baner final

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na nowo uruchomione studia podyplomowe

"Współczesne zagadnienia technologii cementów"

 

Charakterystyka studiów:

Celem studiów jest poszerzenie i uporządkowanie wiedzy w zakresie technologii klinkieru cementowego i cementów produkowanych na jego bazie. Studia mają również za cel łączenie wiedzy akademickiej, prezentowanej głównie w formie wykładów, z praktyką przemysłową i laboratoryjną. Stanowią propozycję dla wszystkich, którzy pragną zdobyć aktualną wiedzę w zakresie technologii produkcji cementów powszechnego użytku, jak również cementów specjalnych. Profil kształcenia dobrano w taki sposób, aby zapewnić uczestnikom możliwość dyskusji o bieżących problemach przemysłu cementowego oraz pomóc w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w zakładach produkcyjnych. Wykłady obejmować będą takie zagadnienia jak: charakterystyka surowców do produkcji klinkieru, fizykochemia procesu klinkieryzacji, bilans pierwiastków lotnych, rodzaj paliw alternatywnych, skład i właściwości klinkieru portlandzkiego. Omawiane będą właściwości różnych rodzajów cementów powszechnego użytku, jak również cementów specjalnych oraz innych spoiw mineralnych, w tym również zasady kształtowania właściwości betonów i zapraw poprzez właściwy dobór spoiw. W ramach wykładów poruszane będą także zagadnienia związane z emisją zanieczyszczeń przemysłu cementowego, jak również omówione zostaną uwarunkowania prawne w zakresie możliwości zagospodarowania odpadów przez przemysł cementowy. Znacząca część zajęć będzie miała charakter ćwiczeń laboratoryjnych, podczas realizacji których będzie można uczestniczyć w wykonywaniu badań składu i właściwości klinkierów, cementów i produktów ich reakcji z wodą. Na zakończenie każdy z uczestników studiów weźmie udział w opracowaniu zagadnienia z zakresu technologii produkcji cementu, dzieląc się zdobytą wiedzą i doświadczeniem z pozostałymi.  

 

Program studiów:

• Współczesne metody wytwarzania klinkieru portlandzkiego

• Rodzaje cementów i współczesne metody ich produkcji

• Metody badań klinkieru portlandzkiego, cementów i produktów ich hydratacji

• Przemysł cementowy a ochrona środowiska naturalnego

• Kształtowanie właściwości materiałów wykonanych z cementów

• Wybrane zagadnienia technologii cementu  

 

Sylwetka absolwenta:

Studia są przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych, w szczególności chemików i technologów pracujących w przemyśle cementowym, jak również technologów zapraw, betonów i innych materiałów opartych na mineralnych materiałach wiążących. Studia mogą być również uzupełnieniem wiedzy na temat materiałów wiążących dla nauczycieli szkół średnich, jak również nauczycieli akademickich, realizujących przedmioty z zakresu materiałów wiążących i technologii betonów. Warunkiem przyjęcia jest ukończenie co najmniej studiów I stopnia (inżynierskich, licencjackich).  

Uczestnicy studiów zdobędą i pogłębią wiedzę na temat współczesnych zagadnień technologii cementu, w tym procesów fizykochemicznych zachodzących podczas produkcji klinkieru cementowego. Ponadto nabędą wiedzę w zakresie metod badań składu i właściwości klinkieru portlandzkiego, cementów i produktów ich reakcji z wodą. Zapoznają się także ze sposobami kształtowania właściwości materiałów wykonywanych na bazie cementu oraz poznają zagadnienia produkcji cementów w kontekście ochrony środowiska naturalnego. Uczestnicy studiów zostaną przygotowani do pracy w różnych działach produkcji cementu, jak również do pracy dydaktycznej w zakresie realizowanym podczas studiów. Dodatkowo będą mieli możliwość podniesienia własnych kwalifikacji w wyniku wymiany doświadczeń i prezentacji opracowanych przez nich projektów.

Uczestnictwo i ukończenie studiów podyplomowych Współczesne zagadnienia technologii cementów zostaną potwierdzone świadectwem ukończenia wydanym przez Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.  

 

Czas trwania:

2 semestry (od XI 2017 r. do VI 2018 r.)  

 

Termin zgłoszeń:

do 27 X 2017 r.  

 

Wymagane dokumenty:

- kwestionariusz osobowy,

- podanie o przyjęcie na studia podyplomowe

- dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich, inżynierskich lub licencjackich (potwierdzona kopia).  

 

Tryb zgłoszeń:

kolejność zgłoszeń  

 

Liczba miejsc:

12–20  

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

al. Mickiewicza 30,

30-059 Kraków

pawilon A-3, pokój 307  

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

mgr inż. Joanna Janik

tel. 12 617 24 52

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

 

Opłaty:

6 000 zł  

 

Informacje dodatkowe:

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele wg ściśle przygotowanego harmonogramu.