wimic agh

 

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Nr 1/RW/2016 z dnia 22.01.2016r. w sprawie ustalenia limitów przyjęć studentów na poszczególne specjalności na kierunkach Inżynieria Materiałowa i Technologia Chemiczna, w roku akademickim 2015/2016 r.

 

U_1_z_dn.22.01.2016_Limity_na_specjalnosciach.docx


 

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Nr 2/RW/2016 z dnia 26.02.2016r. w sprawie kierunku Ochrona Środowiska i Ekotoksykologia na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

 

U_2 z dn. 26-02-2016.docx

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4a

załącznik nr 4b

załącznik nr 4c


 

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Nr 3/RW/2016 z dnia 26.02.2016r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018

 

U_3 26.02.2016 Rekrutacja na Studia Doktor. 2016_2017.doc


 

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Nr 3/RW/2016 z dnia 26.02.2016r. w sprawie szczegółowych warunków rekrutacji na Stacjonarne Studia Doktoranckie w roku akademickim 2016/2017

 

U_ 4 26. 02 2016 szczegółowe zasady rekrutacji na  SD - 2015_2016.doc


 

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Nr 5/RW/2016 z dnia 18.03.2016r. w sprawie wniosku do Senatu AGH celem ustalenia warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2017/2018

 

Uchwala nr 5 - zasady 2017-2018.pdf


 

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Nr 6/RW/2016 z dnia 18.03.2016r. w sprawie wniosku do Senatu AGH celem ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2016/2017

 

Uchwała nr 6 - limity 2016-2017.pdf


 

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Nr 7/RW/2016 z dnia 18.03.2016r. w sprawie wniosku do Senatu AGH celem ustalenia zasad przyjmowania na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia laureatów i finalistów olimpiad w latach 2017-2020

 

Uchwala nr 7 - olimpiady 2017-2020.pdf


 

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Nr 8/RW/2016 z dnia 22.04.2016r. w sprawie wysokości opłat za kształcenie na prowadzonych stacjonarnych studiach doktoranckich w roku akademickim 2015/2016

 

Uchwała nr 8 - opłaty dla cudzoziemców na SD


 

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Nr 9/RW/2016 z dnia 20.05.2016r. w sprawie wysokości i liczby stypendiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki w roku akademickim 2016/2017

 

Uchwała nr 9 - liczba Stypendiów Doktoranckich 2015 2016


 

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Nr 10/RW/2016 z dnia 01.07.2016r. w sprawie zatwierdzenia zmian w programie kształcenia na studiach II stopnia kierunku Technologia Chemiczna na studiach niestacjonarnych

 

Uchwała nr 10 - zatwierdzenie zmian w programie kształcenia na studiach II stopnia kierunku Technologia Chemiczna na studiach niestacjonarnych


 

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Nr 11/RW/2016 z dnia 23.09.2016r. w sprawie rozliczania godzin zajęć dydaktycznych realizowanych w roku akademickim 2016/2017  

 

Uchwała nr 11 - w sprawie rozliczania godzin dydaktycznych


 

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH Nr 12/RW/2016  z dnia 23.09.2016 r. w sprawie kandydatów do Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów

 

Uchwała nr 12 - kandydaci do Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów


 

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH nr 13/RW/2016 z dnia 23.09.2016 r. w sprawie kandydatów do Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich

 

Uchwała nr 13 - kandydaci do Uczelnianej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich


 

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki nr 14/RW/2016 z dn. 23.09.2016 r. w sprawie: zaopiniowania kandydatów do Uczelnianej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla studentów na kadencję 2016-2020

 

Uchwała nr 14 - kandydaci do Uczelnianej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej


 

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki nr 15/RW/2016 z dnia 23.09.2016 r. w sprawie poparcia Kandydatury prof. dr hab. inż. Katarzyny Zakrzewskiej do Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych

 

Uchwała nr 15 - prof. K. Zakrzewska - kandydatka do KEJN


 

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki nr 16/RW /2016 z dnia 23.09.2016 r. w sprawie Kandydatury prof. dr hab. inż. Zbigniewa Kąkola do Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych

 

Uchwała nr 16- prof. Z.Kąkol - kandydat do KEJN


 

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki nr 17/RW /2016 z dnia 23.09.2016 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na kadencję 2016-2020

 

Uchwała 17- powołanie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej