baner final

W dniu 14 maja 2007 Minister Budownictwa Andrzej Aumiller nagrodził laureatów konkursu na prace dyplomowe, doktorskie, habilitacyjne i publikacje za rok 2006 w dziedzinie architektury, budownictwa, urbanistyki, gospodarki przestrzennej, mieszkaniowej i komunalnej oraz geodezji i kartografii.

 

Jednymi z laureatów konkursu byli:

- dr hab. inż. Jan Deja za pracę habilitacyjną pt. "Trwałość zapraw i betonów żużlowo-alkalicznych" ? Nagroda za wieloaspektowe przedstawienie tematu spoiw specjalnych oraz wskazanie metod uzyskiwania materiałów o optymalnych właściwościach i odpowiedniej trwałości.

- mgr inż. Łukasz Kołodziej za pracę magisterską pt. ?Wpływ chlorków na korozję chemiczną cementów CEM V? ? Nagroda za wykazanie za pomocą obszernych badań laboratoryjnych odporności cementów wieloskładnikowych na korozję chlorkową.

Promotor nagrodzonej pracy magisterskiej Prof. dr hab. inż. Jan Małolepszy otrzymał wyróżnienie w formie dyplomu. Uroczystość wręczania nagród miała miejsce w Gmachu Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie.

Konkurs odbył się już po raz 41. Spośród 231 zgłoszonych do konkursu prac, 105 to prace magisterskie, 27 - inżynierskie, 46 - doktorskie, 15 - habilitacyjne, a 38 - publikacje. Przyznano 67 nagród i 69 wyróżnień oraz nagrodę specjalną dla wydawcy.

Celem konkursu jest poprawa relacji między światem nauki i praktyki oraz zagwarantowanie postępu i unowocześnienie gospodarki, dające możliwość nowego spojrzenia na występujące zjawiska i trendy na rynku oraz wykorzystanie inwencji twórczych dla poszukiwań nowych rozwiązań istniejących problemów w budownictwie.