baner final

20 listopada 2007r. w sali konferencyjnej Rektoratu odbyło się spotkanie Władz Uczelni (Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis) i przedstawicieli kilku Wydziałów: Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (Prodziekan ds. Współpracy Międzynarodowej Prof. AGH dr hab. inż. Elżbieta Godlewska, Kierownik Katedry Technologii Materiałów Budowlanych Prof. dr hab. inż. Jan Małolepszy, Prof. AGH dr hab. inż. Wiesława Nocuń-Wczelik, dr hab. inż. Jan Deja), Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Górnictwa i Geoinżynierii z kierownictwem firmy CEMEX.

Ze strony firmy CEMEX uczestnikami byli: Prezes Zarządu Ruediger Kuhn, Dyrektor Planowania Strategicznego i Funkcji Zintegrowanych Leopoldo Corona, Dyrektor Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Jacek Kłoszewski oraz Pani Kamila Skorupińska ? Kierownik Działu Komunikacji i Public Affairs.

Spotkanie miało na celu podsumowanie dotychczasowej współpracy w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi oraz badań naukowych i rozwoju technologii oraz ustalenie obszarów współpracy w przyszłości, obejmujących m.in. staże, praktyki przemysłowe oraz udział w kształtowaniu programów nauczania.