wimic agh

Uchwała Nr 14/RW/2007 z dnia 19.10.2007 roku w sprawie zmian w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Wydziału.


uchwala_nr_14_2007.doc


Uchwała nr 13/RW/2007 z dnia 19.10.2007 roku w sprawie poparcia dla projektu utworzenia Centrum Synchrotronowego.


uchwala_nr_13_2007.doc


Uchwała nr 12/RW/2007 z dnia 19.10.2007 roku w sprawie uruchomienia studiów w języku angielskim.


uchwala_nr_12_2007.doc


Uchwała nr 11/RW/2007 z dnia 21 września 2007 r. w sprawie wniosku o nadanie tytułu Doktora Honoris Causa Akademii Górniczo Hutniczej mgr inż. Wiesławowi Ochmanowi.


uchwala_nr_11_2007.doc


Uchwała nr 10/RW/2007 z dnia 21 września 2007 r. w sprawie jakości kształcenia na Wydziale.


uchwala_nr_10_2007.doc


Uchwała nr 9/RW/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad planowania i rozliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2007/2008.


uchwala_nr_9_2007.doc


Uchwała nr 8/RW/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie wysokości opłat za studia niestacjonarne w roku akademickim 2007/2008 na Wydziale IMiC.


uchwala_nr_8_2007.doc


Uchwała nr 7/RW/2007 z dnia 01 czerwca 2007 roku w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2008/2009


uchwala_nr_7_2007.doc


Uchwała nr 6/RW/2007 z dnia 20.04.2007 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na Stacjonarne Studia III stopnia (doktoranckie) w roku akademickim 2008/2009


uchwala_nr_6_2007.doc


Uchwała nr 5/RW/2007 z dnia 23.03.2007r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przewodów habilitacyjnych zmieniająca uchwałę w tej sprawie z dnia 17.12.1999r.


uchwala_nr_5_2007.doc


Uchwała nr 4/RW/2007. z dnia 23.03.2007 roku w sprawie limitów przyjęć na studia na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki na rok akademicki 2007/2008.


uchwala_nr_4_2007.doc


Uchwała nr 3/RW/2006 z dnia 23.03.2007 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2007/2008.


uchwala_nr_3_2007.doc


Uchwała nr 2/RW/2007 z dnia 23.02.2007 roku w sprawie uruchomienia Studium Podyplomowego nt: "Współczesna ceramika budowlana wypalana" i powołania kierownika.


uchwala_nr_2_2007.doc


Uchwała nr 1/RW/07 z dnia 23.02.2007 roku w sprawie powołania Laboratoriów Wydziałowych i zatwierdzenia ich Zasad działania i Regulaminu.


uchwala_nr_1_2007.doc