baner final

Szanowni Państwo,

          W piątek, 5 października 2018 r., odbyła się 69. inauguracja nowego roku akademickiego 2018/2019 na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. W uroczystości udział wzięli: Rektorzy, Prorektorzy, Dziekani i Prodziekani Wydziałów zaprzyjaźnionych z WIMiC, Prezesi, Dyrektorzy, przedstawiciele firm i instytucji współpracujących z Wydziałem, zaproszeni goście oraz studenci. Uroczystość poprowadzili Prorektor ds. Współpracy AGH prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, Dziekan Wydziału prof. dr hab. inż. Włodzimierz Mozgawa, Prodziekan ds. Ogólnych i Nauki prof. dr hab. inż. Marta Radecka, Prodziekan ds. Współpracy dr hab. inż. Zbigniew Pędzich, prof. AGH oraz Prodziekan ds. Kształcenia i Studenckich dr hab. inż. Paweł Pasierb, prof. AGH.

          Po uroczystym ślubowaniu studentów I roku zostały wręczone listy immatrykulacyjne dla najlepszych studentów z kierunków: inżynieria materiałowa, technologia chemiczna, ceramika oraz chemia budowlana.

Jak co roku zostały także wręczone Honorowe Wyróżnienia Keramos dla osób, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju Wydziału oraz odniosły sukcesy naukowe i edukacyjne. W tym roku laureatami zostali:

Jan Świątek - Związek Pracodawców Polskie Szkło,

Ernest Jelito - Górażdże Cement SA,

Janusz Tomala - SGL Group - The Carbon Company.

          Podczas uroczystości ogłoszone zostały wyniki studenckiego plebiscytu "Ceramistrz" na dydaktyka roku 2017/2018.

 Na koniec uroczystości wykład inauguracyjny pt. Nowe perspektywy starej ceramiki" wygłosił dr hab. inż. Janusz  Partyka.

          Po inauguracji odbyło się otwarte XIII Forum Wydział - Przemysł, podczas którego obradowano nad nową ustawą o szkolnictwie wyższym.