baner final

Grupa Górażdże, jeden z największych w kraju producentów cementu, betonu i kruszyw zorganizowała dla studentów Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie cykl otwartych wykładów i imprez towarzyszących pod nazwą ?Dzień Górażdży w AGH".

Wydarzenie organizowane było pod patronatem Rektora Uczelni. Spotkanie z Grupą Górażdże i wykłady specjalistów firmy odbywały się w auli AGH. Głównym celem przedsięwzięcia było przybliżenie studentom działalności Grupy Górażdże, będącej częścią jednego z największych na świecie producentów materiałów budowanych - koncernu HeidelbergCement.

Specjaliści z Górażdży zaprezentowali kilka wykładów na temat wybranych zagadnień związanych z różnymi obszarami działalności spółek Grupy Górażdże: ?Produkcja cementu a zrównoważony rozwój", ?Nowoczesne kierunki w technologii betonu", ?Odzysk energetyczny w piecach Cementowni Górażdże".

Ponadto Grupa Górażdże przygotowała dla studentów prezentacje wizualne (filmy, wystawa fotograficzna) i kilka stoisk informacyjnych, m.in. prezentacje produktów, działalność laboratorium materiałów budowlanych i działu doradztwa technologicznego, aktualna oferta pionu personalnego (praktyki, staże, stypendia fundowane). Wieczorem organizatorzy zaprosili studentów na koncert zespołu ?Łzy" w Klubie Studio. Studenci mogli wziąć również udział w konkursie na temat Grupy Górażdże i wylosować atrakcyjne nagrody: m.in. laptopy, iPody, odtwarzacze MP4. Były też gadżety reklamowe i ciepły poczęstunek dla wszystkich uczestników.

"Dzień Górażdży w AGH", w którym wzięli również udział przedstawiciele władz Uczelni było okazją do podpisania stałej umowy o współpracy pomiędzy Górażdże Cement SA i Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie. Zakres współpracy dotyczy przede wszystkim uzgadniania tematów prac badawczych, prac magisterskich, współdziałania w zakresie zatrudniania absolwentów, możliwości odbywania praktyk studenckim, staży i szkoleń. Celem współpracy jest wykorzystanie doświadczeń i dorobku naukowego Akademii Górniczo-Hutniczej oraz potencjału i pozycji Górażdże Cement SA. dla dalszych działań służących dobru obu stron.

- Mamy nadzieję, że spotkanie z Górażdżami, kontakty z naszymi specjalistami, którzy chętnie podzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą, pozwolą studentom zapoznać się z działalnością jednego z największych w kraju producentów materiałów budowlanych. Chcemy, aby studenci kojarzyli markę Górażdże jako dobrego pracodawcę, by starali się o odbywanie u nas praktyk i staży studenckich. Być może najlepsi z nich zostaną w przyszłości naszymi pracownikami. - tłumaczył Andrzej Balcerek, prezes zarządu Górażdże Cement SA, szef Grupy Górażdże.

- Niezmiernie się cieszę z inicjatywy Grupy Górażdże. Zawsze podkreślam, że nasz profil kształcenia tak naprawdę dostosowujemy przede wszystkim do potrzeb różnego rodzaju przedsiębiorców, firm, które potrzebują dobrze wykwalifikowanych specjalistów - my ich kształcimy. Szczególnie zatem należy podkreślić fakt, że nie kształcimy w próżnię.

Dzień Górażdży to okazja do spotkania i zbliżenia pracodawcy z przyszłym pracownikiem. Mam nadzieję, że wielu młodych ludzi nawiąże przy tej okazji kontakty, które następnie zaowocują wymarzoną pracą. - wyjaśnił Antoni Tajduś, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

 

Prezentacje:

Grupa Górażdże

Odzysk energetyczny odpadów w piecach Cementowni Górażdże

Nowoczesne kierunki w technologii betonu