wimic agh

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Nr 18/RW/2015 z dnia 18.12.2015r. w sprawie zmiany w programach kształcenia na studiach drugiego stopnia kierunków Technologia Chemiczna i Ceramika

 

U_18_z_dnia_18.12.2015

 


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Nr 17/RW/2015 z dnia 18.12.2015r. w sprawie zatwierdzenia programu kształcenia na studiach drugiego stopnia kierunku Inżynieria Materiałowa

 

U_17_z_dnia_18.12.2105

Zalacznik_do_U_17_z_dn.18.12.2015

 


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Nr 16/RW/2015 z dnia 18.12.2015r. w sprawie rozszerzenia specjalności Technologia Materiałów Budowlanych na studiach II stopnia kierunku Technologia Chemiczna o specjalizację Fizykochemia Materiałów Budowlanych

 

U_16_z_dn.18.12.201

 


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Nr 15/RW/2015 z dnia 20.11.2015r. w sprawie modułów zajęć objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia się obowiązującą w roku akademickim 2015/2016 na WIMiC AGH

 

U_ 15 efekty uczenia się


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Nr 14/2015 Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH z dnia 25.09.2015 r. w sprawie rozliczania godzin zajęć dydaktycznych zrealizowanych w roku akademickim 2015/2016 

 

U_14 zasady rozliczania godzin 2015_2016


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Nr 13/2015 Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH  z dnia 25.09.2015 r. w sprawie zmiany ilości punktów ECTS przypisanych do Przedmiotu Humanistycznego oraz zajęć z wychowania Fizycznego dla kierunków studiów I-go i II-go stopnia: Inżynieria Materiałowa, Technologia Chemiczna, Ceramika i Chemia Budowlana, prowadzonych na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH, począwszy od roku akademickiego 2015/2016

 

U_13 ws zmiany ilości punków ECTS WF i przedmiot humanistyczny


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Nr 12/RW/2015 z dnia 03 lipca 2015 roku (Reasumpcja Uchwały nr 9/RW/2015 z dnia 22 maja 2015 roku) w sprawie wysokości i liczby stypendiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki w roku akademickim 2015/2016

 

U_12 liczba Stypendiów Doktoranckich 2015 2016 (reasumpcja U_9 2015


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Nr 9/RW/2015 z dnia 22.05.2015r. w sprawie wysokości i liczby stypendiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki w roku akademickim 2015/2016

 

U_9 liczba Stypendiów Doktoranckich 2015 2016


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Nr 8/RW/2015 z dnia 22.05.2015 r. (reasumpcja Uchwały nr 17/RW/2012 Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH  z dnia 18.05.2012 w sprawie projektu planu studiów na studiach pierwszego stopnia kierunku Ceramika na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH)

 

U_8 reasumpcja U_17 plan Cer I 18.05.2012


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Nr 7/RW/2015 Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH z dnia 24-04-2015 r. w sprawie wniosku do Senatu AGH celem ustalenia warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2016/2017

 

U_7 zasady rekrutacji na I rok 2016/2017


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Nr 6/RW/2015 z dnia 24-04-2015 r. w sprawie wniosku do Senatu AGH celem ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku studiów w roku akademickim 2015/2016

 

U_6 Limity przyjęć na I rok 2015/2016


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH Nr 5/RW/2015 z dnia 24.04.2015 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie niektórych usług edukacyjnych dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

 

U_5 opłaty za kształcenie


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH Nr 4/RW/2015 z dnia 20.03.2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2016/2017

 

U_4 20.03.2015 Rekrutacja na Studia Doktor. 2016_2017


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Nr 3/RW/2015 z dnia 20.03.2015 roku w sprawie szczegółowych warunków rekrutacji na Stacjonarne Studia Doktoranckie w roku akademickim 2015/2016

 

U_3 20. 03 2015 szczegółowe zasady rekrutacji na SD - 2015_2016


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Nr 2/RW/2015 z dnia 27.02.2015 roku w sprawie rozszerzenia specjalności Technologia Materiałów Budowlanych na studiach II stopnia kierunku Technologia Chemiczna o specjalizację Fizykochemia Materiałów Budowlanych

 

U_2 27.02.2015 rozszerzenia specjalności Technologia Materiałów Budowlanych
Załącznik nr 1  do Uchwały nr 2_2015


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Nr 1/RW/2015 z dnia 16.01.2015 roku w sprawie: poparcia wniosku Dziekana Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska o nadanie tytułu „Profesora Honorowego Akademii Górniczo-Hutniczej” prof. dr hab. inż. Andrzejowi Maneckiemu

 

U_1profesor_honorowy_16.01.2015