baner final

Szanowni Państwo,

          Niezmiernie miło nam poinformować, iż w trzynastej edycji konkursu Narodowego Centrum Nauki, pracownicy Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH zdobyli granty o łącznej wartości prawie 5 milionów złotych.

          OPUS i PRELUDIUM to najstarsze propozycje w ofercie konkursowej NCN, które od lat cieszą się największym zainteresowaniem wśród badaczy. W tej edycji naukowcom z WIMiC przyznano dokładnie 4 743 980 zł na realizację 6 projektów.

          W konkursie OPUS 13 nie było ograniczeń ze względu na staż badawczy czy posiadany stopień naukowy. PRELUDIUM 13 adresowane było do osób stawiających pierwsze kroki na ścieżce badawczej, które nie posiadają stopnia naukowego doktora. Tematy projektów badawczych realizowanych przez naukowców z WIMiC.

 

OPUS 13

• Warstwy polisiloksanowe modyfikowane nanorurkami węglowymi na podłożach metalicznych – przyznana kwota: 1 047 200 zł prof. dr hab. inż. Maciej Sitarz, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

• Tworzywa na bazie dwutlenku cyrkonu o kierunkowych właściwościach mechanicznych – przyznana kwota: 1 110 000 zł prof. dr hab. inż. Krzysztof Haberko, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

• Elektrolity stałe nowej generacji – wpływ domieszek na właściwości tlenkowych materiałów o wysokiej entropii – przyznana kwota: 1 027 000 zł prof. dr hab. inż. Marek Danielewski, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

• Wpływ ko-domieszkowania pierwiastkami ziem rzadkich na właściwości spektroskopowe szkieł fluoroindowych – przyznana kwota: 1 250 780 zł dr hab. Dominik Dorosz, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 

PRELUDIUM 13

• Kompozytowe powłoki ochronne przeznaczone do pracy w podwyższonej temperaturze wytwarzane metodą laserowego formowania przyrostowego – przyznana kwota: 120 000 zł mgr inż. Jan Huebner, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

• Wielofunkcyjne bioszkła nowej generacji modyfikowane strontem, cerem i cynkiem do zastosowań w inżynierii tkankowej – przyznana kwota: 180 000 zł mgr inż. Barbara Zagrajczuk, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki