wimic agh

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Nr 17/RW/2014 z dnia 24.10.2014r. w sprawie reasumpcji uchwały Nr 14/RW/2014 z dnia 30.05.2014r. dot. wysokości i liczby stypendiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki w roku akademickim 2014/2015

 

U_17_liczbA_Stypendiow_Doktoranckich


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki nr 16/RW/2014 z dnia 26 września 2014 roku (Reasumpcja uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki nr 23/RW/2013 z dnia 30 września 2013 roku) w sprawie zmiany programu Studiów Doktoranckich

 

U_16_26.09.2014


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Nr 15/RW/2014 Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH  z dnia 26.09.2014 r. w sprawie rozliczania godzin zajęć dydaktycznych zrealizowanych w roku akademickim 2014/2015

 

U_15 godziny dydaktyczne 2014_2015 v1


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Nr 17/RW/2014 z dnia 24.10.2014r. w sprawie reasumpcji uchwały Nr 14/RW/2014 z dnia 30.05.2014r. dot. wysokości i liczby stypendiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki w roku akademickim 2014/2015

 

U_14 liczba Stypendiów Doktoranckich 2014 2015


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Nr 13/RW/2014 z dnia 25.04.2014 r. w sprawie zatwierdzenia programu kształcenia na studiach drugiego stopnia kierunku Chemia Budowlana

 

U_13 program Chemia Budowlana II stopień [załącznik]


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH nr 12/RW/2014 z dnia 25.04.2014 w sprawie projektu efektów kształcenia na studiach drugiego stopnia kierunku Chemia Budowlana na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

 

U_12 Uchwałˆa Efekty kształcenia dla studiów II stopnia kierunku Chemia Budowlana


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Nr 11/RW/2014 z dnia 25.04. 2014 roku w sprawie zmian w programie studiów stacjonarnych I stopnia dla kierunku Chemia Budowlana

 

U_11 Uchwała - prog.  Chemia Budowlana I stopień [załącznik]


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Nr  10/RW/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w programie studiów stacjonarnych II stopnia dla kierunku Ceramika

 

U_10 uchwała program Ceramika stacjonarne stopień II


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Nr  9/RW/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w programie studiów niestacjonarnych II stopnia dla kierunku Technologia Chemiczna

 

U_9 uchwała program TCH niestacjonarne stopień II


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Nr  8/RW/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w programach studiów niestacjonarnych I stopnia dla kierunku Inżynieria Materiałowa i Technologia Chemiczna

 

U_8 Uchwała program IM i TCH niestacjonarne stopień I


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Nr  7/RW/2014 z dnia 25.04.2014 w sprawie wniosku do Senatu AGH o uchwalenie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2015/2016

 

U_7 25.04.2014 warunki i tryb rekrutacji 2015-2016


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Nr  6/RW/2014 z dnia 25.04.2014r.w sprawie rozliczania godzin zajęć dydaktycznych zrealizowanych w roku akademickim 2013/2014 (reasumpcja uchwały nr 22/RW/2013 z dnia 30.09.2013r.)

 

U_6 25.04.2014 Rozliczanie godzin dydaktycznych - reasumpcja


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki nr 5/RW/2014 z dnia 21 marca 2014 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2015/2016

 

U_5 - Rekrutacja na Studia Doktor. 2015/16


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki nr 4/RW/2014 z dnia 21 marca 2014 roku (Reasumpcja Uchwały nr 12/RW/2013 z dnia 22 marca 2013 roku) w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2014/2015

 

u_4 - Reasumpcja - Rekrutacja na Studia Doktor. 2014/15


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki nr 3/RW/2014 z dnia 21.03.2014 roku w sprawie szczegółowych warunków rekrutacji na Stacjonarne Studia Doktoranckie w roku akademickim 2014/2015

 

U_3 - szczegółowe zasady rekrutacji na SD na rok 2014/15


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki nr 2/RW/2014 z dnia 21-03-2014r. w sprawie wniosku do Senatu AGH celem ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku studiów w roku akademickim 2014/2015

 

U_2 - Limity przyjęć [nowa poprawiona wersja 2014-04-15]


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki nr 1/RW/2014  z dnia 24 stycznia 2014 roku (reasumpcja Uchwały Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki) w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

 

U_1 - Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna