wimic agh

Uchwała Nr 12/RW/2008 z dnia 21 listopada 2008 r. dotycząca semestrów kontrolnych w programie studiów.


uchwala_nr_12_2008.doc


Uchwała nr 11/RW/2008 z dnia 21 listopada 2008r. dot. wyróżnienia dyplomów magisterskich w roku akademickim 2007/2008


uchwala_nr_11_2008.doc


Uchwała nr 10/RW/2008 z dnia 24.10.2008 roku w sprawie uruchomienia Studiów Podyplomowych


uchwala_nr_10_2008.doc


Uchwała nr 9/RW/2008 z dnia 24.10.2008 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Bibliotecznej


uchwala_nr_9_2008.doc


Uchwała Nr 8/RW/2008 z dnia 30.06.2008 roku w sprawie poparcia wniosku Dziekana Wydziału o nadanie tytułu "Profesora Honorowego Akademii Górniczo-Hutniczej" dla prof. dr hab. Stanisława Mroweca


uchwala_nr_8_2008.doc


Uchwała nr 7/RW/2008 z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie szczegółowych zasad planowania i rozliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2008/2009


uchwala_nr_7_2008.doc


Uchwała nr 6/RW/2008 z dnia 25.04.2008 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2009/2010.


uchwala_nr_6_2008.doc


Uchwała nr 5/RW/2008 z dnia 25.04.2008 roku w sprawie limitów przyjęć na studia na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki na rok akademicki 2008/2009.


uchwala_nr_5_2008.doc


Uchwała nr 4/RW/2008 z dnia 25.04.2008 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2008/2009.


uchwala_nr_4_2008.doc


Uchwała nr 3/RW/2008 z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2009/2010


uchwala_nr_3_2008.doc


Uchwała nr 2 /RW/2008 z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie wysokości opłat za studia na Wydziale IMiC


uchwala_nr_2_2008.doc


Uchwała nr 1/RW/2008 z dnia 22.02.2008 roku w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach 2009-2012.


uchwala_nr_1_2008.doc