baner final

Szanowni Państwo,
          Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż student i doktorantka z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH zostali docenieni przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pan Maciej Bik oraz Pani Magdalena Leśniak otrzymali stypendia ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017.


          Do oceny wniosków został powołany Zespół do spraw oceny wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, w którego skład wchodzi 24 ekspertów reprezentujących siedem obszarów nauki i sztukę. Wnioski zostały ocenione metodą punktową.
          Na podstawie indywidualnych protokołów oceny zostały sporządzone listy rankingowe wniosków uszeregowanych według liczby punktów. Na ich podstawie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjął decyzję o przyznaniu 709 stypendiów studentom i 76 stypendiów doktorantom.
          W roku akademickim 2016/2017 wysokość stypendium ministra wynosi 15.000 zł – w przypadku studentów oraz 25.000 zł – w przypadku doktorantów.
          Serdecznie gratulujemy!