wimic agh

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Nr 24/RW/2013 z dnia 25.10.2013r. (reasumpcja uchwały nr 15/RW/2013) w sprawie wysokości i liczby stypendiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki w roku akademickim 2013/2014

 

U_24 reasumpcja uchwały dot. liczby Stypendiów Doktoranckich 2013 2014.docx


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Nr 23/RW/2013 z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmiany programu studiów doktoranckich

 

U_23 30.09.2013 nowy program studiow doktoranckich-1.doc


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Nr  22/RW/2013 z dnia 30.09.2013 r. w sprawie rozliczania godzin zajęć dydaktycznych zrealizowanych w roku akademickim 2013/2014 (reasumpcja uchwały nr 19/RW/2013 z dnia 05.07.2013 r.)

 

U_22 rozliczanie godzin dydaktycznych 2013-2014.doc


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Nr 21/RW/2013 z dnia 30 września 2013 roku w sprawie korekt w programie studiów niestacjonarnych II stopnia dla kierunku Inżynieria Materiałowa

 

U_21 korekta program IM niestacjonarne stopien II.docx


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Nr  20/RW/2013 z dnia 30 września 2013 roku w sprawie korekt w programie studiów niestacjonarnych I stopnia dla kierunku Inżynieria Materiałowa

 

U_20 korekta program IM niestacjonarne stopien I.docx


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Nr 19/RW/2013 z dnia 5.07.2013 r. w sprawie szczegółowych zasad planowania i rozliczania godzin dydaktycznych od roku akademickiego 2013/2014

 

U_19 5.07.2013 szczegolowe zasady planowania i rozliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 20122013.docx


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Nr 18/RW/2013 z dnia 5 lipca 2013 roku w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych na WIMiC w roku akademickim 2013/2014

 

U_18_Oplaty-5.07.2013.doc


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki nr 17/RW/2013 z dnia 05.07.2013 w sprawie projektu zmian planu studiów na studiach drugiego stopnia kierunku Ceramika na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

 

U_17_zmiany_w_prog._IIst._Ceramika_5.07.2013.docx


Uchwała nr  16/RW/2013 Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH z dnia 05.07.2013 w sprawie projektu zmian planu studiów na studiach pierwszego stopnia kierunku Technologia Chemiczna, Inżynieria Materiałowa i Ceramika na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

 

U_16_zmiany_w_palanch_studiow_5.07.2013.docx


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Nr 15/RW/2013 z dnia 24.05.2013r. w sprawie wysokości i liczby stypendiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki w roku akademickim 2013/2014

 

U_15 24.05.2013 liczba i wysokosc styp. doktoranckich 2013_2014.docx


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Nr 14/RW/2013 z dnia 24.05.2013 roku w sprawie poparcia wniosku Dziekana Wydziału Metali Nieżelaznych o nadanie tytułu „Doktora Honoris Causa Akademii Górniczo-Hutniczej” prof. dr inż. Zbigniewowi Śmieszkowi

 

U_14 24.05.2013 DHC Zbigniew Smieszek.docx


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki nr 13/RW/2013 z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2014/2015

 

U_13 22.03.2013 Rekrutacja na Studia Doktor. 2014_2015.doc


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki nr 12/RW/2013 z dnia 22.03.2013 roku w sprawie szczegółowych warunków rekrutacji na Stacjonarne Studia Doktoranckie w roku akademickim 2013/2014

 

U_12 22. 03 2013 szczegółowe zasady rekrutacji na SD - 2013_2014.doc


Uchwała nr 11/RW/2013 Rady Wydziału (reasumpcja uchwały Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki nr 6/RW/2012 z dnia 23 marca 2012 roku)  w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2013/2014

 

U_11 22.03.13 Reasumpcja U_6 z dn. 23.03.2012 warunki i tryb rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie.doc

 


 

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Nr 10/RW/2013 z dnia 22.03.2013 r. (reasumpcja Uchwały Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Nr 23/RW/2012 z dnia 29.06.2012r.) w sprawie szczegółowych zasad planowania i rozliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2012/2013

 

U_10 22.03.2013 szczegółowe zasady planowania i rozliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 20122013.docx


Uchwała Nr 9/RW/2013 Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH z dnia 22.03.2013 r. w sprawie nowelizacji Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

 

U_9 22 .03.2013 nowelizacja WSZJK.docx


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Nr 8/RW/2013 z dnia 22.03.2013 roku w sprawie poparcia wniosku Dziekana Wydziału Odlewnictwa o nadanie tytułu „Doktora Honoris Causa Akademii Górniczo-Hutniczej” dla prof. Lindseya A. Greera z Uniwersytetu w Cambridge

 

U_8 22.03.2013 DHC Lindsey A.Greer.docx


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki nr 7/RW/2013  z dnia 01.03.2013 w sprawie efektów kształcenia na studiach trzeciego stopnia

 

U_7 01.03.2013 efekty kształcenia - studia III stopnia.doc


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki nr 6/RW/2013  z dnia 01.03.2013 w sprawie w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2014/2015

 

U_6 22.03.2013 zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 20142015.pdf


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki nr 5/RW/2013  z dnia 01.03.2013 w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na I rok studiów w roku akademickim 2013/2014

 

U_5 01.03.2013 r. liczba planowanych miejsc na I rok studiów w r.ak.2012.2013.pdf


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH nr 4/RW/2013 z dnia 18 stycznia 2013


Uchwala_4_2013.pdf


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH nr 3/RW/2013 z dnia 18 stycznia 2013


Uchwala_3_2013.pdf


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH nr 2/RW/2013 z dnia 18 stycznia 2013


Uchwala_2_2013.pdf


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH nr 1/RW/2013 z dnia 18 stycznia 2013


Uchwala_1_2013.pdf