wimic agh

Uchwała Nr 26/RW/2011 z dnia 16.12.2011r. w sprawie zamknięcia Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Opocznie


uchwala_nr_26_2011.doc


Uchwała Nr 25/RW/2011 z dnia 16.12.2011r. w sprawie zamknięcia Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Bolesławcu


uchwala_nr_25_2011.doc


Uchwała nr 24/RW/2011 z dnia 16.12.2011 roku w sprawie kontynuacji nauki przez studentów wygasających studiów jednostopniowych na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH


uchwala_nr_24_2011.docx


Uchwała Nr 23/RW/2011 z dnia 21.10.2011r. (reasumpcja uchwały Nr 19/RW/2011 z dnia 28.06.2011r.) w sprawie: wysokości i liczby stypendiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki w roku akademickim 2011/2012


uchwala_nr_23_2011.doc


Uchwała Nr 22/RW/2011 z dnia 27.09.2011 roku w sprawie: modyfikacji standardów kształcenia oraz korekty programów studiów dla unikatowego kierunku studiów Chemia Budowlana


uchwala_nr_22_2011.docx


Uchwała Nr 21/RW/2011 z dnia 28.06.2011r. w sprawie: szczegółowych zasad planowania i rozliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2011/2012


uchwala_nr_21_2011.doc


Uchwała nr 20/RW/2010 z dnia 1.07.2011 roku w sprawie powołania Wydziałowej Doktoranckiej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2011/2012


uchwala_nr_20_2011.doc


Uchwała Nr 19/RW/2011 z dnia 28.06.2011r. w sprawie wysokości i liczby stypendiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki w roku akademickim 2011/2012


uchwala_nr_19_2011.doc


Uchwała Nr 18/RW/2011 z dnia 28 czerwca 2011 roku (REASUMCJA UCHWALY NR 10/RW/2011 z dnia 15 kwietnia 2011 roku)w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej i Wydziałowej Komisji Egzaminacyjnej


uchwala_nr_18_2011.docx


Uchwała nr 17/RW/2011 z dnia 28.06.2011r. w sprawie zatwierdzenia programu I i II semestru studiów I stopnia na unikatowym kierunku Chemia Budowlana


uchwala_nr_17_2011.doc


Uchwała nr 16/RW/2011 z dnia 28.06.2011r. w sprawie zatwierdzenia zmian w programie studiów I i II stopnia na kierunku makrokierunku Ceramika


uchwala_nr_16_2011.doc


Uchwała nr 15/RW/2011 z dnia 28.06.2011r. w sprawie zatwierdzenia zmian w programie studiów I i II stopnia na kierunku inżynieria materiałowa


uchwala_nr_15_2011.doc


Uchwała nr 14 RW/2011 z dnia 28.06.2011r. w sprawie zatwierdzenia zmian w programie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na kierunku technologia chemiczna


uchwala_nr_14_2011.doc


Uchwała Nr 13/RW/2011 z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie limitów przyjęć na studia w roku akademickim 2011/2012 (reasumpcja uchwały Nr6/RW/2011 z dnia 18 marca 2011 roku).


uchwala_nr_13_2011.doc


Uchwała Nr 12/RW/2011 z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2012/2013 (reasumpcja uchwały Nr 5/RW/2011 z dnia 18 marca 2011 roku).


uchwala_nr_12_2011.doc


Uchwała Nr 11/RW/2011 z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2011/2012 (reasumpcja uchwały NR 27/RW/2010 z dnia 9 lipca 2010).


uchwala_nr_11_2011.doc


Uchwała Nr 10/RW/2011 z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej i Wydziałowej Komisji Egzaminacyjnej.


uchwala_nr_10_2011.doc


Uchwała Nr 9/RW/2010 z dnia 18.03.2011 roku w sprawie szczegółowych warunków rekrutacji na Studia Doktoranckie w roku akademickim 2011/2012


uchwala_nr_9_2011.doc


Uchwała nr 8/RW/2011 z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie opłat dla studentów z krajów poza Unią Europejską


uchwala_nr_8_2011.doc


Uchwała Nr 7/RW/2011 z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie opłat za studia niestacjonarne w roku akademickim 2011/2012


uchwala_nr_7_2011.doc


Uchwała Nr 6/RW/2011 z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie limitów przyjęć na studia w roku akademickim 2011/2012


uchwala_nr_6_2011.doc


Uchwała Nr 5/RW/2011 z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2012/2013


uchwala_nr_5_2011.doc


Uchwała NR 4/RW/2011 z dnia 11 lutego 2011 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2012/2013


uchwala_nr_4_2011.doc


Uchwała Nr 3/RW/2011 z dnia 21.01.2011 roku. w sprawie uruchomienia Studiów Podyplomowych "Nowoczesne kierunki w produkcji i przetwórstwie szkła"


uchwala_nr_3_2011.doc


Uchwała Nr 2/RW/2011 z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie: wniosku Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki o przekształcenie Katedry Fizykochemii Ciała Stałego w Katedrę Fizykochemii i Modelowania Procesów


uchwala_nr_2_2011.doc


Uchwała Nr 1/RW/2011 z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie: wniosku Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki o połączenie Katedry Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych i Katedry Ceramiki Specjalnej i utworzenie nowej Katedry o nazwie: Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych.


uchwala_nr_1_2011.doc