wimic agh

Uchwała nr 16/RW/2006 z dnia 15.12.2006 roku w sprawie uruchomienia Studium Podyplomowego "Biomateriały-materiały dla medycyny" i powołania kierownika.


uchwala_nr_16_2006.doc


Uchwała nr 15/RW/2006 z dnia 01.12.2006 roku w sprawie dokształcania nauczycieli w ramach Podyplomowych Studiów Pedagogicznych i Zawodowych oraz uczniów w ramach Roku Zerowego.


uchwala_nr_15_2006.doc


Uchwała nr 14/RW/2006 z dnia 01.12.2006r. w sprawie rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia (uzupełniające magisterskie) na kierunek Technologia Chemiczna na rok akademicki 2007/2008.


uchwala_nr_14_2006.doc


Uchwała nr 13/RW/2006 z dnia 01.12.2006r. w sprawie rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia (uzupełniające magisterskie) na kierunek Inżynieria Materiałowa na rok akademicki 2007/2008.


uchwala_nr_13_2006.doc


Uchwała nr 12/RW/2006 z dnia 20.10.2006 roku w sprawie uruchomienia studium podyplomowego "Nowoczesne kierunki w produkcji i przetwórstwie szkła" i powołanie kierownika.


uchwala_nr_12_2006.doc


Uchwała nr 11/RW/2006 z dnia 20.10.2006 roku w sprawie wyborów uzupełniających członków Rady Wydziału z grupy doktorantów na kadencję 2005-2008


uchwala_nr_11_2006.doc


Uchwała Nr 10/RW/2006 z dnia 22.09.2006 roku w sprawie uruchomienia studium podyplomowego "Chemia analityczna w przemyśle materiałów budowlanych i ochronie środowiska" i powołanie kierownika


uchwala_nr_10_2006.doc


Uchwała Nr 9/RW/2006 z dnia 22.09.2006 roku w sprawie wyborów uzupełniających członków Rady Wydziału z grupy studentów na kadencję 2005-2008


uchwala_nr_9_2006.doc


Uchwała nr 8/RW/2006 z dnia 22 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad planowania i rozliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2006/2007


uchwala_nr_8_2006.doc


Uchwała Nr 7/RW/2006 z dnia 29.06.2006 roku w sprawie zmian w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Wydziału


uchwala_nr_7_2006.doc


Uchwała nr 6/RW/2006 z dnia 02.06.2006 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na Stacjonarne Studia Doktoranckie w roku akademickim 2007/2008


uchwala_nr_6_2006.doc


Uchwała nr 5/RW/2006 z dnia 21.04.2006 roku w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w roku akademickim 2007/2008.


uchwala_nr_5_2006.doc


Uchwała nr 4/RW/2006 z dnia 21.04.2006 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.


uchwala_nr_4_2006.doc


Uchwała nr 3/RW/2006 z dnia 24.03.2006 roku w sprawie likwidacji Międzynarodowej Szkoły Inżynierskiej.


uchwala_nr_3_2006.doc


Uchwała nr 2/RW/2006 z dnia 24.03.2006 roku w sprawie limitów przyjęć na studia na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki na rok akademicki 2006/2007.


uchwala_nr_2_2006.doc


Uchwała nr 1/RW/2006 z dnia 20.01.2006 roku w sprawie uruchomienia Studium Podyplomowego "Biomateriały, materiały dla medycyny" i powołania kierownika.


uchwala_nr_1_2006.doc