baner final

Szanowni Państwo,

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS 12, PRELUDIUM 12 oraz SONATA 12. Naukowcy z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki na realizację 9 projektów badawczych otrzymali łącznie 5 513 890 zł.

 

Konkurs OPUS 12 na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów:

 

• Szkła germanianowe domieszkowane lantanowcami - badania spektroskopowe i strukturalne – przyznana kwota: 829 800 zł dr hab. Dominik Jacek Dorosz, prof. AGH

 

• Warstwy półprzewodnikowe o kontrolowanej mikrostrukturze nanoszone metodą impulsowego rozpylania magnetronowego – przyznana kwota: 1 160 050 zł prof. dr hab. inż. Elżbieta Maria Godlewska

 

• Poprawa efektywności przetwarzania energii w kompozytowych generatorach piezoelektrycznych o konstrukcji belkowej – przyznana kwota: 730 390 zł prof. dr hab. inż. Dariusz Bolesław Kata

 

• Jeśli nie monolit ceramiczny to co? Opracowanie reaktora katalitycznego z wypełnieniem w postaci pian stałych do dopalania metanu – przyznana kwota: 444 800 zł Konsorcjum – AGH partner (kierownik projektu ze strony AGH: prof. dr hab. inż. Maciej Sitarz)

 

• Struktura defektów oraz właściwości elektryczne tlenków metali przejściowych w zakresie średnich temperatur – przyznana kwota: 799 800 zł prof. dr hab. inż. Mieczysław Rękas

 

Konkurs Preludium 12 na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora:

 

• Modyfikacja właściwości fizykochemicznych BaCe(Y)O3 - przyznana kwota: 100 000 zł mgr inż Katarzyna Silarska

 

Konkurs SONATA 12 na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora:

 

• Otrzymywanie i właściwości nowoczesnych dwuwalentnych materiałów tlenkowych stabilizowanych entropowo – przyznana kwota: 498 750 zł dr inż. Mirosław Stanisław Stygar

 

• Hierarchicznie porowate oraz anizotropwe struktury dla procesów sorpcyjnych – przyznana kwota: 559 000 zł dr inż. Anna Magdalena Kusior

 

• Synteza i optymalizacja właściwości transportowych nowych superjonowych materiałów termoelektrycznych na bazie Cu do konwersji energii cieplnej na energię elektryczną – przyznana kwota: 391 300 zł dr inż. Paweł Mateusz Nieroda