomateriały, materiały dla medycyny" i powołania kierownika.


uchwala_nr_1_2006.doc


Uchwała nr 7/RW/2005 z dnia 18.11.2005 w sprawie ustalenia warunków, jakie muszą spełniać kandydaci na stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia.


uchwala_nr_7_2005.doc


Uchwała nr 6/RW/2005 z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie wysokości opłat za studia niestacjonarne w roku akademickim 2006/2007 na Wydziale IMiC.


uchwala_nr_6_2005.doc


Uchwała nr 5/RW/2005 z dnia 29.09.2005 roku w sprawie uruchomienia studium podyplomowego "Chemia analityczna w przemyśle materiałów budowlanych i ochronie środowiska" i powołanie kierownika.


uchwala_nr_5_2005.doc


Uchwała nr 4/RW/2005 z dnia 29.09.2005 roku w sprawie uruchomienia studium podyplomowego "Nowoczesne kierunki w produkcji i przetwórstwie szkła" i powołanie kierownika.


uchwala_nr_4_2005.doc


Uchwała nr 3/RW/2005 z dnia 29.09.2005 roku w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w roku akademickim 2006/2007.


uchwala_nr_3_2005.doc


Uchwała nr 2/RW/2005 z dnia 29 września 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad planowania i rozliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2005/2006.


uchwala_nr_2_2005.doc


Uchwała nr 1/RW/2005 z dnia 29 września 2005 r. w sprawie przystąpienia Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki do Międzywydziałowej Szkoły Inżynierii Biomedycznej AGH.


uchwala_nr_1_2005.doc