baner final

          Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Jubileuszowej 25-tej Konferencji „Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine”, która odbędzie się w dniach 13-16 października 2016 roku, w Hotelu „Perła Południa”, w Rytrze. Organizatorem konferencji jest Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów (przy współpracy z WIMiC AGH - Katedra Biomateriałów).

Biomaterialy konferencja2

          Tematyka konferencji poświęcona jest wszystkim grupom biomateriałów (metaliczne, polimerowe, ceramiczne, węglowe, kompozytowe) i dotyczy w szczególności sposobów ich otrzymywania, badań właściwości biologicznych, badań doświadczalnych i klinicznych, aspektów prawnych i etycznych stosowania implantów.

          W programie konferencji przewidziane są wykłady plenarne, keynotes, referaty ustne i prezentacje posterowe. Wyjątkowym wydarzeniem będzie specjalna sesja związana z Jubileuszem pracy naukowej Prof. Marty Błażewicz i Prof. Stanisława Błażewicza, pracowników Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH, którzy wnieśli znaczący wkład w rozwój materiałów dla medycyny.

          Więcej informacji o Jubileuszowej 25-tej Konferencji „Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine” oraz dokładne wytyczne dotyczące przygotowania abstraktów i artykułów znajdują się na stronie internetowej: www.biomat.agh.edu.pl.

 

Biomaterialy konferencja