wimic agh

Dziekan:

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Mozgawa

Prodziekani:

prof. dr hab. inż. Marta Radecka 

dr hab. inż. Paweł Pasierb, prof. AGH

dr hab. inż. Zbigniew Pędzich, prof. AGH

Samodzielni pracownicy naukowi:

prof. dr hab. inż. Bogusław Baś

dr hab. Anna Bodzoń-Kułakowska

dr hab. inż. Tomasz Brylewski, prof. AGH

dr hab. inż. Mirosław Bućko, prof. AGH

prof. dr hab. inż. Jan Chłopek

dr hab. inż. Katarzyna Cholewa-Kowalska

prof. dr hab. inż. Jan Deja

prof. dr hab. Dominik Dorosz

dr hab. Ewa Drożdż

dr hab. inż. Robert Filipek, prof. AGH

dr hab. inż. Aneta Frączek-Szczypta

prof. dr hab. Aleksander Gil

prof. dr hab. inż. Elżbieta Godlewska

prof. dr hab. inż. Zbigniew Grzesik

dr hab. inż. Agnieszka Gubernat

dr hab. Bartosz Handke

prof. dr hab. inż. Magdalena Hasik

dr hab. inż. Piotr Izak, prof. AGH

dr hab. Małgorzata Jakubowska, prof. AGH

dr hab. inż. Jerzy Jedliński

prof. dr hab. inż. Dariusz Kata

dr hab. inż. Stanisława Kluska

dr hab. inż. Andrzej Koleżyński, prof. AGH

dr hab. inż. Magdalena Król

dr hab. Agnieszka Królicka

prof. dr hab. Władysław Kubiak

dr hab. inż. Witold Kucza

dr hab. inż. Karol Kyzioł

prof. dr hab. inż. Jadwiga Laska

prof. dr hab. Andrzej Lewenstam

prof. dr hab. inż. Jerzy Lis

dr hab. inż. Artur Łagosz

dr hab. Tomasz Łojewski

prof. dr hab. Jan Migdalski

dr hab. inż. Marek Nocuń, prof. AGH

prof. dr hab. inż. Wiesława Nocuń-Wczelik

dr hab. inż. Beata Paczosa-Bator

prof. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła

dr hab. inż. Janusz Partyka

dr hab. inż. Waldemar Pichór

dr hab. inż. Robert Piech

dr hab. inż. Kinga Pielichowska

dr hab. inż. Waldemar Pyda, prof. AGH

dr hab. inż. Zdzisław Pytel

dr hab. inż. Alicja Rapacz-Kmita

dr hab. inż. Manuela Reben, prof. AGH

prof. dr hab. Jerzy Silberring

prof. dr hab. inż. Maciej Sitarz

dr hab. Marek Smoluch

dr hab. inż. Paweł Stoch

dr hab. inż. Ewa Stodolak-Zych

dr hab. Piotr Suder

prof. dr hab. inż. Jacek Szczerba

dr hab. inż. Magdalena Szumera

prof. dr hab. inż. Anna Ślósarczyk

dr hab. inż. Marcin Środa, prof. AGH

dr hab. inż. Katarzyna Tkacz-Śmiech, prof. AGH

prof. dr hab. Irena Wacławska

prof. dr hab. inż. Krzysztof Wojciechowski

dr hab. inż. Aneta Zima

dr hab. inż. Łukasz Zych

 

Nauczyciele akademiccy niebędący profesorami i doktorami habilitowanymi:

dr inż. Anna Adamczyk

dr inż. Grzegorz Grabowski

dr inż. Agnieszka Łącz

dr inż. Anna Morawska-Chochół

dr inż. Ewa Niewiara

dr inż. Anna Nyczyk-Malinowska

dr inż. Wojciech Piekarczyk

dr Witold Reczyński

dr inż. Magdalena Rokita

dr inż. Barbara Szaraniec

dr inż. Wojciech Wons

 

Przedstawiciele pracowników nie będących  nauczycielami akademickimi:

mgr Monika Cieślik

dr inż. Elżbieta Długoń

mgr inż. Anna Pyda

 

Przedstawiciele doktorantów i studentów:

Jan Huebner

Anna Andrzejewska

Aleksandra Barcz

Daniel Byszuk

Marcin Dudek

Szymon Dobrzyński

Adrianna Iskierka

Maciej Kubowicz

Jakub Kusz

Klaudia Lewandowska

Dominika Kwaśniewska

Andrzej Łazarz

Michał Potocki

Rafał Twaróg

Weronika Woronko

Maciej Wolanin

Maria Szymczak

 

Głos doradczy:

Dyrektor administracyjny mgr inż. Bartosz Ostrowski