wimic agh

Kierunek "Inżynieria Materiałowa" prowadzony przez Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki został wyróżniony przez Państwową Komisję Akredytacyjną.

W dniu 25 maja 2007r. odbyło się w Choruli spotkanie z cyklu "Dni Otwarte dla Edukacji" zorganizowane przez Grupę Górażdże Cement.

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie szkół średnich regionu opolskiego, studenci AGH (40 osób - w przeważającej liczbie studenci Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki) oraz pracownicy WIMiC - Prodziekan d/s ogólnych dr hab. Irena Wacławska prof. AGH, Prodziekan d/s dydaktycznych.

W dniu 14 maja 2007 Minister Budownictwa Andrzej Aumiller nagrodził laureatów konkursu na prace dyplomowe, doktorskie, habilitacyjne i publikacje za rok 2006 w dziedzinie architektury, budownictwa, urbanistyki, gospodarki przestrzennej, mieszkaniowej i komunalnej oraz geodezji i kartografii.

Informujemy, że podsekretarz stanu prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski zatwierdził kategorie jednostek naukowych ustalone przez komisje Rady Nauki zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę.