wimic agh

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH nr 37/RW/2012 z dnia 16 listopada 2012 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr hab. inż. Jerzego Lisa na członka korespondenta Polskiej Akademii Nauk


U_37.docx


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Nr 39/RW/2012 z dnia 14.12.2012r.


U_39 Bochenek habilit..docx


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Nr 38/RW/2012 z dnia 14.12.2012r.


U_38 Jedliński habilit..docx


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Nr 36 /RW/2012 z dnia 26.10.2012r. w sprawie powołania przedstawiciela do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej


U_36.docx


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Nr 35 /RW/2012 z dnia 26.10.2012r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej


U_35.docx


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Nr 34 /RW/2012 z dnia 26.10.2012r. w sprawie wyróżnień dyplomów magisterskich za rok akademicki 2011/12


U_34.docx


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Nr 33/RW/2012 z dnia 24.09.2012r.


U_33 habilit Wierzba.docx


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Nr 32/RW/2012 z dnia 24.09.2012r.


U_32 habilit Œroda.docx


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Nr 31/RW/2012 z dnia 24.09.2012r.


U_31 odw kom stud.docx


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Nr 30/RW/2012 z dnia 24.09.2012r.


U_30 odw kom dysc dr.docx


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Nr 29/RW/2012 z dnia 24.09.2012r.


U_29 kom dysc N Akad.docx


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Nr 28/RW/2012 z dnia 24.09.2012r.


U_28 kom dysc dktranci.docx


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Nr 27/RW/2012 z dnia 24.09.2012r.


U_27 kom dysc Stud.docx


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki nr 26 z dnia 24.09.2012 roku


U_26 CK.docx


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Nr 25/RW/2012 z dnia 29.06.2012r.


U_25 liczba i wysokoœć styp._2012-2013 -29.06.2012.doc


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Nr24/RW/2012 z dnia 29.06.2012 roku


U_24 doktor_kom_rekrut_2012_2013 - 29.06.2012.doc


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Nr 23/RW/2012 z dnia 29.06.2012r.


U_23 rozlicz-godz dydaktycz. 2012-2013 28.06.2012 ostateczna wersja.doc


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Nr 22/RW/2012 z dnia 18 maja 2012 roku


U_22 Opłaty - 18.05.2012.doc


Uchwała nr 21/RW/2012 Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH z dnia 18.05.2012 w sprawie projektu planu studiów na studiach pierwszego stopnia kierunku Chemia Budowlana na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH


U_21 plan ChemBud I 18.05.2012.doc


Uchwała nr 20/RW/2012 Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH z dnia 18.05.2012 w sprawie projektu efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia kierunku Chemia Budowlana na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH


U_20 efekty ChemBud I st 18.05.2012.doc


Uchwała nr 19b/RW/2012 Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH z dnia 18.05.2012 w sprawie projektu planu studiów na studiach drugiego stopnia kierunku Ceramika dla studentów ze stopniem licencjata na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH


U_19b plan Cer II (lic)-1 18.05.2012.doc


Uchwała nr 19a/RW/2012 Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH z dnia 18.05.2012 w sprawie projektu planu studiów na studiach drugiego stopnia kierunku Ceramika dla studentów ze stopniem inżyniera na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH


U_19a plan Cer II (inz)18.05.2012.doc


Uchwała nr 18/RW/2012 Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH z dnia 18.05.2012 w sprawie projektu efektów kształcenia na studiach drugiego stopnia kierunku Ceramika na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH


U_18 efekty Cer II st.doc


Uchwała nr 17/RW/2012 Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH z dnia 18.05.2012 w sprawie projektu planu studiów na studiach pierwszego stopnia kierunku Ceramika na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH


U_17 plan Cer I 18.05.2012.doc


Uchwała nr 16/RW/2012 Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH z dnia 18.05.2012 w sprawie projektu efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia kierunku Ceramika na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH


U_16 efekty Cer I st-1 18.05.2012.doc


Uchwała nr 15b/RW/2012 Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH z dnia 18.05.2012 w sprawie projektu planu studiów na studiach drugiego stopnia kierunku Inżynieria Materiałowa dla studentów ze stopniem licencjata na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH


U_15b plan IM II (lic) 18.05.2012.doc


Uchwała nr 15a/RW/2012 Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH z dnia 18.05.2012 w sprawie projektu planu studiów na studiach drugiego stopnia kierunku Inżynieria Materiałowa dla studentów ze stopniem inżyniera na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH


U_15a plan IM II (inz)18.05.2012.doc


Uchwała nr 14/RW/2012 Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH z dnia 18.05.2012 w sprawie projektu planu studiów na studiach pierwszego stopnia kierunku Inżynieria Materiałowa na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH


U_14 plan IM I 18.05.2012.doc


Uchwała nr 13b/RW/2012 Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH z dnia 18.05.2012 w sprawie projektu planu studiów na studiach drugiego stopnia kierunku Technologia Chemiczna dla studentów ze stopniem licencjata na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH


U_13b plan TCh II (lic) 18.05.2012.doc


Uchwała nr 13a/RW/2012 Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH z dnia 18.05.2012 w sprawie projektu planu studiów na studiach drugiego stopnia kierunku Technologia Chemiczna dla studentów ze stopniem inżyniera na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH


U_13a plan TCh II (inz)-1 18.05.2012.doc


Uchwała nr 12/RW/2012 Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH z dnia 18.05.2012 w sprawie projektu planu studiów na studiach pierwszego stopnia kierunku Technologia Chemiczna na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH


U_12 plan TCh I 18.05.2012.doc


Uchwała nr 11/RW/2012 Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH z dnia 20.04.2012 w sprawie projektu efektów kształcenia na studiach drugiego stopnia kierunku Inżynieria Materiałowa na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH


U_11 efekty IM II 18.05.2012.doc


Uchwała nr 10/RW/2012 Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH z dnia 20.04.2012 w sprawie projektu efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia kierunku Inżynieria Materiałowa na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH


U_10 efekty IM I 18.05.2012.doc


Uchwała nr 9/RW/2012 Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH z dnia 20.04.2012 w sprawie projektu efektów kształcenia na studiach drugiego stopnia kierunku Technologia Chemiczna na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH


U_9 efekty TCh II-1.doc


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Nr 8/RW/2012 z dnia 20.04.2012r.


U_8 Liczba i wysokoœć styp. doktor. po podwyżce 20.04.2012.docx


Uchwała nr 8/RW/2012 Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH z dnia 20.04.2012 w sprawie projektu efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia kierunku Technologia Chemiczna na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH


U_8 efekty TCh I 18.05.2012.doc


Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki NR 6/RW/2012 z dnia 23 marca 2012 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2013/2014


U_6 23.03.2012 Rekrutacja na Studia Doktor. 2013-14.doc


Liczba i wysokość stypendiów doktoranckich


U_7b liczba i wysokoœc styp. doktoranckich - podwyżka.docx


Zasady Rekrutacji na studia doktorskie


U_7 zasady rerrutacji na S Doktor - 23 03 2012-13.doc


Uchwała nr 5/RW/2012 z dnia 20.01.2012 roku w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach 2012-2016


uchwala_nr_5_2012.doc


Uchwała Nr 4/RW/2012 z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2013/2014


uchwala_nr_4_2012.doc


Uchwała Nr 3/RW/2012 z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie limitów przyjęć na studia w roku akademickim 2012/2013


uchwala_nr_3_2012.doc


Uchwała Nr 2/RW/2012 z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie limitów na poszczególne specjalności na II stopniu kierunków: technologia chemiczna, inżynieria materiałowa, ceramika


uchwala_nr_2_2012.doc


Uchwała Nr 1/RW/2012 z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie egzaminu wstępnego na II stopień studiów na (makro)kierunek "Ceramika"


uchwala_nr_1_2012.doc