baner final

W dniu 30 stycznia br. na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki odbyło się spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia Producentów Betonów w osobach: Prezes Stowarzyszenia mgr inż. Mieczysław Soboń, Wiceprezes Jerzy Michalak i Dyrektor Biura Józef Kostrzewski z Dziekanem Wydziału Prof. dr hab. inż. Janem Chłopkiem oraz Kierownikiem Katedry Technologii Materiałów Budowlanych Prof. dr hab. inż. Janem Małolepszym.

Tematem spotkania było omówienie współpracy Stowarzyszenia z Wydziałem obejmującej:

- działalność naukowo-badawczą, szczególnie dotyczącą wykorzystania laboratoriów badawczych Wydziału, w tym akredytowanych dla potrzeb Stowarzyszenia;

- udział przedstawicieli przemysłu w procesie dydaktycznym (zamawiane wykłady, wspólna tematyka prac dyplomowych);

- udział Stowarzyszenia w modernizacji pomieszczeń dydaktycznych;

- finansowe wsparcie obchodów Jubileuszu 60-lecia Wydziału;

- organizację posiedzenia Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Betonu Komórkowego w dniu 21 maja br. o godz. 12.00 w Sali Konferencyjnej Rektoratu. Na spotkanie został zaproszony Prorektor AGH ds. Współpracy i Rozwoju Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, Dziekan WIMIC Prof. dr hab. inż. Jan Chłopek oraz Prof. dr hab. inż. Jan Małolepszy.

Wstępnie ustalono również, że w skład Komitetu Naukowego Światowej Konferencji poświęconej betonowi komórkowemu, która odbędzie się w 2011 w Bydgoszczy, wejdą Dziekan WIMIC Prof. dr hab. inż. Jan Chłopek i Prof. dr hab. inż. Jan Małolepszy.