wimic agh

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH nr 1/RW/2018 z dnia 23-03-2018 r. w sprawie wniosku do Senatu AGH celem ustalenia warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2019/2020.

 

Uchwała nr 1 23-03-2018 r. Limit przyjęć na pierwszy rok studiów 2019-2020


 

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH nr 2/RW/2018 z dnia 23-03-2018 r. w sprawie wniosku do Senatu AGH celem ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku studiów w roku akademickim 2018/2019

 

Uchwała nr 2 23.03.2018r. Limit przyjęć 2018-2019


 

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH nr 3/RW/2018 z dnia 23-03-2018 r. w sprawie wniosku do JM Rektora AGH o utworzenie „Aplikacyjnych studiów doktoranckich w zakresie inżynierii geomateriałów funkcjonalnych" i powierzenie jego prowadzenia Wydziałowi Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska wspólnie z Wydziałem Ceramiki i Inżynierii Materiałowej AGH

 

Uchwała nr 3 23.03.2018r. Wniosek o utworzenie Aplikacyjnych studiów doktoranckich w zakresie inżynierii geomateriałów funkcjonalnych


 

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH nr 4/RW/2018 z dnia 23-03-2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2019/2020

 

Uchwała nr 4 23-03-2018 Warunki i tryb rekrutacji na Studia Doktoranckie w roku akademickim 2019/2020


 

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH nr 5/RW/2018 z dnia 23.03.2018 r. w sprawie: szczegółowych warunków rekrutacji na Stacjonarne Studia Doktoranckie w roku akademickim 2018/2019

 

Uchwała  nr 5 23.03.2018r. Szczegółówe warunki rekrutacji na Studia Doktoranckie w roku akademickim 2018-2019


 

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH Nr 6/RW/2018 z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie: opinii do wniosku o nadanie tytułu Konsula Honorowego AGH Panu Prof. KIYOTAKA MATSUURA z Hokkaido University (Sapporo)

 

Uchwała nr 6 23.03.2018r. Konsul Honorowy prof. Kiyotaka Mastuura


 

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH Nr 7/RW/2018 z dnia 27.04.2018 r. sprawie: szczegółowych warunków rekrutacji na Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich „Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej" (FCB)

 

Uchwała nr 7 27.04.2018 Szczegółowe zasady rekrutacji na FCB 2018/2019


 

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH Nr 8/RW/2018 z dnia 27.04.2018 r. w sprawie: szczegółowych warunków rekrutacji na  "Aplikacyjne studia doktoranckie w zakresie inżynierii geomateriałów funkcjonalnych"

 

Uchwała nr 8 27.04.2018 r. szczegółowe zasady rekrutacji na  SD - 2018/2019


 

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH Nr 9/RW/2018 z dnia 29.06.2018r. w sprawie: wysokości i liczby stypendiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki w roku akademickim 2018/2019

 

Uchwała nr 9 29.06.2018 wysokości i liczby stypendiów doktoranckich


 

 

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH Nr 10/RW/2018 z dnia 29.06.2018r.w sprawie: poparcia kandydata na członka Rady Narodowego Centrum Nauki z dnia 21.06.2018 r.

 

Uchwała nr 10 29.06.2018 poparcie kandydata na członka Rady Narodowego Centrum nauki


 

 

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH Nr 11/RW/2018 z dnia 22.09.2018 r.w sprawie: zmiany planu zajęć dla studiów niestacjonarnych II stopnia począwszy od roku akademickiego 2018/2019

 

 

Uchwała nr 11 22.09.2018 zmiana w planie zajęć dla studiów niestacjonarnych II stopnia


 

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH Nr 12/RW/2018 z dnia 22.09.2018 r.w sprawie: utworzenia kierunku studiów II stopnia "Chemia w kryminalistyce"

 

Uchwała nr 12 22.09.2018 utworzenie kierunku "Chemia w kryminalistyce"

 

 Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH Nr 13/RW/2018 z dnia 22.09.2018 r. w sprawie rozliczania godzin zajęć dydaktycznych realizowanych w roku akademickim 2018/2019

 

Uchwała nr 13 22.09.2018 rozliczanie godzin zajęć dydaktycznych

 

Uchwała Nr 14/RW/2018 Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH z dnia 26.10.2018 r. w sprawie nazwy kierunku studiów Inżynieria Materiałowa

 

Uchwała Nr 15/RW/2018 Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH z dnia 26.10.2018 r.w sprawie nazwy kierunku studiów Technologia Chemiczna

 

Uchwała Nr 16/RW/2018 Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH z dnia 26.10.2018 r.w sprawie nazwy kierunku studiów Ceramika

 

Uchwała Nr 17/RW/2018 Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH z dnia 26.10.2018 r.w sprawie nazwy kierunku studiów Chemia Budowlana

 

Uchwała Nr 18/RW/2018 Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH z dnia 26.10.2018 r.w sprawie zmiany nazwy specjalności na studiach II stopnia na kierunku Inżynieria Materiałowa

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH nr 1/RW/2019 z dnia 29-03-2019 r. w sprawie opinii dotyczącej programu studiów na kierunku Ceramika, studia I stopnia

 

Uchwała nr 1 29-03-2019 r. w sprawie programu studiów na kierunku Ceramika, studia I stopnia

 


 

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH nr 2/RW/2019 z dnia 29-03-2019 r. w sprawie opinii dotyczącej programu studiów na kierunku Chemia Budowlana, studia I stopnia

 

Uchwała nr 2 23.03.2019r. w sprawie programu studiów na kierunku Chemia Budowlana, studia I stopnia

 


 

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH nr 3/RW/2019 z dnia 29-03-2019 r. w sprawie opinii dotyczącej programu studiów na kierunku Technologia Chemiczna, studia I stopnia

 

Uchwała nr 3 29-03-2019 r. w sprawie programu studiów na kierunku Technologia Chemiczna, studia I stopnia

 


 

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH nr 4/RW/2019 z dnia 29-03-2019 r. w sprawie opinii dotyczącej programu studiów na kierunku Inżynieria Materiałowa, studia I stopnia

 

Uchwała nr 4 29-03-2019 r. w sprawie programu studiów na kierunku Inżynieria Materiałowa, studia I stopnia

 


 

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH nr 5/RW/2019 z dnia 26-04-2019 r. w sprawie opinii dotyczącej programu studiów na kierunku Ceramika, studia II stopnia

 

Uchwała nr 5 26-04-2019 r. w sprawie programu studiów na kierunku Ceramika, studia II stopnia

 


 

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH nr 6/RW/2019 z dnia 26-04-2019 r. w sprawie opinii dotyczącej programu studiów na kierunku Technologia Chemiczna, studia II stopnia

 

Uchwała nr 6 26-04-2019 r. w sprawie programu studiów na kierunku Technologia Chemiczna, studia II stopnia

 

 

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH nr 7/RW/2019 z dnia 26-04-2019 r. w sprawie opinii dotyczącej programu studiów na kierunku Inżynieria Materiałowa, studia II stopnia

 

Uchwała nr 7 26-04-2019 r. w sprawie programu studiów na kierunku Inżynieria Materiałowa, studia II stopnia

 


 

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH nr 8/RW/2019 z dnia 24-05-2019 r. w sprawie opinii dotyczącej programu studiów niestacjonarnych na kierunku Technologia Chemiczna, studia II stopnia

 

Uchwała nr 8 24-05-2019 r. w sprawie programu studiów niestacjonarnych na kierunku Technologia Chemiczna, studia II stopnia

 

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH nr 9/RW/2019 z dnia 24-05-2019 r. w sprawie opinii na temat programu studiów I stopnia, stacjonarnych, na kierunku Nowoczesne technologie w Kryminalistyce prowadzonych od roku 2019/2020

 

Uchwała nr 9 24-05-2019 r. w sprawie opinii na temat programu studiów I stopnia, stacjonarnych, na kierunku Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce prowadzonych od roku 2019/2020

 

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH nr 10/RW/2019 z dnia 27-09-2019 r. w sprawie nadania imienia Profesora Adama Bielańskiego pawilonowi A-3

 

Uchwała nr 10 27-09-2019 r. w sprawie nadania imienia Profesora Adama Bielańskiego pawilonowi A-3

 

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH nr 11/RW/2019 z dnia 27-09-2019 r. w sprawie rozliczania godzin zajęć dydaktycznych realizowanych w roku akademickim 2018/2019

 

Uchwała nr 11 27-09-2019 r. w sprawie rozliczania godzin zajęć dydaktycznych realizowanych w roku akademickim 2018/2019