baner final

W dniu 21 kwietnia 2008r. odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu AGH poświęcone nadaniu godności Doktora Honoris Causa mgr inż. Wiesławowi Ochmanowi ? światowej sławy tenorowi. Pan Wiesław Ochman ukończył Wydział Ceramiczny AGH w 1960 roku (obecnie Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki) i jest najsławniejszym absolwentem naszego Wydziału. Zaszczytny tytuł został przyznany za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuki oraz nieustanne promowanie nauk technicznych i Akademii Górniczo-Hutniczej.

W dniu 28 lutego 2008 r., w Sali Konferencyjnej Rektoratu Akademii Górniczo-Hutniczej odbyło się, zorganizowane przez Zakłady Magnezytowe "Ropczyce" S.A., seminarium "Perspektywy rozwoju rynku materiałów ogniotrwałych w Polsce i w Chinach - wymiana doświadczeń".

20 listopada 2007r. w sali konferencyjnej Rektoratu odbyło się spotkanie Władz Uczelni (Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis) i przedstawicieli kilku Wydziałów: Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (Prodziekan ds. Współpracy Międzynarodowej Prof. AGH dr hab. inż. Elżbieta Godlewska, Kierownik Katedry Technologii Materiałów Budowlanych Prof. dr hab. inż. Jan Małolepszy, Prof. AGH dr hab. inż. Wiesława Nocuń-Wczelik, dr hab. inż. Jan Deja), Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Górnictwa i Geoinżynierii z kierownictwem firmy CEMEX.

Grupa Górażdże, jeden z największych w kraju producentów cementu, betonu i kruszyw zorganizowała dla studentów Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie cykl otwartych wykładów i imprez towarzyszących pod nazwą ?Dzień Górażdży w AGH".

W dniach 5-7 września w Zakopanem odbyło się I Polskie Forum Ogniwa Paliwowe i Technologie Wodorowe (http://forum.hydrogen.edu.pl). Organizatorami Forum były Polskie Stowarzyszenie Wodoru i Ogniw Paliwowych (głównym organizatorem i prowadzącą konferencję była Prof. Janina Molenda (AGH) ? prezes Stowarzyszenia), Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie oraz Polska Platforma Technologiczna Wodoru i Ogniw Paliwowych.