baner final

          Szanowni Państwo,

          Z ogromną satysfakcją pragniemy poinformować, iż pracownicy i doktoranci Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH otrzymali rekordowe finansowanie grantów z Narodowego Centrum Nauki.

          W 11. edycji konkursów OPUS, SONATA i PRELUDIUM finansowanie z NCN uzyskało 11 projektów badawczych z naszego Wydziału.

          Granty na kwotę prawie 5 milionów złotych przyznano:

 

- w ramach konkursu OPUS 11 na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów:

• Nowe funkcjonalizowane struktury na bazie tlenków metali o kontrolowanym kształcie – przyznana kwota: 926 400 zł prof. dr hab. inż. Marta Radecka;

• Opracowanie kompleksowych metod modyfikacji struktury i wytworzenia nowoczesnych warstw ochronnych zapewniających stabilność chemiczną i odporność na korozję nowych, wysokowydajnych materiałów termoelektrycznych do konwersji energii cieplnej na energię elektryczną – przyznana kwota: 744 050 zł dr hab. inż. Andrzej Koleżyński;

• Proteaza NS3 wirusa Zika – przyznana kwota: 694 360 zł (konsorcjum – AGH partner) dr hab. Piotr Suder;

• Nanokompozyty poliacetalowe zawierające hybrydowy nieorganiczno-organiczny napełniacz na bazie hydroksyapatytu do potencjalnych zastosowań biomedycznych – przyznana kwota: 690 700 zł dr inż. Kinga Pielichowska;

 

- w ramach konkursu PRELUDIUM 11 na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające stopnia naukowego doktora:

• Modyfikacja struktury materiałów zeolitowych pod kątem wykorzystania ich w procesach sorpcyjnych – przyznana kwota: 148 900 zł Kamila Brylewska;

• Wysokowydajne materiały termoelektryczne do konwersji energii oparte na domieszkowanych Cu2S i Cu2Se – przyznana kwota: 148 000 zł Andrzej Mikuła;

• Badanie mechanizmu hydratacji modelowych faz klinkierowych w obecności szkieł glinokrzemianowych o różnej zawartości alkaliów – przyznana kwota: 134 100 zł mgr inż. Ewa Kapeluszna;

• Wpływ naprężeń cieplnych na właściwości mechaniczne kompozytów ziarnistych o osnowie azotku krzemu – przyznana kwota: 79 200 zł Aleksandra Dubiel;

 

- w ramach konkursu SONATA 11 na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową, posiadające stopień naukowy doktora:

• Polimerowe mikrosfery jako nośniki komórek w inżynierii tkankowej „bottom-up” – przyznana kwota: 452 000 zł dr inż. Małgorzata Krok-Borkowicz;

• Nowe warstwy Si-C-O otrzymywane z polisiloksanów przeznaczone do ochrony przed korozją podłoży stalowych – przyznana kwota: 376 000 zł dr inż. Anna Nyczyk-Malinowska;

• Otrzymywanie, modyfikacja i wykorzystanie zeolitowego granulatu sorpcyjnego – przyznana kwota: 362 440 zł dr inż. Magdalena Król.

 

Serdecznie gratulujemy!