baner final

W dniu 25 maja 2007r. odbyło się w Choruli spotkanie z cyklu "Dni Otwarte dla Edukacji" zorganizowane przez Grupę Górażdże Cement.

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie szkół średnich regionu opolskiego, studenci AGH (40 osób - w przeważającej liczbie studenci Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki) oraz pracownicy WIMiC - Prodziekan d/s ogólnych dr hab. Irena Wacławska prof. AGH, Prodziekan d/s dydaktycznych.

Prof. dr hab. Władysław W. Kubiak oraz Pani dr hab. inż. Wiesława Nocuń-Wczelik prof. AGH. Uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem tamtejszego zakładu oraz ofertami pracy jakie zakład proponuje przyszłym pracownikom. Równocześnie studenci dokonali prezentacji AGH, a także swoich macierzystych Wydziałów zachęcając młodszych kolegów do podjęcia studiów na naszej Uczelni. To wzorowo zorganizowane spotkanie było jednym z elementów wielostronnej współpracy Grupy Górażdże Cement z Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.