baner final

1. Aleksandra Barcz

2. prof. dr hab. inż. Jan Deja - Prodziekan ds. Współpracy

3. dr hab. Ewa Drożdż, prof. AGH

4. dr inż. Łukasz Gołek

5. prof. dr hab. inż. Zbigniew Grzesik

6. dr hab. Bartosz Handke, prof. AGH - Prodziekan ds. Studenckich

7. dr hab. inż. Jerzy Jedliński, prof. AGH - Dziekan - przewodniczący Kolegium

8. mgr inż. Sebastian Komarek

9. dr hab. Agnieszka Królicka, prof. AGH

10. dr hab. inż. Karol Kyzioł, prof. AGH

11. dr inż. Juliusz Leszczyński

12. dr hab. inż. Artur Łagosz

13. dr Joanna Mastalska-Popławska 

14. dr inż. Monika Migdalska

15. prof. dr hab. inż. Włodzimierz Mozgawa

16. dr inż. Ewa Niewiara

17. mgr inż. Bartosz Ostrowski - Dyrektor Administracyjny

18. dr hab. inż. Beata Paczosa-Bator, prof. AGH

19. prof. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła - Prodziekan ds. Nauki

20. prof. dr hab. inż. Zbigniew Pędzich

21. dr hab. inż. Kinga Pielichowska, prof. AGH

22. dr inż. Michał Pyzalski

23. prof. dr hab. inż. Marta Radecka

24. prof. dr hab. inż. Manuela Reben

25. dr hab. inż. Ewa Stodolak-Zych, prof. AGH

26. prof. dr hab. Piotr Suder

27. dr hab. inż. Magdalena Szumera, prof. AGH

28. inż. Maria Szymczak

29. Szymon Ściślak

30. mgr inż. Kamil Wojteczko

31. Weronika Woronko

32. dr hab. inż. Łukasz Zych

 

Ustalenia Kolegium Wydziału z dnia 18.12.2020

 

Ustalenia Kolegium Wydziału z dnia 23.10.2020

 

Ustalenia Kolegium Wydziału z dnia 20.11.2020