wimic agh

Uchwała Nr 19/RW/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie powołania Fundacji "Cement – Wapno – Beton"


uchwala_nr_19_2009.doc


Uchwała Nr 18/RW/2009 z dnia 18.12.2009 roku w sprawie poparcia kandydatury prof. dr hab. Bogusława Majora – dyrektora Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej – na członka PAN.


uchwala_nr_18_2009.doc


Uchwała Nr 17/RW/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie wniosku o nadanie tytułu Doktora Honoris Causa Akademii Górniczo-Hutniczej prof. dr hab. inż. Jerzemu Buzkowi.


uchwala_nr_17_2009.doc


Uchwała nr 16/RW/2009 z dnia 25 września 2009 r. w sprawie opłat dla studentów z krajów poza Unią Europejską.


uchwala_nr_16_2009.doc


Uchwała nr 15 /RW/2009 z dnia 25 września 2009 r. w sprawie zatwierdzenia programu studiów I i II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych dla kierunku Inżynieria Materiałowa.


uchwala_nr_15_2009.doc


Uchwała nr 14/RW/2009 z dnia 1.07.2009r. w sprawie uruchomienia Studiów Podyplomowych.


uchwala_nr_14_2009.doc


Uchwała nr 13/RW/2009 z dnia 1.07.2009r. w sprawie zmiany składu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2009/2010.


uchwala_nr_13_2009.doc


Uchwała nr 12/RW/2009 z dnia 01 lipca 2009r. w sprawie szczegółowych zasad planowania i rozliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2009/2010.


uchwala_nr_12_2009.doc


Uchwała Nr 11/RW/2009 z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie limitu przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne I, II stopnia w roku akademickim 2010/2011.


uchwala_nr_11_2009.doc


Uchwała Nr 10/RW/2009 z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie korekty uchwały RW z dnia 27.02.2009 roku w sprawie szczegółowych warunków rekrutacji do Studium Doktoranckiego w roku akademickim 2009/2010.


uchwala_nr_10_2009.doc


Uchwała Nr 9/RW/2009 z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie wysokości opłat za studia na WIMiC


uchwala_nr_9_2009.doc


Uchwała nr 8 RW/2009 z dnia 22.05.2009r. w sprawie: zatwierdzenia planu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na kierunku technologia chemiczna


uchwala_nr_8_2009.doc


Uchwała nr 7 RW/2009 z dnia 24.04.2009r. w sprawie: ustanowienia Honorowego Wyróżnienia KERAMOS


uchwala_nr_7_2009.doc


Uchwała Nr 6/RW/2009 z dnia 27.02.2009 roku w sprawie poparcia wniosku Dziekana Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej o nadanie tytułu "Doktora Honoris Causa Akademii Górniczo-Hutniczej" dla prof. Jurgena Honiga z Uniwersytetu Purdue w U.S.A.


uchwala_nr_6_2009.doc


Uchwała Nr 5/RW/2009 z dnia 27.02.2009 roku w sprawie zatwierdzenia "Dokumentacji planów i programów dydaktycznych" dla studiów dwustopniowych na kierunku Technologia Chemiczna


uchwala_nr_5_2009.doc


Uchwała Nr 4/RW/2009 z dnia 27.02.2009 roku w sprawie szczegółowych warunków rekrutacji do Studium Doktoranckiego w roku akademickim 2009/2010.


uchwala_nr_4_2009.doc


Uchwała nr 3/RW/2009 z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2010/2011


uchwala_nr_3_2009.doc


Uchwała nr 2/RW/2009 z dnia 23.01.2009 roku w sprawie powołania Wydziałowej Doktoranckiej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2009/2010


uchwala_nr_2_2009.doc


Uchwała nr 1/RW/2009 z dnia 23.01.2009 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2009/2010


uchwala_nr_1_2009.doc