baner final

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na otwarte seminarium dr hab. Magdaleny Strus, które odbędzie się 10 maja o godzinie 10.00 w sali 0.18, budynek B-8. Pani dr hab. M. Strus zaprezentuje zakres badań oraz możliwości współpracy z Ośrodkiem Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej.

 

Ośrodek Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej wychodzi naprzeciw problemom sektora B+R Regionu i kraju, włączając się w realizację założeń strategii rozwojowych państwa, województwa i miasta. Podstawowe korzyści wynikające z powstania ośrodka polegają na stworzeniu platformy umożliwiającej zaawansowane badania eksperymentalne, jak również prowadzenie badań na „pograniczu” nauk biologicznych, medycyny i technologii.

 

Infrastruktura Ośrodka, na którą składają się laboratoria badawcze, sale zabiegowe i poradnie specjalistyczne z zapleczem do utrzymania zwierząt (wykorzystywanych do badań i zabiegów) oraz zapleczem biurowym, zapewnia najwyższe standardy dla prowadzenia badań interdyscyplinarnych i innowacyjnych oraz świadczeniu usług badawczych w dziedzinie szeroko rozumianych nauk biomedycznych w tym szczególnie w zakresie medycyny eksperymentalnej.