wimic agh

Uchwała nr 7/RW/2005 z dnia 18.11.2005 w sprawie ustalenia warunków, jakie muszą spełniać kandydaci na stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia.


uchwala_nr_7_2005.doc


Uchwała nr 6/RW/2005 z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie wysokości opłat za studia niestacjonarne w roku akademickim 2006/2007 na Wydziale IMiC.


uchwala_nr_6_2005.doc


Uchwała nr 5/RW/2005 z dnia 29.09.2005 roku w sprawie uruchomienia studium podyplomowego "Chemia analityczna w przemyśle materiałów budowlanych i ochronie środowiska" i powołanie kierownika.


uchwala_nr_5_2005.doc


Uchwała nr 4/RW/2005 z dnia 29.09.2005 roku w sprawie uruchomienia studium podyplomowego "Nowoczesne kierunki w produkcji i przetwórstwie szkła" i powołanie kierownika.


uchwala_nr_4_2005.doc


Uchwała nr 3/RW/2005 z dnia 29.09.2005 roku w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w roku akademickim 2006/2007.


uchwala_nr_3_2005.doc


Uchwała nr 2/RW/2005 z dnia 29 września 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad planowania i rozliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2005/2006.


uchwala_nr_2_2005.doc


Uchwała nr 1/RW/2005 z dnia 29 września 2005 r. w sprawie przystąpienia Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki do Międzywydziałowej Szkoły Inżynierii Biomedycznej AGH.


uchwala_nr_1_2005.doc