wimic agh

Uchwała Nr 31/RW/2010 z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie: poziomu znajomości języka angielskiego przy zatrudnianiu na stanowisko lektora, dyplomowanego kustosza, asystenta, wykładowcy, starszego wykładowcy i adiunkta


uchwala_nr_31_2010.doc


Uchwała Nr 30/RW/2010 z dnia 30.09.2010 roku w sprawie: reasumpcji uchwały Nr 11/RW/2010 z dnia 10.02.2010 roku, dotyczącej szczegółowych warunków rekrutacji na Studia Doktoranckie w roku akademickim 2010/2011.


uchwala_nr_30_2010.doc


Uchwała Nr 29/RW/2010 z dnia 30.09.2010 roku w sprawie utworzenia unikatowego kierunku studiów Chemia Budowlana.


uchwala_nr_29_2010.doc


Uchwała Nr 28/RW/2010 z dnia 9.07.2010 roku w sprawie wniosku do Rektora AGH o utworzenie katedry Biochemii i Neurobiologii na okres 5-ciu lat.


uchwala_nr_28_2010.doc


Uchwała Nr 27/RW/2010 z dnia 9 lipca 2010 roku w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2011/2012 (reasumpcja uchwały NR 17/RW/2010 z dnia 26 marca 2010


uchwala_nr_27_2010.doc


Uchwała nr 26/RW/2010 z dnia 18.06.2010 roku w sprawie powołania Wydziałowej Doktoranckiej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2010/2011


uchwala_nr_26_2010.doc


Uchwała Nr 25 /RW/2010 z dnia 18.06.2010r. w sprawie: wysokości i liczby stypendiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki w roku akademickim 2010/2011.


uchwala_nr_25_2010.doc


Uchwała Nr 24 /RW/2010 z dnia 18.06.2010r. w sprawie szczegółowych zasad planowania i rozliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2010/2011.


uchwala_nr_24_2010.doc


Uchwała nr 23/RW/2010 z dnia 18.06.2010 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej


uchwala_nr_23_2010.doc


Uchwała Nr 22/RW/2010 z dnia 27.05.2010 roku w sprawie zgłoszenia kandydatów do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w dyscyplinach: chemia, inżynieria materiałowa, technologia chemiczna.


uchwala_nr_22_2010.doc


Uchwała Nr 21/RW/2010 z dnia 7.05.2010 roku w sprawie poparcia wniosku Dziekana Wydziału o nadanie tytułu „Profesora Honorowego Akademii Górniczo-Hutniczej” dla prof. dr hab. inż. Leszka Stocha


uchwala_nr_21_2010.doc


Uchwała Nr 20/RW/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie limitów przyjęć na studia II stopnia w roku akademickim 2010/2011 na kierunku Inżynieria Materiałowa, specjalność Functional Materials


uchwala_nr_20_2010.doc


Uchwała nr 19/RW/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie opłat dla studentów z krajów poza Unią Europejską


uchwala_nr_19_2010.doc


Uchwała Nr 18/RW/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie wniosku Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki do Senatu AGH, dotyczącego utworzenia specjalności w języku angielskim na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki na kierunku Inżynieria Materiałowa oraz zatwierdzenia programu nauczania na tej specjalności


uchwala_nr_18_2010.doc


Uchwała Nr 17/RW/2010 z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2010/2011 (korekta uchwały Nr 3A/RW/2009 z dnia 27 lutego 2009 roku)


uchwala_nr_17_2010.doc


Uchwała Nr 16/RW/2010 z dnia 26 marca 2010 roku (korekta uchwały RW 2/RW/2010 z 29.01.2010) w sprawie limitów przyjęć na studia w roku akademickim 2010/2011


uchwala_nr_16_2010.doc


Uchwała Nr 15/RW/2010 z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie utworzenia studiów międzykierunkowych Inżynieria mechaniczna i materiałowa


uchwala_nr_15_2010.doc


Uchwała nr 14 /RW/2010 z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia programu specjalności na kierunkach Technologia Chemiczna, Inżynieria Materiałowa i makrokierunku Ceramika


uchwala_nr_14_2010.doc


Uchwała nr 13 /RW/2010 z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia programu studiów I i II stopnia stacjonarnych dla makrokierunku Ceramika


uchwala_nr_13_2010.doc


Uchwała Nr 6/RW/2010 z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie wniosku Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki do Senatu AGH, dotyczącego reorganizacji specjalności na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki na kierunku Inżynieria Materiałowa


uchwala_nr_6_2010.doc


Uchwała nr 12 z dnia 10.02.2010 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2011/2012


uchwala_nr_12_2010.doc


Uchwała Nr 11/RW/2010 z dnia 10.02.2010 roku w sprawie szczegółowych warunków rekrutacji na Studia Doktoranckie w roku akademickim 2010/2011


uchwala_nr_11_2010.doc


Uchwała Nr 10/RW/2010 z dnia 10 lutego 2010 roku w sprawie wniosku Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki do Senatu AGH, dotyczącego utworzenia specjalności na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki na makrokierunku Ceramika


uchwala_nr_10_2010.doc


Uchwała Nr 9/RW/2010 z dnia 10 lutego 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Standardów Kształcenia na nowotworzonym makrokierunku Ceramika


uchwala_nr_9_2010.doc


Uchwała Nr 8/RW/2010 z dnia 10 lutego 2010 roku w sprawie powołania makrokierunku Ceramika


uchwala_nr_8_2010.doc


Uchwała Nr 7/RW/2010 z dnia 10 lutego 2010 roku w sprawie wniosku Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki do Senatu AGH, dotyczącego reorganizacji specjalności na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki na kierunku Technologia Chemiczna


uchwala_nr_7_2010.doc


Uchwała nr 5 z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie wyborów uzupełniających członka Senatu z grupy studentów Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki na kadencję 2008-2012.


uchwala_nr_5_2010.doc


Uchwała nr 4 z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających członków Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH z grupy studentów Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki na kadencję 2008-2012.


uchwala_nr_4_2010.doc


Uchwała Nr 3/RW/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie opłat za studia niestacjonarne w roku akademickim 2010/2011.


uchwala_nr_3_2010.doc


Uchwała Nr 2/RW/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie limitów przyjęć na studia w roku akademickim 2010/2011.


uchwala_nr_2_2010.doc


Uchwała Nr 1/RW/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2011/2012.


uchwala_nr_1_2010.doc