baner final

61. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH

61. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH trwa.

Na naszym Wydziale obraduje Sekcja V. Chemia i Inżynieria Materiałowa.
Transmisje online można oglądać tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=mZMjJgVR42s

Zapraszamy do oglądania :)

JM Rektor prof. dr hab. inż. Jerzy Lis powołał z dniem 1 grudnia 2020 roku zastępców kierowników katedr.

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam na otwarte Seminarium WIMiC, które odbędzie się 4 grudnia (piątek) o godz. 9:00 na platformie MS Teams.

Dr hab. inż. Roman Major, prof. PAN z Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, wygłosi wykład:„Specyficzne dla pacjenta implanty do odbudowy kości żuchwy po usunięciu guza

Gorąco zapraszam Państwa, Pracowników, Doktorantów, Magistrantów i Studentów oraz inne zainteresowane osoby do wzięcia udziału w seminarium. Proszę o rozpropagowanie tej informacji wśród Koleżanek i Kolegów.

Seminarium odbędzie się zdalnie z wykorzystaniem platformy MS Teams.

Link do seminarium: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a5f262f6e20244a85b22c110d4c1860e7%40thread.tacv2/1606741374387?context=%7b%22Tid%22%3a%2280b1033f-21e0-4a82-bbc0-f05fdccd3bc8%22%2c%22Oid%22%3a%22f4962d3b-c340-4fff-a17a-b4cb66e11716%22%7d  

Z poważaniem,

Robert Filipek

 

Zaproszenie

Miło nam poinformować, że na opracowanej przez Stanford University prestiżowej liście najwyżej cytowanych na świecie naukowców – TOP 2% – znaleźli się badacze z naszego Wydziału.

Nazwiska naszych naukowców uszeregowane wg zajmowanej na liście TOP 2% pozycji:

śp. prof. dr hab. Jerzy Haber, Wydział Ceramiczny (obecnie WIMiC)

prof. dr hab. Andrzej Lewenstam, WIMiC

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Mozgawa, WIMiC

prof. dr hab. Andrzej Bobrowski, WIMiC

prof. dr hab. inż. Marta Radecka, WIMiC

śp. prof. dr hab. Stanisław Zygmunt Mrowec, WIMiC

prof. dr hab. inż. Bogusław Baś, WIMiC

Serdecznie gratulujemy!

Zapraszamy na cykl seminariów zorganizowany z inicjatywy Studenckiego Koła Naukowego Technologii Materiałów Budowlanych "Żeli Betą" dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej.

Spotkania, przewidziane na kolejne środy na godzinę 13.00 odbywać się będą on-line, na otwartym kanale MS Teams „Spotkania z Chemią Budowlaną”. Szczegółowy harmonogram poniżej:

2.XII - Nowe technologie w domieszkach chemicznych (Konrad Grzesiak, Master Builders Solutions)

9.XII - Zastosowanie technologii podwodnego betonu SCC na przykładzie modernizacji w Elektrowni Wodnej Dychów (Kamil Fiks, ATLAS)

16.XII - Wykorzystanie domieszek chemicznych w produkcji drobnowymiarowych elementów wibroprasowanych (Arkadiusz Ignerowicz, ATLAS)

13.I - Wpływ projektów infrastrukturalnych na ekologię i funkcjonowanie miast na przykładzie projektu „Stuttgart 21” (Tadeusz Wasąg, MC Bauchemie)

20.I - Innowacyjne metody badawcze opisujące wpływ zastosowania wybranych domieszek chemicznych w ujęciu praktycznym (Cyprian Pełczyński, Stachema)

27.I - Praktyczne aspekty barwienia betonu (Michał Oleksik, ATLAS)

banner 1